Mae Eich Priodas Perffaith yn Dechrau gyda'r Deunydd Ysgrifennu Priodas Perffaith

Cerdyn Cyfarch Gwag A Blodau Gyda Chalonnau Ar Gefndir Pren Mae cymaint o fanylion yn mynd i mewn i gynllunio priodas ac mae dewis cardiau achub y dyddiad, gwahoddiadau priodas, a deunydd ysgrifennu priodas arall yn un o'r heriau cyntaf y mae'r rhan fwyaf o gyplau yn eu hwynebu.

Yn yr Erthygl hon

Mae eich gwahoddiadau priodas yn rhoi cipolwg cyntaf i'ch gwesteion o'r hyn i'w ddisgwyl o'ch priodas.

A fydd yn berthynas gain, ffurfiol, neu'n ymgynnull hamddenol, hamddenol? A fydd gwisgoedd dan sylw? Pa themâu priodas y dylech chi eu hystyried ?

Arddull, lliwiau, ffont, a chynnwys eich gwahoddiadau priodas yn gallu ateb yr holl gwestiynau hyn a mwy.

Ac er ei bod hi'n hawdd anghofio dewis gwahoddiadau, cadw'r dyddiadau, a gofynion priodas eraill gyda chymaint o eitemau ar eich rhestr i'w gwneud priodas, dylech ei flaenoriaethu fel un o'r tasgau cyntaf i ofalu amdano.

Mae angen i chi ddewis eich deunydd ysgrifennu priodas cyn y gallwch anfon dyddiad arbed a gwahoddiadau, ac mae angen ichi wneud hynny cyn y gallwch ddechrau edrych ar leoliadau ac arlwywyr.

Awgrymiadau ar gyfer deunydd ysgrifennu priodas

Ydych chi'n ystyried sut i ddewis eich deunydd ysgrifennu priodas perffaith?

Yn dilyn rhoddir rhai awgrymiadau hanfodol wrth ddewis eich gofynion priodas.

Gall y syniadau hyn am ddeunydd ysgrifennu priodas eich helpu i ddewis y deunydd ysgrifennu perffaith ar gyfer eich holl ddyddiadau arbed, gwahoddiadau, mewnosodiadau, bwydlenni, nodiadau diolch, a beth bynnag arall sydd ei angen arnoch i dynnu'ch priodas i ffwrdd heb drafferth.

Argymhellir -Cwrs Cyn Priodas Ar-lein

Cael y blaen

Cyngor confensiynol ampryd i anfon eich priodas arbed-y-dyddiadau a gwahoddiadauyw y dylech anfon dyddiadau arbed wyth i ddeg mis cyn y briodas a gwahoddiadau dri mis cyn y briodas.

Felly, dechreuwch chwilio am ddeunydd ysgrifennu priodas cyn gynted ag y bydd eich rhestr westeion yn barod. Ystyriwch eich cyllideb gyffredinol wrth siopa am ddeunydd ysgrifennu – gallwch chi wario cyn lleied â 50 cents y gwahoddiad, neu gymaint â $50!

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n archebu rhai gwahoddiadau ychwanegol - byddwch chi eisiau o leiaf cwpl o ddwsinau ar gyfer cofroddion teulu.

Ewinedd i lawr eich steil priodas

Menyw yn gwisgo gwisg wen wrth ymyl dyn yn gwisgo siwt ffurfiol o dan do pren yn ystod y dydd Pa fath o briodas ydych chi'n mynd i'w chael?

Dylai eich gwahoddiadau a deunyddiau ysgrifennu eraill gyd-fynd ag arddull a thema eich priodas.

Ni fyddech yn anfon gwahoddiad ar thema traeth ar gyfer priodas eglwys yn y dref, ac ni ddylech anfon gwahoddiad priodas ffurfiol, traddodiadol ar gyfer perthynas achlysurol, gwisgo i lawr.

Mynnwch syniad o'r math o briodas rydych chi am ei chael, ac yna pori dyluniadau gwahoddiad a deunydd ysgrifennu felly gallwch chi roi syniad i'ch papur ysgrifennu o'r hyn rydych chi'n ei hoffi.

Defnyddiwch liwiau eich priodas

Mae gwahoddiadau priodas ffurfiol, traddodiadol yn defnyddio stoc cerdyn lliw hufen neu wyn a ffont aur metelaidd neu ddu, ond mae croeso i chi ymgorffori lliwiau a themâu eich priodas yn eich deunydd ysgrifennu.

Gallwch fanteisio ar dueddiadau papurach cyfoes, fel deunydd ysgrifennu lliw-llawn, dyfrlliwiau, lluniadau botanegol ac anatomegol, neu bapur marmor er mwyn ymgorffori lliwiau eich priodas.

Defnyddiwch elfennau dylunio fel darluniau neu ffiniau i glymu eich lliwiau a'ch thema i mewn. Ychwanegwch leinin amlen lliwgar i bersonoli gwahoddiad ffurfiol, neu defnyddiwch ffont lliwgar - gwnewch yn siŵr ei gadw'n ddarllenadwy.

Sicrhewch fod y ffont yn ddarllenadwy

Ffiguryn Colomen Wen Wedi Mae ffontiau baróc addurnedig yn glasurol ar gyfer deunydd ysgrifennu priodas ffurfiol, ond y dyddiau hyn mae cyplau yn dewis ffontiau sans serif finimalaidd a ffurf-deipiau vintage hefyd.

Mae llawer o barau'n cymysgu ffontiau, gan baru ffontiau sans serif minimalaidd gyda ffurfdeipiau mympwyol neu retro. Gall paru ffontiau ychwanegu diddordeb gweledol at eich papur ysgrifennu priodas.

Fodd bynnag, byddwch yn arbennig o ofalus dewis ffontiau darllenadwy ar gyfer eich deunydd ysgrifennu. Osgowch unrhyw beth rhy addurnedig, a dewiswch liw cyferbyniad uchel ar gyfer eich ffont - lliwiau ffont ysgafn sydd orau ar ddeunydd ysgrifennu tywyll, ac i'r gwrthwyneb.

Gall eich deunydd ysgrifennu eich helpu i ddewis y lliwiau ffont gorau ar gyfer eich dewis stoc cerdyn, ond yn gyffredinol, y mwyaf yw'r cyferbyniad, y gorau.

Dewiswch y deunydd gorau

Yn draddodiadol, mae gwahoddiad priodas yn cael ei argraffu ar, wel, papur papur priodas. Mae'r rhan fwyaf o arbed dyddiadau, gwahoddiadau, cardiau RSVP, a deunydd ysgrifennu arall yn cael ei argraffu ar stoc cardiau, ond defnyddiau anghonfensiynol yn boblogaidd ymhlith cyplau ffasiynol.

Gallwch gael eich gwahoddiadau priodas traeth wedi'u hargraffu ar ddail palmwydd, neu eich gwlad-chic gwahoddiadau priodas wedi'i argraffu ar liain a'i rolio i mewn i sgroliau. Mae deunyddiau anhraddodiadol eraill yn cynnwys pren, lliain, acrylig, lledr neu swêd, felwm, a llechi.

Mae papurach priodas wedi’i argraffu ar ddeunyddiau anghonfensiynol yn fwy na deunydd ysgrifennu – mae’n waith celf, a gall fod yn rhywbeth i’w gofio am eich priodas i westeion a theulu.

Am syniadau ar wahoddiadau priodas DIY, gwyliwch y fideo hwn:

Mae deunydd ysgrifennu priodas yn clymu pob elfen o'ch priodas gyda'i gilydd.

O gadw'r dyddiadau a gwahoddiadau, i gardiau RSVP, bwydlenni, nodiadau diolch, a mwy, mae dyluniad, lliwiau a themâu eich deunydd ysgrifennu priodas yn darparu llinyn cyson sy'n dod trwy'ch priodas o gamau cyntaf y briodas. cam cynllunio i'r mis mêl a thu hwnt.

Dewiswch y papur priodas cywir ar gyfer eich priodas, a gwyliwch y cyfan yn dod at ei gilydd yn berffaith.

Ranna ’: