8 Propiau Rhyfeddol i Wneud Eich Ffotograffau Cyn Priodas yn Fwy o Hwyl

Cynllunio Ffotograffau Cyn Priodas

Yn yr Erthygl hon

Mae priodasau yn dod yn moethus. Y sesiwn tynnu lluniau cyn priodas yw'r peth cyntaf i gynllunio ar ei gyfer mewn priodas. Y saethu yw'r amser y gall cyplau gael hwyl.Pa ffordd well sydd yna i gael hwyl na chynnwys propiau doniol a hynod giwt yn y saethu? Yn ogystal â dewis lle perffaith ar gyfer saethu, prynu'r gwisgoedd gorau a llogi'r ffotograffwyr gorau , gallwch ychwanegu cyffyrddiad unigryw at eich photoshoot gyda rhai propiau hwyl. Os ydych chi mewn penbleth ynghylch pa bropiau i'w defnyddio ar gyfer eich sesiwn tynnu lluniau cyn priodas, dyma'r rhestr-

1. cylchoedd ymgysylltu

Mae llun ohonoch chi a'ch partner gyda'ch modrwyau dyweddio yn gwneud llun gwych i'w ychwanegu at eich gwahoddiad priodas neu albwm. Bydd y llun hwn yn bendant yn eich atgoffa o'ch bond a'ch ymrwymiad.

Modrwyau ymgysylltu

2. Yn byrlymu â chariad a hwyl

Mae swigod yn brop gwych arall a all ychwanegu hwyl a rhamant at eich sesiwn tynnu lluniau. Mae swigod yn atgoffa rhywun o ddyddiau plentyndod a gallant adlewyrchu symlrwydd cael hwyl. Gall swigod fynd gydag unrhyw gefndir lliw neu unrhyw leoliad golau. Maent yn ychwanegu effaith freuddwydiol i'r lluniau ac yn prin yn costio unrhyw beth.

Egin briodas hwyliog

3. Tuswau blodau

Mae blodau yn hanfodol i unrhyw briodas. Mae tuswau blodau yn un o'r propiau cyffredin sydd wedi'u cynnwys yn y rhestr tynnu lluniau. Gall blodau deniadol a lliwgar fywiogi unrhyw sefyllfa a gallant hefyd ychwanegu effaith rhamantus ychwanegol. Gallwch ddefnyddio tuswau blodau unigryw neu drefniadau blodau ar gyfer eich sesiwn tynnu lluniau. Gallwch hefyd ddefnyddio'r petalau blodau yn unig ar gyfer llun mwy clasurol.

Argymhellir -Cwrs Cyn Priodas Ar-lein

Tuswau blodau

4. Lliw bomiau mwg

Mae bomiau mwg lliw yn tueddu ac mae pob ffotograffydd wrth eu bodd â'r effaith y maent yn ei greu. Byddwch yn cael eich amgylchynu gan gymylau lliw a all greu awyrgylch breuddwydiol, gan ei wneud yn gefndir perffaith ar gyfer eich sesiwn tynnu lluniau cyn priodas.

Lliw bomiau mwg

5. Balwnau

Heb os, balwnau yw'r prop saethu lluniau perffaith. Maent yn dod ym mhob maint a siâp ac ym mhob lliw. Gall y propiau lliwgar hyn ychwanegu mwy o fywiogrwydd at unrhyw sesiynau tynnu lluniau cyn priodas. Bydd cael balŵns yn goleuo'ch hwyliau a'ch ysbryd. Mae'n brop perffaith i bobl o bob oed gael hwyl. Dyma beth sy'n ei wneud yn brop gwych i weithio gydag ef. Gallwch ddod o hyd i bob math o falwnau o ffoil i latecs a balwnau siâp crwn i falwnau'r wyddor. Gallwch ddefnyddio balwnau mewn ffordd fwy creadigol ac unigryw i gyhoeddi dyddiad eich priodas.

Balwnau

6. Baneri

Nid yn unig ar y waliau, ond mae baneri hefyd yn ychwanegu ychydig o sbeis i'r sesiwn tynnu lluniau priodas. Maent yn dod mewn gwahanol feintiau a siapiau. Gallwch ddefnyddio baneri i gyhoeddi dyddiad eich priodas neu eich enwau chi a'ch partner. Yn syml, gallwch chi hongian y baneri ar y goeden neu'r wal neu gallwch chi a'ch partner ddal pob pen i'r faner.

Egin cyn priodas

7. Byrddau sialc

Yn union fel y baneri, gellir defnyddio byrddau sialc hefyd i gyhoeddi eich priodas mewn ffordd unigryw. Gallwch ddefnyddio'ch creadigrwydd mewn byrddau sialc. Gall defnyddio capsiynau doniol ar y bwrdd sialc fod yn ffactor rhyfedd yn eich sesiwn tynnu lluniau. Gall y capsiynau doniol hyn naill ai gael eu hargraffu a'u pastio neu eu hysgrifennu â llaw ar y byrddau sialc. Byrddau sialc yw'r ffordd orau o roi atgofion hwyliog i chi y gallwch eu coleddu am byth.

Byrddau sialc

8. Fframiau lliwgar

Mae ffrâm mewn llun yn ychwanegu cyffyrddiad unigryw i'r llun. Gallwch ddal y ffrâm ynghyd â'ch partner i ychwanegu sbeis at eich sesiwn tynnu lluniau cyn priodas. Gallwch hefyd ddefnyddio fframiau lliwgar i ychwanegu mwy o hwyl ac i roi ystumiau gwahanol. Mae hwn yn brop y mae'n rhaid ei gael os ydych chi a'ch partner wrth eich bodd yn ystumio. Gallwch rentu ffrâm gan gwmnïau bwth lluniau. Gallwch hefyd gael propiau ychwanegol fel sbectol fawr, barfau, mwstas ac ati. Po fwyaf creadigol yw'r propiau, y mwyaf o hwyl y gallai eich sesiwn tynnu lluniau fod.

Fframiau lliwgar Nawr eich bod chi wedi adnabod rhai propiau hynod o cŵl ar gyfer y saethu, pa un ydych chi'n mynd i'w ddewis? Ni waeth pa mor ffansi a hardd yw eich propiau priodas, mae angen ffotograffydd priodas proffesiynol arnoch i'w glicio mewn ffordd wych.

Dewch i gael sesiwn tynnu lluniau o'ch un chi!!!

Ranna ’: