Sut i Atal Eich Partner rhag Twyllo Chi

Sut i Atal Eich Partner rhag Twyllo Chi

“Os ydych chi'n hoff o pina coladas yn cael eich dal yn y glaw. Os nad ydych chi mewn bwyd iechyd os oes gennych chi hanner ymennydd. ”Ydych chi'n gwybod y gân honno? Fe'i gelwir, Dianc. Mae dyn wedi blino ar ei berthynas ddiflas yn edrych trwy'r hysbysebion personol un diwrnod, ac mae'n dod o hyd i hysbyseb, gan feddwl y gallai hyn fod yn gariad ei fywyd.Mae'n penderfynu ei ateb a chwrdd â'r fenyw ddirgel hon “ mewn bar o’r enw O’Malley’s lle bydd yn cynllunio ein dihangfa. '


sgwrs priodas

Mae'n cyrraedd y bar i ddarganfod & hellip; “ O, aha, dyna chi , ac w chwarddodd am eiliad, a dywedais, doeddwn i byth yn gwybod ”.Gorffennodd i gwrdd â'i “Dynes hyfryd eich hun”. Fe wnaeth y ddau ddarganfod pethau nad oedden nhw erioed wedi eu hadnabod am ei gilydd.


rhyw cwpl priod

Dw i wedi clywed “Wyddwn i erioed” gan gyplau dirifedi yn fy ngwaith fel therapydd priodas a theulu. Cyplau sydd wedi colli cysylltiad, hwyl a chyffro gyda'i gilydd dros amser.

Fe wnaethant golli cysylltiad â nhw eu hunain a'r pethau a'u denodd at ei gilydd i ddechrau.Rhoddodd Esther Perel anhygoel Sgwrs TED ar “Ailfeddwl Infidelity” lle bu’n archwilio pwnc tabŵ iawn: “Why People Cheat”.

Mae Esther yn rhannu bod materion yn ymwneud ag adennill ymdeimlad coll o newydd-deb, rhyddid, cysylltiad emosiynol, a “rhan goll ohonom ein hunain”.


ymdopi â diffyg agosatrwydd mewn priodas

Mae angen i ni gofio ymgorffori'r pethau hyn yn ein perthynas yn gyson i'w gwneud yn suddiog, yn hwyl ac yn bleserus nid yn unig i'n perthynas ond i ni'n hunain!

Sut i amddiffyn eich perthynas

Rwyf wedi gweld bod y pethau canlynol yn rhai cynhwysion allweddol ar gyfer perthnasoedd pleserus hirhoedlog:

  • Mae gweithio trwy rwystredigaethau ac iachâd yn y gorffennol yn brifo ac yn digio
  • Cysylltu â'i gilydd a rhoi i'w gilydd yr hyn sydd ei angen ar ei gilydd
  • Gweithio ar eich perthynas - mynychu gweithdai, cwnsela, a darllen llyfrau
  • Cael hwyl, bod yn ddigymell a buddsoddi yn y berthynas
  • Gwnewch eich perthynas yn flaenoriaeth
  • Gwneud pethau sydd allan o'r norm, ychydig yn “ddrwg”, a gadael i fynd
  • Camu allan o rôl mam neu dad
  • Kiss angerddol fel y gwnaethoch pan oeddech yn dyddio gyntaf
  • Gwnewch le i bethau annisgwyl yn eich perthynas
  • Ewch allan o undonedd bywyd a chyfrifoldebau bob dydd

Fel unrhyw beth yr ydym am wella arno neu ei gryfhau, mae cysondeb yn allweddol. Os ydych chi angen rhywfaint o help neu gefnogaeth yn eich perthynas, rydw i'n alwad ffôn i ffwrdd!