Sut i Barhau Gwallgofrwydd Tymor Gêm ar Eich Perthynas

Effaith Tymor y Gêm Ar Eich Perthynas Felly…. Mae Dydd San Ffolant wedi dod i ben, beth yw’r gwyliau nesaf rydyn ni’n edrych tuag ato ar gyfer dathlu a dathlu? Daliwch ati, Leprechauns…ddim mor gyflym!! Symudwch dros Ddydd San Patty am ychydig yn unig….oherwydd wedi’i gymysgu â Kiss Me, Gwyddel ydw i yw…. Gwallgofrwydd Mawrth!!

Wel, i rai. Nid y cyfan. Yn sicr, nid yw'r wlad i gyd yn cael ei ffraeo yn y gwylltineb o'r hyn maen nhw'n ei alw'n Bracketology. Ond, i lawer ohonoch partneriaid priod, mae eich priod wedi bod yn glafoerio gyda chyffro a disgwyliad am yr wythnos ddiwethaf (neu ddwy) am y tip-off sydd i ddod. Awgrymiadau, dylwn ddweud. 32 o awgrymiadau yn ystod 2 ddiwrnod cyntaf Twrnamaint Pêl-fasged yr NCAA.

Stereo – TIP – yn ymarferol… (pwyslais wedi'i ychwanegu) y gwŷr, y dynion sy'n dod allan o fywyd - y cyfan nad yw'n wallgofrwydd Mawrth - yn ystod ychydig ddyddiau cyntaf y twrnamaint. Peidio â dweud nad ydym ni ferched yn ei fwynhau hefyd. Rwy'n llenwi braced bob blwyddyn. Ond, gadewch i ni fod yn real…mae siawns yn well y bydd mwy o ferched na dynion yn taflu eu llygaid am ddechrau’r gemau, a’r effaith ddilynol ar eu perthnasoedd rhamantus. Mae rhai dynion yn mynd mor bell ag amseru amserlennu'r fasectomi bondigrybwyll yn iawn gyda dechrau'r twrnamaint mewn golwg. Esgus gwych i golli gwaith, a elwir yn ddigywilydd Vas Madness. Ddim yn twyllo. [gweler Snip and roll on espn.com a ysgrifennwyd gan David Fleming, Mawrth 24, 2014 neu Ar gyfer cefnogwyr March Madness, amseru fasectomi yw popeth ar cnn.com gan Paul Vercammen, Mawrth 17, 2014] . Nid yn unig y bydd eich hubi allan o gomisiwn ar gyfer y gemau, byddwch yn rhoi sylw i'ch anghenion rhywiol eich hun am ychydig wythnosau i ddilyn!

Felly, i'r partneriaid nad ydyn nhw'n ildio i'r gwallgofrwydd sy'n fyfyriwr coleg ifanc chwyslyd yn rhedeg o gwmpas cylchoedd saethu am yr holl ogoniant sydd wedi'i lapio yn y goron… Sut i ddioddef y gwallgofrwydd? Ychydig o awgrymiadau…

1. Peidiwch â'i gymryd yn bersonol

Mae'n yw beth ydyw. NID yw hyn. AWDL. CHI. A dweud y gwir, yn union fel rydyn ni weithiau’n gweld sanau budr ar y llawr neu dribbles melyn ar sedd y toiled fel neges [sy’n cael ei gweld yn bennaf gan nad yw eich amser o bwys…pam ddylwn i lanhau pan dwi’n gwybod y byddwch chi?] mewn modd negyddol… efallai eich bod chi'n darllen mwy i'r twrnamaint hwn o gylchoedd nag y gellir ei warantu mewn gwirionedd. Ni fydd sylw eich partner yn canolbwyntio'n llwyr arnoch chi. Felly beth?!

2. Cynlluniwch eich gweithgareddau amser fi eich hun

Efallai mai Gwallgofrwydd Mawrth yw’r amser perffaith ar gyfer diwrnod sba [neu bedwar yn olynol], taith siopa, cyrlio â llyfr da, taith gal-pal i’r trofannau, neu dim ond yr amser iawn i oryfed mewn pyliau. gwylio cyfres rom-com Netflix. Magwch eich duwies fewnol.

3. Ymunwch yn yr hwyl!

Ewch ymlaen, llenwch fraced! Gwnewch Wager gyda'ch partner cyn y twrnamaint ac yna cael hwyl ag ef! Daw rhan o'r gwallgofrwydd o'r cynhyrfiadau na ellir eu rhagweld yn y twrnamaint beth bynnag ... ni all hyd yn oed y dadansoddwyr ESPN gyfrif ar gael y farchnad cornelu ar fraced bert. Efallai y byddwch chi'n curo'ch partner. Ac, os na, hwre am drio!

4. Trefnwch amser cwpl arbennig ar gyfer y ddau ohonoch yn unig

Gallwch geisio bod yn ddewr a'i weithio i mewn i'r amserlen gemau. Wedi dweud hynny, gallai amser cwtsio cwpl ar y soffa olygu bod un partner [yn gwisgo clustffonau] gyda'r iPad wedi'i diwnio i Netflix tra bod y llall wedi'i swyno gan y gêm ar y teledu ... ond, hei ... os yw'ch coesau'n cyffwrdd, mae hynny'n fantais! Os ydych chi wir ar ben eich cynllunio, yna roeddech chi eisoes wedi rhagweld y digwyddiad hwn wythnosau o flaen llaw ac wedi paratoi trwy dreulio amser gyda'ch gilydd yn ystod y penwythnos cyn Gwallgofrwydd mis Mawrth. Os na, wel, mae Ebrill bob amser.

5. Peidiwch â chadw sgôr

R perthynas dda, priodasau yn ddelfrydol yw 50/50. Ystyr geiriau: Hah! Am jôc. Mae pob partner yn gwybod nad yw byth bron yn gyfartal. Ond, dylai fod ar gyfartaledd dros amser. Mae’n ymwneud â chydbwysedd…Yn ystod Gwallgofrwydd mis Mawrth, efallai y bydd poteli diod a chaniau’n mynd heb eu hailgylchu. Mae'n debygol na fydd bagiau Dorito gwag yn dod o hyd i'w ffordd i'r tun sbwriel mewn modd amserol. Bydd briwsion yn disgyn rhwng y clustogau soffa. Ac efallai y bydd yn rhaid i chi atgoffa'ch partner i gael cawod. Ond, cofiwch fod perthnasoedd yn ymwneud â rhoi a chymryd…

Mewn unrhyw ddifrifoldeb, mae perthnasoedd yn gofyn am waith. Gwaith caled. Mae perthnasoedd iach, llwyddiannus yn ffynnu pan fydd partneriaid yn gwneud ymdrech fwriadol i nesáu at fywyd, a'r tasgau sydd eu hangen i fwynhau bywyd, fel gwaith tîm. Nid yw digwyddiadau fel March Madness yn creu gwae priodasol. Fodd bynnag, mae'r ddeinameg sy'n chwarae allan yn ystod digwyddiadau o'r fath fel arfer yn amlygu patrymau perthynas sydd wedi ymwreiddio yn ystod y briodas. Mae anghytundebau ynghylch rhaniadau llafur, arferion gwario, neu ddyrannu amser ac egni yn tueddu i adlewyrchu pryderon dyfnach. Os ydych chi'n cael eich effeithio'n emosiynol gan faint o amser a sylw sy'n canolbwyntio ar bethau y tu allan i'r berthynas, yna gallai fod yn syniad da myfyrio ar yr hyn sy'n ymddangos yn gweithio a pha leoedd yn y berthynas y gallai fod angen rhywfaint o TLC arnynt. Neilltuo amser i sgwrs am y berthynas. Peidiwch ag amserlennu'r convo yn ystod y Pedwar Terfynol!!

Ranna ’: