10 Syniadau Gorau ar gyfer Anrhegion Priodasol Byddai Priodas Newydd Wrth eu bodd yn eu Derbyn

10 Syniadau Gorau ar gyfer Anrhegion Priodasol Byddai Priodas Newydd Wrth eu bodd yn eu Derbyn

Pan fyddwch chi'n cael eich gwahodd i briodas, boed yn ffrind agos neu'n frawd neu chwaer, y syniad cyntaf sy'n taro'ch meddwl yw beth i'w roi iddynt? Wrth i gwpl gymryd yr adduned, gallai fod llawer o bethau cyffredin y mae pobl yn eu rhoi iddynt. Mewn achosion o'r fath, mae'n dod yn anodd i chi ddewis y peth iawn y byddai cwpl wrth eu bodd yn ei gael neu ei ddefnyddio.

Os ydych chi am gadw draw oddi wrth rai syniadau anrhegion cyffredin ac angen dod o hyd i rywbeth anghyffredin, dyma ychydig o bethau y dylech chi eu gwybod. Ewch ymlaen i ddarllen rhai o'r syniadau anrhegion anarferol er mwyn plesio y newydd briodi :

Mae stondin Cannwyll yn rhamantu eu munudau arbennig:

Mae stondin Cannwyll yn rhamantu eu munudau arbennig

Ie, safwch gannwyll; nid canhwyllau. Mae rhoi canhwyllau aromatig yn anrheg yn hen syniad; mae angen dal canhwyllau a sefyll yn llonydd, ac ar gyfer hynny, mae stand cannwyll yn syniad anrheg delfrydol. Byddai canhwyllau yn parhau i fod yn gydymaith iddynt am byth pan fyddai eu bywyd priodasol yn dod yn drefn ac felly hefyd cannwyll yn sefyll. Gall stand cannwyll hardd neu bersonol ychwanegu at nosweithiau rhamantus priodasau newydd, a byddent yn ddiolchgar i chi am byth.

Cynhesydd coffi vintage ar gyfer cyplau freak coffi:

Cynhesach coffi vintage ar gyfer cyplau freak coffi

Pwy sydd ddim yn hoffi rhoi hwb i'w diwrnod gyda mwg poeth o goffi blasus? Os yw'r cwpl yn hoff iawn o goffi, gall bragwr coffi neu gynheswr wneud eu bywyd newydd briod yn llawer haws. Ymddiriedwch hyn: byddent yn ddiolchgar i chi bob dydd am wneud eu bore yn adfywiol gyda phaned cynnes o goffi.

Cist emwaith vintage gadarn ar gyfer eu gwerthfawr:

Cist emwaith vintage gadarn ar gyfer eu gwerthfawr

Nid yw'r rhan orau o unrhyw anrheg priodas yn mynd am unrhyw beth ar hap dim ond er mwyn rhoi anrheg. Mae gwario ffortiwn yn ddiwerth pe na byddai Mr. a Mrs. byth yn defnyddio'r peth. I gael newid, rhowch gist gemwaith vintage i'r newydd-briod a na, nid yw'n rhyfedd o gwbl.

Mae priodasau newydd bob amser yn gymysglyd yn nyddiau cyntaf eu bywyd priodasol. Mae angen iddynt gadw'r pethau'n drefnus a rhannu gofod personol. Mae angen cwpl o fisoedd neu fwy cyn iddynt setlo i lawr. Gall antics o'r fath ychwanegu at eu storio yn ogystal â harddwch storio.

Brecwast mewn set gwely:

Brecwast mewn set gwely

Dewch ymlaen, pwy na fyddai'n caru hynny? Hambwrdd, matiau diod coffi neu de, llestri gwastad, sbectol sudd a hanfodion eraill. Dyma fyddai'r ffordd symlaf i ŵr neu wraig synnu ei briod. Hyd yn oed os na allech ddod o hyd i bopeth sydd ei angen arnoch i gwblhau'r set, mae hambwrdd lluniaidd sengl yn ddigon i rannu te neu goffi ar ddiwrnod glawog gwych.

Ategolion teithio cyfatebol:

Ategolion teithio cyfatebol

Mae'n eithaf amlwg y byddai cwpl sydd newydd briodi yn mynd am fis mêl a dyna lle mae'r daith yn dechrau. Rhowch set o fagiau teithio personol, tagiau bagiau a deiliaid pasbort iddynt. Gallwch gerfio eu henwau neu rai dyfyniadau teithio ysbrydoledig ar gyfer eu teithiau yn y dyfodol yn ogystal ag anturiaethau sydd i ddod. Mae anrhegion lliwgar o'r fath yn ymarferol ac yn gain.

Siampên neu botel win personol:

Siampên neu botel win wedi

Gallwch chi bob amser ystyried potel win cain neu botel siampên feiddgar fel anrheg rhamantus iawn. Fodd bynnag, mae ei bersonoli â neges yn ei gwneud hi hyd yn oed yn well ac yn crand. Yn enwedig os caiff ei argraffu ar ffoil euraidd neu gopr sydd hefyd yn cynnwys dyluniad gwych o'u henwau a'u dyddiad priodas, mae'n dod â swyn rhyfedd i'r cwpl.

Oerydd gwin pren:

Oerach gwin pren

Gan ystyried yr awgrym uchod, os ydych chi'n rhoi potel win wedi'i theilwra fel anrheg, beth am gynnwys peiriant oeri gwin hefyd. Mae'n rhaid cael peiriant oeri delfrydol er mwyn cadw'r botel yn oer yn ystod eu diwrnod allan ar y penwythnos neu ddyddiadau picnic. Byddai'n ei gwneud hi'n hawdd cario potel yn unrhyw le a'i chadw i'r tymheredd y gallwch chi ei chael unrhyw bryd.

Mwclis bar neu freichled wedi'i ysgythru:

Mwclis bar neu freichled wedi

Gall mwclis bar ar gyfer y briodferch a breichled bar ar gyfer y priodfab fod yn anrheg sentimental ond moethus i'r cwpl. Anrheg y byddent wrth eu bodd yn ei gwisgo a'i fflansio cystal ag y gallant ei choleddu am weddill eu hoes. Gallwch ysgythru enwau priodferch a priodfab neu ddyddiad eu priodas ar y bar. Gall manylion bach fod yn rhan odidog o atgofion melys a gall gemwaith personol yn sicr fod y peth iawn.

Fâs blodau:

Fâs flodau

Boed yn briodferch neu'n briodferch, byddai angen fâs arnyn nhw i ddal yr holl flodau maen nhw'n eu cyfnewid i fynegi eu cariad. Er mwyn dod o hyd i ateb perffaith, rhowch fâs blodau iddynt. Gellir hefyd gerfio fâs fach a tlws gydag enw cwpl sydd newydd briodi neu ddyddiad eu priodas. Fel y byddai'r fâs, ynghyd â blodau, hefyd yn dal coffa hyfryd am byth.

Jariau cwrw wedi'u gwneud yn arbennig:

Jariau cwrw wedi

Waeth beth mae'r cwpl yn ei hoffi, partïon gardd neu fwydo yn yr haul ar draeth, gall jariau cwrw fod yn anrheg briodas ddelfrydol. Hyd yn oed yn fwy diddorol os ydych chi'n cael enwau priodferch a priodfab wedi'u hargraffu ar y jariau. Byddai'r jariau hyn bob amser yn ddefnyddiol i'r cwpl er mwyn cynhesu eu cyrff yn y gaeaf crynu. Ar ben hynny, mae'n ddefnyddiol ac yn fforddiadwy hefyd.

Ranna ’: