Perthnasoedd Lluosog - A yw hynny'n Drwg Mewn gwirionedd?

Perthnasoedd Lluosog - A yw hynny Mae’r wefr, yr angerdd, y cyffro a’r nerfusrwydd o fod mewn perthynas â mwy nag un person ar y tro yn gysyniad tabŵ ond hynod ddiddorol (o dan y dalennau) i’r mwyafrif. Ystyr geiriau: Tra bod y byd yn gung-ho amffyddlondeb a ffyddlondeb, ond beth ydych chi'n ei wneud pan fydd eich perthynas gynradd ar fin chwalu?

A oes ffordd bosibl i achub eich perthynas eto dod o hyd i'ch hapusrwydd?

Yn ôl pob tebyg, o'r fan hon y dechreuodd partneriaid ymuno â pherthynas ag eraill i ddod o hyd i'w heddwch eto gyda'r partner gwreiddiol dim ond i gadw'ch perthynas hapus a breuddwydiol unwaith eto. Mae'n rhaid deall, fel y mwyafrif o bethau mewn bywyd, nad oes unrhyw beth yn gyson a bod pethau'n pylu dros amser. Ac os ydych chi wir eisiau dal gafael ar yr eiliadau oedd unwaith yn hapus, nid yw'n syniad drwg dod o hyd i'ch bodlonrwydd yn rhywle arall. Pwy a wyr, efallai y bydd yr archwilio hwn yn rhoi'r persbectif i chi werthfawrogi'r hyn sydd ar fin cael ei golli!

Ond arhoswch, nid yw pobl yn stopio ar hyn. Mae fel ergydion tequila, sy'n stopio ar un! Yn y pen draw, mae pobl yn hercian o freichiau un cariad i'r llall ac mae'r holl resymu blaenorol yn mynd i lawr y rhiw. Dewch i feddwl am y peth, un chwantau diddiwedd oes-breuddwydion heb eu cyflawni, sydd am golli allan ar ychydig o hwyl i gydbwyso mympwyon bywyd. Os ydych chi'n un o'r math hwn, byddwch yn wirioneddol atseinio gyda'r teimlad yma. Yn union fel mae harddwch mam natur yn ddiderfyn, ni ellir cyfyngu ar atyniad hefyd. Beth bynnag fo'ch paramedrau ar gyfer atyniad - harddwch, deallusrwydd, tosturi, cyfoeth, mae'n anodd peidio â dod o hyd i o leiaf un o'r rhain mewn person o'ch cwmpas. A beth sydd o'i le mewn rhaifflyrtio diniwed, stondin un noson unwaith ac am byth, cinio clyd neu ddyddiad swper. Mater i'r unigolyn yw rhoi gwybod i'w bartner/phartner am y perthnasoedd eraill er mwyn osgoi unrhyw sefyllfa anffafriol yn y dyfodol. Os ydych chi'n ddigon ffodus, efallai y bydd eich partner yn cymryd ato'n gadarnhaol ac yn mynd gyda'r llif i ddod o hyd i'w siâr o hapusrwydd yn rhywle arall hefyd.

Gallwch ddod o hyd i hapusrwydd gyda mwy nag un partner

Gallai bywyd fod yn barti pe bai pob un o'ch partneriaid yn gallu bod gyda'ch gilydd ar gyfer parti bach neu hyd yn oed grŵp rhyw. Yn y pen draw, gallai'r holl ryddid hwn eich helpu i ddod o hyd i'r un person arbennig hwnnw sydd wedi'i deilwra i'ch chwantau a'ch dyheadau. Ond hei, nid ydych chi eisiau dod i ben fel Charlie Sheen felly defnyddiwch rywfaint o amddiffyniad bob amser yn ystod yr amseroedd gwamal hyn! Er mwyn rhoi mewnwelediad adfywiol i chi, mae hyd yn oed hanes yn dyst i'r cysyniad o gael perthnasoedd lluosog ar amser penodol, yn amryliw yn bennaf. Mae monogami yn gysyniad cymharol newydd. Os nad ydych chi wir yn brifo rhywun yn ddrwg iawn a hefyd yn dod o hyd i rywfaint o hapusrwydd yn ystod amseroedd profi, nid yw'n syniad drwg mewn gwirionedd i ymrwymo i berthnasoedd iach lluosog. Llongyfarchiadau i fywyd!

Ranna ’: