Memes Rhyw Doniol A Fydd Yn Eich Gwneud yn Giggle

Memes Rhyw Doniol A Fydd Yn Eich Gwneud yn Giggle

Innuendos, jôcs gwyrdd, memes rhyw doniol & hellip; maen nhw i gyd yn cael hwyl ar beth yw rhyw. I gyplau, gall fod yn ffordd ddoniol i awgrymu eich bod chi eisiau rhywfaint o weithredu heno. Ar gyfer parau priod, gallant fod yn ffordd ddoniol i awgrymu bod angen ailwampio'ch bywyd rhywiol priod.Dyma rai memes rhyw doniol hollol trosglwyddadwy i chwerthin arnyn nhw a'u mwynhau:Memes rhyw doniol

Priodas = Rhyw Ddiogel. Mae angen cyfrifoldeb ar ryw a dylid ei gymryd o ddifrif.

Ydych chi erioed wedi sylwi faint rydyn ni'n hysbysebu ar ryw ddiogel? Mae hyn oherwydd mai plant yw rhan o'r cyfrifoldeb y byddwch chi'n ei gario.
ond sengl

Peidiwch â'm cael yn anghywir serch hynny, mae plant yn fendithion.

Hefyd, rhag i ni eich atgoffa bod rhyw yn rhodd gan Dduw i ni ein rhwymo i'n priod, felly os ydych chi'n sengl ac yn aros, swydd wych!

Ffynhonnell: necrosis47Fel y dywedasom, mae memes rhyw doniol yn hwyl yn ein bywydau rhywiol.

Mae rhostio “perfformiad” eich partner yn y gwely yn rhan o’r nifer o bynciau yn y byd memes rhyw doniol.

Efallai ei fod yn ymddangos yn llym, ond efallai y bydd yn cyfleu'r pwynt ac agor y pwnc ar gyfer sgwrs! Mae rhostio “perfformiad” eich partner yn y gwely yn rhan o’r nifer o bynciau yn y byd memes rhyw doniol Gadewch i ni gyfaddef, y gwir amdani yw pan fyddwch chi'n priodi, weithiau mae cael rhyw yn cael ei adael yn rhestr waelod eich blaenoriaethau.Yn aml, mewn bywyd priodasol heb ryw, gallai'r gŵr droi at fynd ar ei ben ei hun a phan fyddwch chi'n ei wneud cymaint, gallai un o'ch breichiau dyfu!

Dim ond edrych ar Quagmire drosodd fan hyn, mae wedi tyfu un o'i freichiau!y gwir amdani yw pan fyddwch chi Oeddech chi'n gwybod y byddai dynion hyd yn oed mewn eiliadau emosiynol-ddwys iawn yn ei wneud yn rhywiol iawn? Ddim yn ceisio bod yn ddi-flewyn-ar-dafod am y peth ond, mae rhyw i raddau helaeth ar feddyliau dynion y rhan fwyaf o'r amser diolch i'w lefelau testosteron.

Os nad yw'r meme isod yn dweud wrthym realiti popeth, nid wyf yn gwybod beth sydd.

Hyd yn oed mewn eiliadau emosiynol-ddwys iawn, byddai dynion yn ei wneud yn rhywiol iawn

Ffynhonnell: necrosis47

Pan fyddwch chi wedi chwarae gemau meddwl gyda'ch cariad a'ch bod chi am roi'r gorau i ollwng awgrymiadau a dweud wrthyn nhw faint rydych chi am gael rhyw gyda nhw.

Stopiwch ollwng awgrymiadau a dywedwch wrthynt faint rydych chi am gael rhyw gyda nhw

Ciw: “The Only Exception” gan Paramore


ymladd rhieni

“The Only Exception” gan Cue Paramore

Ffynhonnell: memes rhywiol ar gyfer yr oedolion yn unig

Rwy'n credu ei fod yn ddoniol iawn sut y gall memes wneud problem gyffredin dyn tyfu mor hydoddadwy, diolch i femes rhyw doniol, yn union fel yr un hon! Beth sy'n fwy? Mae'n defnyddio cyfeirnod Star Wars. Boed i'r heddlu fod gyda chi, frodyr! Mae Mae memes rhyw doniol yn ffordd wych o ollwng awgrymiadau. Wel, heblaw am ddweud wrth eich un arwyddocaol arall eich bod wedi eillio'ch vajayjay, anfonwch y meme hwn ato. Gadewch iddo wybod bod y “cinio” yn barod pan fydd yn cyrraedd adref.

Mae memes rhyw doniol yn ffordd wych o ollwng awgrymiadau Roedd yn rhaid i mi gynnwys y meme hwn o gath giwt yn dangos i chi sut i ollwng awgrymiadau yr ydych chi wir eisiau rhywfaint o D.

Mae memes o gath giwt yn eich helpu i ollwng awgrymiadau yr ydych chi wir eisiau rhywfaint o D. Gyda nifer y bobl ddeallus ar y rhyngrwyd, mae'n sicr y bydd memes rhyw doniol gwahanol i ddisgrifio sut mae bywyd rhywiol unrhyw un, mae hynny'n hollol drosglwyddadwy.

O ddynion sy'n gorffen yn gyflym i ddynion sydd â mwy na digon o libido i fynd trwy rownd arall gyda'u menyw, mae memes rhyw doniol yn ddiddiwedd!

O ddynion sy Rwy'n gwybod mai dyma'r edrychiad fel petai pob dyn yn ceisio cyflawni i'w menyw yn enwedig y gwŷr. Profwyd gan ymchwil bod dynion yn teimlo'n dda pan allant wneud orgasm i'w merch.

Profwyd gan ymchwil bod dynion yn teimlo Rwy'n hapus bod memes rhyw doniol yn cydnabod pwysigrwydd foreplay. Mae wyneb Ariana Grande yn dweud y cyfan yn unig.

Rwy Rydyn ni i gyd yn caru dyn aeddfed, onid ydyn ni? Ymhlith yr arwyddion o aeddfedrwydd dyn nid yw rhywfaint o wallt yn trafferthu yno.

Wedi'r cyfan, mae'n berffaith iawn mynd au naturel i lawr yno! Gofynnwch i'ch gynaecolegydd amdano.

mae Yn olaf ond yn bendant nid y lleiaf, mae meme yn dangos Woody yn union sut mae merched yn gofalu am farchogaeth arw gyda'r gŵr.


dechrau cyngor perthynas

Mae Gobeithio ichi fwynhau'r rhestr hon o femes rhyw doniol! Lluniodd y rhestr hon brofiadau cyffredin y gall pob un ohonom ymwneud â nhw (p'un a ydych chi'n ddyn neu'n fenyw) o ran rhyw, o ollwng awgrymiadau i sut rydyn ni i gyd yn edrych ar ôl cael rhyw.

Dewch i chwerthin a rhannu chwerthin gyda'ch priod!