Anrhegion Nadolig i'ch Gwraig neu'ch Cariad

X Mae angen i'r anrhegion Nadolig ar gyfer eich cariad neu'ch gwraig annwyl fod yn arbennig bob amser. Mae trin eich hanner arall ag anrheg arferol bob dydd yn anghywir, ac mae'n debyg na fydd hi'n ei hoffi neu'n ffugio'n llwyr ei bod hi'n ei hoffi.

Yr allwedd yw creadigrwydd ac nid yn y swm o arian a wariwyd. Os ydych chi'n ddigon creadigol i ddod o hyd i anrheg wreiddiol, ni fydd yn rhaid i chi boeni ei bod yn ei hoffi, oherwydd mae menywod bob amser yn cael eu rhyfeddu nid gan y presennol ei hun ond gan eich ymdrech i ddod o hyd i'r anrheg honno a'i rhoi iddi.

Mwclis cod Morse

Os penderfynwch gael eich gwraig neu gariad, gwnewch yn siŵr bod ganddo rai nodweddion hynod. Gallwch chi bob amser ddewis darn o emwaith sy'n gysylltiedig â ffilm neu sioe y mae hi'n ei hoffi, ond wedi'r cyfan, rydyn ni i gyd eisiau mwclis neu freichled cyffredinol y bydd pob merch yn ei werthfawrogi.Mwclis cod Morse yw'r agosaf y mae'n ei gael. Sillafu cariad a'i henw yng nghod Morse a gadewch iddi ddyfalu beth mae'r gadwyn adnabod yn ei olygu. Unwaith y bydd yn darganfod, bydd yn ddiolchgar am eich ymdrech a'ch creadigrwydd.

Tylino / Tylino

Mae pob merch yn hoffi tylino da ac, yn ffodus i chi, mae yna sawl math o dylino'r corff a all gymryd lle cefn menyw neu unrhyw ran arall o'i chorff.

Yr un mwyaf poblogaidd yw'r tylinwr gwddf sy'n cael ei osod o amgylch ei gwddf ac sy'n dirgrynu'n ysgafn. Ar wahân iddo, mae yna hefyd tylino'r cefn wedi'i gynhesu, tylino'r traed a chlustogau tylino. Y peth gorau amdanyn nhw - gallwch chi eu defnyddio hefyd, pryd bynnag y byddwch chi'n teimlo'n llawn straen.

365 Nodyn Jar

Mae'r math hwn o anrheg yn arbennig o effeithiol pan fyddwch mewn perthynas newydd a lle mae teimladau rhamantus yn gryf iawn. Gwnewch 365 o nodiadau byr am eich cariad tuag at eich hanner arall a phaciwch nhw i gyd mewn jar. Wrth roi'r anrheg iddi, dywedwch wrthi am gymryd un nodyn bob bore am flwyddyn.

Dyma un o'r anrhegion hynny lle mae angen llawer o ysbrydoliaeth a dim arian o gwbl. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ysgrifennu nodiadau sy'n bersonol i'r ddau ohonoch ond sydd hefyd yn mynegi eich cariad tuag ati mewn ffordd unigryw.

Llyfr o ryseitiau

Os ydych chi'n gwpl sy'n mwynhau coginio a bod yna fwyd gwlad arbennig yr ydych chi'n hoffi ei archwilio, byddai llyfr ryseitiau o'r wlad honno yn anrheg ddelfrydol.

Er mwyn mynegi eich cariad at eich menyw, y syniad gwych fyddai dewis pryd a'i baratoi'n gyfrinachol ar gyfer y Nadolig cyn rhoi'r llyfr yn anrheg. Fel hyn byddwch chi'n ychwanegu agwedd ramantus at eich anrheg.

Gwefrydd Batri Cludadwy

Nid rhodd yw hon yr ydym yn ei hoffi ond yr un y mae dirfawr ei angen ar bob un ohonom. Yn oes ffonau smart, gall batri farw o fewn ychydig oriau os caiff ei ddefnyddio'n gyson a dyna pam mae angen y gwefrwyr hynny arnom.

Y peth gorau amdanyn nhw yw eu bod nhw wedi dod yn ddarn o emwaith y gallwn ni ei gario o gwmpas ar ein cadwyn allweddol neu fel rhan o'n waled. Maent yn dod mewn gwahanol ddyluniadau a lliwiau, a chi sydd i ddewis pa un fydd yn gweddu orau iddi.

X

Gwau dillad gaeaf

Mae poblogrwydd gweuwaith yn codi cyn y Nadolig ac oherwydd y tueddiadau ffasiwn diweddaraf, ni allwch fynd yn anghywir os dewiswch siwmper gwau. Chi sydd i benderfynu a ydych chi eisiau un steilus gyda chynllun modern neu un ciwt gyda Siôn Corn a cheirw ar ei hyd.

Ar wahân i'r siwmper gallwch hefyd roi cynnig ar sanau gwau Nadoligaidd neu sgarff gwau.

Rhaff Neidio LED

Mae LED Jump Rope yn rhywbeth gwreiddiol iawn - mae'n cyfuno celf ag ymarfer corff. Gall y rhaff hon ddisgleirio mewn gwahanol liwiau ac mae'n arbennig o ddiddorol neidio drosti yn y tywyllwch. Y darn gwych o gyngor – prynwch ddau o’r rhain os mai anrheg Nadolig yw’ch dewis er mwyn i’r ddau ohonoch gael hwyl ac ymarfer corff ar yr un pryd.

Sedd car hunan-osod ar gyfer mamau

Os oes gennych chi blant ifanc, dyma un o'r pethau gorau y gall mam ei gael yn anrheg. Bydd yn lleddfu llawer ar eich bywyd hefyd. Gallwch chi ffarwelio â'r holl blino cau a gosod sedd plentyn arferol. Mae'r un hwn wedi'i gysylltu â'ch ffôn trwy Bluetooth a'r cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw clicio ychydig o fotymau i'w gael yn iawn

Bragwr Coffi

Os ydych chi a'ch gwraig neu gariad yn gariadon coffi, nid oes angen i chi wario cannoedd o ddoleri yn Starbucks pan allwch chi gael eich bragwr coffi proffesiynol eich hun. Mae yna bob math o fragwyr - gwneuthurwyr espresso, gwneuthurwyr cappuccino, ac ati.

Gelwir math diddorol iawn o'r cynnyrch hwn yn Ninja Coffee Bar Brewer ac mae'n awtomeiddio'r broses o greu coffi yn llwyr - y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw mewnosod ffa coffi a'i osod.

BAC-profwr keychain

Rydyn ni i gyd yn hoffi cael gwydraid neu ddau o win, ac weithiau mae'n digwydd wrth i ni yrru. Mae'r Nadolig yn amser dathlu ac yfed alcohol. Felly, bydd cadwyn bysell profwr BAC yn anrheg berffaith i'ch anwyliaid a all efallai achub eu bywyd.

I grynhoi, peidiwch â cheisio creu argraff ar eich gwraig o gariad gydag anrhegion sy'n costio ffortiwn. Y Nadolig yw’r amser o roi ein hunain yn llwyr i’r rhai yr ydym yn eu caru a’r ffordd orau o wneud hynny yw rhoi ein holl egni mewn anrheg a fydd yn mynegi’n berffaith faint yr ydym yn gofalu amdani.

Ranna ’: