Anrhegion i Gariad 101

Anrhegion i Gariad 101 Ef yw'r Jаsk i'ch Rŕs, y Rome to your Julіеt, a'r Jау-Z i'ch Beуоnсé. Gall fod yn anodd dod o hyd i anrheg ar gyfer y cariad gorau - yn ffodus, mae gennym ni amrywiaeth enfawr o anrhegion sy'n debygol o gael eu gwneud mae'n siŵr. Dim ots os oes angen munud olaf arnoch chi neu os ydych chi wedi bod yn cynllunio rhyw dro am fisoedd, cymerwch yr amser i'w weld.

Yn yr Erthygl hon

Anrhegion penblwydd i gariad

  1. Mae rhai o'r anrhegion mwyaf rhyfeddol yn gymaint ag antur. Er bod y rhain yn aml yn fanwl (efallai nad yw'r syniad gorau ar gyfer harddwch newydd), mae'r rhain fel arfer yn llawer o werth.
  2. Rhai syniadau yn cynnwys helісorter neu reid boeth ar y bêl dros y safle, bynji yn crynhoi, sgwennu, neu pa mor rhwydd yw'r darn. Gall cyfuno'r gweithgareddau hyn ag unriѕе neu unset wneud y diwrnod hyd yn oed yn fwy rhamantus a mwy.
  3. Ffordd arall o ychwanegu elfen o'r cyrch yw gwneud i'r cariad weithio am yr anrheg. Mae helfa achub yn hwyl y gall ffrindiau ei wneud gyda'i gilydd. Gall datrys posau hefyd fod yn ffordd dwt i ddatgelu'r gwir gariad at anrheg. Mae rhannu amser gyda'ch gilydd weithiau yn fwy ystyrlon na'r anrheg ei hun. Yn sicr, mae dod o hyd i docynnau ar gyfer digwyddiad arbennig neu'n gymhleth yn beth da.
  4. Nid yw'n rhaid i bob cyfrif fod yn helaeth. Gall coginio pryd o fwyd hoff gan ddyn fod yn anrheg wirioneddol ryfeddol, yn arbennig os ydych chi'n cadw'n dawel yn fwy na dim. I gael y mwyaf o amser, dylai'r pryd fod yn ddigwyddiad. Er enghraifft, gwahoddwch y cariad drosodd a chael cinio ysgafn gan y cannwyll yn aros neu'n drefniant gourmеt i gymryd rhan. Un syniad ar gyfer sicrhau'r ystum yw cymryd y pryd ychydig o ddiwrnodau cyn y pen-blwydd ac yna paratoi ychydig o bethau.
  5. Gall llyfr ychwanegol hefyd fod yn ffordd syml i ddod o hyd i gariad. Gyda chrynhoi lluniau o ffrindiau a theulu, gan ychwanegu rhai newydd neu ryfelwyr ar gyfer digwyddiadau penodol, a dechrau mentro.

Anrhegion DIY i gariad

Dyma rai anrhegion DIY i gariad. Byddai'r rhain yn wirioneddol anhygoel yn ogystal ag anrhegion creadigol i gariad. Gadewch i ni edrych arno nawr.

Sсrарbооk

Byddai ѕсrарbооk аlwауѕ yn tороmу rhestr оf реѕеѕе реѕеѕ реѕеѕ pen-blwydd ar gyfer cariad, neu ar gyfer y mater hwnnw unrhyw un arall hefyd. Mae Sсrарbооkѕ yn rhoi llawer o ryddid i chi wneud defnydd syml o'ch creaduriad. Gallwch chi gymryd cyfrif a chynnwys ei holl luniau ynddo. Gallwch chi desorate y srарbook yn ei hoff gantorion.

Ffrâm llun

Mae ffrâm rhoto yn syniad gwych arall os ydych chi'n edrych am anrhegion pen-blwydd DIY personol.

Dewch â ffrâm o'r maint mwyaf y gallwch chi ei fforddio. Dewch o hyd i'r holl luniau sydd gennych chi o'ch cariad, ychydig sy'n cynnwys y ddau ohonoch gyda'ch gilydd. Os nad oes unrhyw beth newydd sydd gennych chi ohono, golygwch ychydig ohonyn nhw gan ddefnyddio llun golygu nwyddau.

Casgliad o lythyrau

Os bydd pen-blwydd eich ffrind yn dal i gael rhywfaint o amser, gallwch ddechrau ysgrifennu ychydig o lythyrau ato bob dydd. Un o'r syniadau anrhegion pen-blwydd unigryw, efallai na fydd y rhain yn cynnwys dim ond am unrhyw beth yr hoffech ei ddweud wrtho. Gallwch chi ddweud wrtho sut mai ef yw'r peth gorau sydd erioed wedi bod yn gysylltiedig â chi, a sut mae ef yn eich byd. Pan fyddwch chi'n ysgrifennu'r llythyrau hyn, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n canolbwyntio ar y daioni sydd ynddynt yn unig.

Pасkаgеѕ bach

Os ydych chi'n dda am wneud crefftau, gwnewch ychydig o grefftau ar gyfer eich cariad y pen-blwydd hwn. Ysgrifennwch ychydig o negeseuon arnyn nhw a'u cadw'n gudd o gwmpas y tŷ. Gellwch chi wneud safiadau, trefn, bwcis, nodyn a chyfundrefn ac ati. Trefnwch helfa fach o'r anrhegion hyn a gwnewch yr eiliad yn fwy o hwyl.

Albwm personol

Albwm personol Ydych chi erioed wedi canu cân i'ch cariad? Pam na wnewch chi nawr? Mae'n rhaid i chi wybod ei hoff ganeuon, ynte? Cofnodwch y caneuon hyn gartref a rhowch albwm bach allan. Gallwch chi hefyd gofnodi rhai o'ch dewis yr hoffech chi ymroi iddo.

Syniadau anrheg cariad

Ydych chi'n chwilio am anrhegion da i gariad sy'n giwt ac yn anhygoel? Dyma rai anrhegion gorau i gariad ar gyfer eich cariad. Gwiriwch yr anrhegion ciwt hyn i gariad:

Anifeiliaid wedi'u stwffio

Ni fydd y rhan fwyaf o ddynion allan yna probablu yn hoffi anifail neis wedi'i stwffio.

Fodd bynnag, rydyn ni'n gwybod yn gyflym y bydd pob un o'r dynion hyn yn mynd allan. Mae anifeiliaid wedi'u stwffio bob amser yn syniad anrheg pert. Y rheswm yw y gallwch chi gofleidio nhw a'u gwasgu cymaint ag y dymunwch. Os ydych chi'n gwneud rhywfaint o hud a lledrith ar gyfer cariad yna byddwn yn argymell rhai o'r nifer o garwriaethau sydd ar gael.

Wrth wneud rhywfaint o fwyd ar gyfer yr erthygl hon, llwyddais i ddod yn syth at ychydig o bethau wedi'u stwffio, er mwyn i mi feddwl. Roedd un yn dal calon enfawr yn ei law. Sydd yn weddus ar gyfer yr holl gariadon hynny allan yna.

Nесklасеѕ Rоmаntіс

Os ydych chi erioed wedi gweld y dewis hwnnw sydd ar gyfer cariadon, dyna ein hail awgrym anrheg.

Mae'r casgliad yn sylfaenol o hanner o galon ac mae'r ddau gariad yn un. Gan fod yn foi rhamantus fy hun rydw i wedi gwisgo'r patrwm hwn o angen o'r blaen. Mae'n wirioneddol giwt iawn i bob un o'r rhamantau hynny allan yna. Pan fyddwch chi'n gwneud rhywfaint o arswyd am y syniad anrheg hwn rydych chi mewn gwirionedd yn mynd i gael profiad enfawr. Dw i wedi gweld y math yma o anrheg i ffrindiau a chariadon. Dylai'r syniad y dylech chi ei brynu fod yn hollol wahanol i'r profiad o gael perthynas â'r dyn.

Rhodd baѕkеtѕ

Awgrymiad anrheg gwych arall yn mynd i fod yn basged anrheg.

Y rheswm yr ydym am awgrymu basged anrheg yw ei fod yn caniatáu ichi dderbyn eich anrheg. Byddwch chi'n gallu ychwanegu criw o'i ffefrynnau. Ar ben hynny byddwch hefyd yn gallu ychwanegu cerdyn a all roi crynodeb o'ch teimladau ar ei gyfer. Yr hyn y byddwn i'n ei awgrymu ei wneud yw dod o hyd i griw o anrhegion gwych o bethau y mae'n eu hoffi. Yna ychwanegwch lythyr wedi'i lenwi â chalon.

Gemau

Bydd unrhyw gêm y gallech fod eisiau chwarae gyda'ch cariad ar sail wythnosol yn ei gwneud yn anrheg wych. Dim ond gwneud yn siŵr nad yw'n gêm sy'n cymryd am byth. Rydych chi eisiau risg rhywbeth y byddwch chi eisiau ei chwarae drosodd a throsodd, fel Uno.

gemwaith

Mae pawb yn meddwl bod merched yn caru melysion, ac fe allai dynion gael llai.

Mae hyn yn anwir. Mae gemwaith yn gwneud syniad anrheg cariad rhamantus gwych oherwydd ei fod yn rhywbeth y gellir ei drin. Os yw'n braf, fe allai ddod yn aer. Ystyriwch rywbeth tebyg i ddolen gyswllt neu watsh.

Gadgеtѕ

Gall teclynnau fod yn rhai o'r syniadau anrhegion gorau i'w ffrindiau, ond mae'r tric yn peryglu'r teclyn cywir. Mae'n bosibl bod gan eich pryniant eisoes y dewis y mae ei eisiau, y gêm gêm y mae'n ei hoffi, etc... Felly, ewch am rywbeth creadigol. Dod o hyd i rywbeth rhyfedd, neu amser yn gosod dyfais. Os ydych chi'n gwybod yma, bydd yn eich caru chi am byth.

Offeryn

Anrhegion pert arall i gariad . Mae Guуѕ wrth ei fodd yn mynegi eu hunain. Hyd yn oed os nad yw eich cariad yn gerddoriaeth arferol, os ydych chi'n prynu offeryn iddo o gwmpas, bydd wrth ei fodd. Hyd yn oed os nad ydych chi'n caru'r gerddoriaeth y mae'n ei wneud ag ef.

Ranna ’: