Undebau Sifil yn New Jersey
Deddfau Yr Un Rhyw

Undebau Sifil yn New Jersey

2021

Deddfau o'r un rhyw: Yn 2002 roedd trwyddedau priodas wedi cael eu gwrthod i lawer o gyplau oherwydd eu bod yn ymgeiswyr o'r un rhyw. I gywiro'r broblem, pasiodd Deddfwrfa New Jersey Gyfraith yr Undeb Sifil.

Cariad LGBT: Pam Dylai Priodas o'r Un Rhyw Fod Yn Gyfreithiol
Deddfau Yr Un Rhyw

Cariad LGBT: Pam Dylai Priodas o'r Un Rhyw Fod Yn Gyfreithiol

2021

Mae priodas o'r un rhyw wedi bod yn bwnc trafod dwys ers cryn amser. Dyma rai rhesymau sy'n ein goleuo pam y dylid cyfreithloni priodasau o'r un rhyw.

Manteision ac Anfanteision Priodas o'r Un Rhyw
Deddfau Yr Un Rhyw

Manteision ac Anfanteision Priodas o'r Un Rhyw

2021

Mae'r erthygl yn tynnu sylw at fanteision ac anfanteision priodas o'r un rhyw. Hefyd, darganfyddwch beth oedd rhai o'r cwestiynau a drafodwyd ar briodas o'r un rhyw yn flaenorol.

Siarad Am Rywioldeb: y Gwahaniaeth rhwng Pansexual a Deurywiol
Deddfau Yr Un Rhyw

Siarad Am Rywioldeb: y Gwahaniaeth rhwng Pansexual a Deurywiol

2021

Gadewch inni archwilio beth yw’r gwahaniaeth rhwng rhywun sy’n nodi ei fod yn pansexual a rhywun sy’n nodi ei fod yn ddeurywiol, gan ei bod yn ymddangos bod y ddau labeli hynny yn achosi’r dryswch mwyaf wrth siarad am wleidyddiaeth rhyw.

Pa Wladwriaethau sy'n Cydnabod Partneriaethau Domestig?
Deddfau Yr Un Rhyw

Pa Wladwriaethau sy'n Cydnabod Partneriaethau Domestig?

2021

Deddfau o'r un rhyw: Mae'r erthygl hon yn cynnwys rhestr a manylion y taleithiau sy'n cydnabod partneriaethau domestig cyplau o'r un taleithiau. Mae partneriaeth ddomestig yn caniatáu i gwpl ffurfioli eu hymrwymiad i'w gilydd.