Beth yw Hanfodion Rhyw ar gyfer Beichiogrwydd
Awgrymiadau Priodas A Beichiogrwydd

Beth yw Hanfodion Rhyw ar gyfer Beichiogrwydd

2021

Gan gynllunio i gael plentyn, dylech bendant wirio hanfodion rhyw ar gyfer beichiogrwydd yn gyntaf cyn dewis mynd i glinig ffrwythlondeb.

Pam fod perthnasoedd yn cwympo ar wahân yn ystod beichiogrwydd?
Awgrymiadau Priodas A Beichiogrwydd

Pam fod perthnasoedd yn cwympo ar wahân yn ystod beichiogrwydd?

2021

Mae problemau perthynas yn ystod beichiogrwydd yn dyner ac mae mynd i'r afael â nhw'n ofalus yn bwysig iawn cyn i bethau fynd yn hyll. Dyma sut y gallwch chi ei wneud.

Sut i ddelio pan fydd eich perthynas yn newid yn ystod beichiogrwydd
Awgrymiadau Priodas A Beichiogrwydd

Sut i ddelio pan fydd eich perthynas yn newid yn ystod beichiogrwydd

2021

Ydych chi'n gwybod bod perthynas yn newid yn ystod beichiogrwydd? Yn y blog hwn, gallwch gael rhai awgrymiadau a chyngor hanfodol ar sut i ddelio â phroblemau priodasol yn ystod beichiogrwydd a sut i sicrhau perthynas hapus a chryf.

6 Swydd Rhyw i Fod yn Feichiog
Awgrymiadau Priodas A Beichiogrwydd

6 Swydd Rhyw i Fod yn Feichiog

2021

Gadewch inni ddysgu'r gwir am sut y gall swyddi rhyw effeithio ar eich siawns o feichiogi a beth yw'r swyddi rhyw gorau i feichiogi.

Wps !! Delio â Beichiogrwydd heb ei Gynllunio mewn Priodas
Awgrymiadau Priodas A Beichiogrwydd

Wps !! Delio â Beichiogrwydd heb ei Gynllunio mewn Priodas

2021

Mae'r ateb ar gyfer delio â beichiogrwydd heb ei gynllunio yn un manwl sy'n dibynnu ar eich sefyllfa. Sicrhewch rai awgrymiadau effeithiol i ddelio â beichiogrwydd heb ei gynllunio ar ôl priodi.

Ffitrwydd Mamau: Sut i Golli Pwysau yn Ddiogel yn ystod Beichiogrwydd
Awgrymiadau Priodas A Beichiogrwydd

Ffitrwydd Mamau: Sut i Golli Pwysau yn Ddiogel yn ystod Beichiogrwydd

2021

Colli pwysau yn ystod beichiogrwydd yn ddiogel ac yn hawdd. Dilynwch gynllun ffitrwydd mam-i-fod i reoli'ch pwysau yn ystod beichiogrwydd.

8 Ffyrdd i'ch Helpu i Oresgyn Problemau agosatrwydd yn ystod Beichiogrwydd
Awgrymiadau Priodas A Beichiogrwydd

8 Ffyrdd i'ch Helpu i Oresgyn Problemau agosatrwydd yn ystod Beichiogrwydd

2021

Fel arfer, gyda beichiogrwydd, daw pob ymdeimlad o agosatrwydd i stop marw, ac nid yw'r naill bartner na'r llall yn deall pam. Mae'r ddau bartner yn teimlo y gallai cyfathrach rywiol niweidio'r babi neu y dylent gadw draw ohono. Dyma rai awgrymiadau i oresgyn problemau agosatrwydd yn ystod beichiogrwydd.

Goresgyn y 3 Problem Priodas Fwyaf Cyffredin Yn ystod Beichiogrwydd
Awgrymiadau Priodas A Beichiogrwydd

Goresgyn y 3 Problem Priodas Fwyaf Cyffredin Yn ystod Beichiogrwydd

2021

Mae yna lawer o broblemau priodas a all godi yn ystod beichiogrwydd. Dysgu goresgyn problemau priodas yn ystod beichiogrwydd gyda rhai awgrymiadau cadarn.

4 Rheswm Pam na allai Beichiogrwydd Cyn Priodas Fod Y Syniad Gorau
Awgrymiadau Priodas A Beichiogrwydd

4 Rheswm Pam na allai Beichiogrwydd Cyn Priodas Fod Y Syniad Gorau

2021

Gall beichiogi y tu allan i briodas greu cymhlethdodau. Dyma ychydig o gyngor beirniadol i'w ystyried a ydych chi'n cynllunio ar gyfer beichiogrwydd cyn priodi.

Dadansoddiad o'r Berthynas yn ystod Beichiogrwydd - Achosion a Ffyrdd o ddelio ag ef
Awgrymiadau Priodas A Beichiogrwydd

Dadansoddiad o'r Berthynas yn ystod Beichiogrwydd - Achosion a Ffyrdd o ddelio ag ef

2021

Mae perthynas yn chwalu yn ystod beichiogrwydd yn digwydd yn amlach na'r hyn a feddylir. Yn ystod beichiogrwydd, mae'n bwysicach bod yn uniongyrchol am eich anghenion. Nid yw osgoi'r broblem yn help. Gadewch i ni edrych i mewn i'r cyngor i atal y broblem o berthynas yn chwalu yn ystod beichiogrwydd.

Peryglon Beichiogrwydd yn yr Arddegau a Phriodas Gynnar yn yr Unol Daleithiau.
Awgrymiadau Priodas A Beichiogrwydd

Peryglon Beichiogrwydd yn yr Arddegau a Phriodas Gynnar yn yr Unol Daleithiau.

2021

Mae ffigurau’n dangos bod cyfraddau beichiogrwydd yn yr arddegau wedi cynyddu mewn rhai rhannau o’r Unol Daleithiau. Sicrhewch wybodaeth lawn am risgiau beichiogrwydd yn yr arddegau. Dyma drosolwg o risgiau beichiogrwydd yn yr arddegau.

5 Awgrymiadau Allweddol i Arbed Eich Priodas rhag Torri i Fyny yn ystod Beichiogrwydd
Awgrymiadau Priodas A Beichiogrwydd

5 Awgrymiadau Allweddol i Arbed Eich Priodas rhag Torri i Fyny yn ystod Beichiogrwydd

2021

Mae'r erthygl hon ar gyfer yr holl famau a daddies i fod allan yna. Rydym yn gwybod pa mor anodd y gall proses gyfan beichiogrwydd fod. Un eiliad rydych chi ar ben fy nigon, yn llawn llawenydd a chyffro a'r foment nesaf rydych chi'n teimlo'n isel eich ysbryd!

Sut i ddelio â pherthynas straen yn ystod beichiogrwydd
Awgrymiadau Priodas A Beichiogrwydd

Sut i ddelio â pherthynas straen yn ystod beichiogrwydd

2021

Mae cael babi yn ddigwyddiad sy'n newid bywyd a gall newid perthynas cwpl yn sylweddol yn ystod beichiogrwydd. Felly, os ydych chi'n delio â pherthynas ingol yn ystod beichiogrwydd, peidiwch â phoeni oherwydd sonir isod am rai awgrymiadau i'ch helpu chi i ddelio â materion o'r fath.

Rôl Bwysig Tadau yn ystod Beichiogrwydd
Awgrymiadau Priodas A Beichiogrwydd

Rôl Bwysig Tadau yn ystod Beichiogrwydd

2021

Mae'r erthygl hon yn rhywbeth y mae'n rhaid ei ddarllen er mwyn i dadau fod yn eu hannog sut y dylent ofalu am eu gwragedd beichiog a pharatoi eu hunain ar gyfer tadolaeth. Darllenwch n i wybod mwy am rôl tadau yn ystod beichiogrwydd.

Beichiogrwydd Syndod Ar ôl 40? Nid ydych yn Alone
Awgrymiadau Priodas A Beichiogrwydd

Beichiogrwydd Syndod Ar ôl 40? Nid ydych yn Alone

2021

Gall beichiogrwydd ar ôl 40 fod yn anghyfleus yn gorfforol ac yn embaras yn gymdeithasol. Os ydych chi'n profi hyn yna nid chi yw'r unig un, mae'n fwy cyffredin nag yr ydych chi'n meddwl. Dysgu mwy am feichiogrwydd ar ôl 40.

Sut i ddelio â pherthynas straen yn ystod beichiogrwydd
Awgrymiadau Priodas A Beichiogrwydd

Sut i ddelio â pherthynas straen yn ystod beichiogrwydd

2021

Mae cael babi yn ddigwyddiad sy'n newid bywyd a gall newid perthynas cwpl yn sylweddol yn ystod beichiogrwydd. Felly, os ydych chi'n delio â pherthynas ingol yn ystod beichiogrwydd, peidiwch â phoeni oherwydd sonir isod am rai awgrymiadau i'ch helpu chi i ddelio â materion o'r fath.