Sut mae'r Cyfryngau a Diwylliant Pop yn Rhamantu Perthynas

Sut mae

Yn yr Erthygl hon

A oes unrhyw syndod y dyddiau hyn bod gan bobl ddisgwyliadau afrealistig am berthnasoedd? Nid dim ond bod pobl yn chwilio am rywun sydd allan o’u cynghrair – maen nhw’n chwilio am rywbeth sydd ddim hyd yn oed yn bodoli. Fel plant, rydyn ni'n tyfu i fyny gyda thiroedd ffantasi a chariadon ffantasi - ac mae'r plant hynny'n tyfu i fyny yn chwilio am rywbeth allan o stori dylwyth teg neu ffilm. Nid yw'r ffaith bod cymaint o bobl yn gweld perthnasoedd fel hyn yn gyd-ddigwyddiad; mae'r cyfryngau yn dylanwadu'n fawr ar y ffordd yr edrychir ar ramant yn y byd modern. Bydd cipolwg cyflym ar y Theori Triniaeth yn helpu i egluro sut mae'r cyfryngau a diwylliant pop wedi newid y ffordd y mae pobl yn edrych ar berthnasoedd rhamantus.Theori amaethu

Mae Theori Tyfu yn ddamcaniaeth o ddiwedd y 1960au sy'n honni mai dulliau torfol o gyfathrebu fel teledu neu'r rhyngrwyd yw'r arfau y gall cymuned eu defnyddio i ledaenu ei syniadau am ei gwerthoedd. Dyma’r ddamcaniaeth sy’n egluro pam y gallai person sy’n gwylio sioeau trosedd drwy’r dydd gredu bod cyfraddau trosedd cymdeithas yn uwch nag ydyn nhw mewn gwirionedd.

Nid oes rhaid i'r gwerthoedd hyn fod yn wir i gael eu lledaenu; yn syml, rhaid eu cario gan yr un systemau sy'n cario pob syniad arall. Gellir edrych ar y Ddamcaniaeth Tyfu i ddeall sut mae ffilmiau a sioeau teledu wedi tynnu sylw at ein safbwyntiau ni o'r byd. Ni ddylai fod yn syndod, felly, bod y cyffredinsyniadau am ramanto'r cyfryngau yn cael ei ledaenu i'r gymdeithas yn gyffredinol.

Lledaenu gwybodaeth anghywir

Un o'r rhesymau pam mae gan bobl gymaint o syniadau drwg am berthnasoedd yw bod y syniadau'n cael eu lledaenu mor hawdd. Mae rhamant yn bwnc gwych ar gyfer unrhyw fath o gyfryngau – mae’n ein diddanu ac yn gwthio’r botymau cywir i wneud arian i’r cyfryngau. Mae rhamant yn rhan mor fawr o'r profiad dynol sy'n treiddio trwy bopeth arall. Pan fydd ein cyfryngau yn gorfodi rhai syniadau am ramant, mae'r syniadau hynny'n lledaenu'n llawer haws na'r profiadau cymharol gyffredin o berthynas wirioneddol. Yn wir, mae llawer o bobl yn profi fersiwn y cyfryngau o ramant ymhell cyn iddynt brofi unrhyw beth drostynt eu hunain.

Absẃrdrwydd The Notebook

Os ydych chi am edrych ar brif droseddwr ar gyfer sut y gall diwylliant pop newid barn perthnasoedd, nid oes angen edrych ymhellach na The Notebook. Mae'r ffilm ramantus boblogaidd yn cywasgu cyfanwaithperthynas ramantusi gyfnod byr iawn o amser, gan osod y cyfrifoldeb ar un parti i wneud ystumiau mawreddog a'r blaid arall i feddwl am ddim byd ond gweithredoedd perfformiadol fel prawf o gariad. Yr hyn sy’n bwysig yw gwreichionen gyflym, un-amser – peidio â chael unrhyw beth yn gyffredin, peidio ag adeiladu bywyd, ac yn sicr peidio â dysgu parchu a gofalu am y person arall trwy’r da a’r drwg. Mae ein cymdeithas wrth ei bodd â’r pwl o angerdd sy’n haeddu sylw – nid ydym yn malio o gwbl am y bywyd a rennir sy’n dilyn.

Y broblem rom-com

Er bod The Notebook yn broblematig, nid yw'n ddim o'i gymharu â genre comedïau rhamantus. Yn y ffilmiau hyn, mae perthnasoedd yn cael eu berwi i uchafbwyntiau ac isafbwyntiau abswrd. Mae'n ein dysgu bod yn rhaid i ddyn fynd ar ôl menyw a bod yn rhaid i'r dyn drawsnewid i fod yn deilwng o'u paramour. Yn yr un modd, mae'n arwain at y syniad mai dyfalbarhad yw'r unig ffordd i ddangos cariad - er gwaethaf adweithiau negyddol. Mae'n afiach, yn obsesiynol, ac fel arfer mae'n cynnwys gorchmynion atal.

Mae'r cyfryngau wedi creu ei myth rhamantus ei hun i ddifyrru a chynnal gwylwyr. Yn anffodus, mae wedi meithrin syniadau am berthnasoedd nad ydyn nhw'n gweithio yn y byd go iawn. Er y gallai perthnasoedd yn y cyfryngau ddod â doleri hysbysebu i mewn a chadw straeon newyddion yn berthnasol, yn sicr nid ydynt yn cynrychioli'r math o berthnasoedd iach a all arwain at gyflawniad personol.

Ryan Bridges
Mae Ryan Bridges yn awdur cyfrannol ac yn arbenigwr cyfryngau ar gyferIechyd Ymddygiad Verdant Oak. Mae'n cynhyrchu cynnwys yn rheolaidd ar gyfer amrywiaeth o flogiau perthnasoedd personol a seicoleg.

Ranna ’: