ADHD a Phriodas
Iechyd Meddwl

ADHD a Phriodas

2024

Gall priodas ar gyfer priod nad yw'n ADHD wasanaethu fel bywyd corwynt ac effeithio ar eu gallu i aros yn ymrwymedig yn eu perthynas. Fodd bynnag, adennill ffydd mewn partner a rhoi’r gwaith i mewn yw’r hyn a all ailsefydlu’r cariad a’r ymrwymiad sydd eu hangen i wneud priodas yn werth ei hachub.

Ymlyniad Amwys mewn Oedolion
Iechyd Meddwl

Ymlyniad Amwys mewn Oedolion

2024

Mae amwys yn golygu gwrthdaro, ac mae ymlyniad amwys yn ymddygiad sy'n gweithredu'n groes i'w dymuniadau. Mae'r erthygl yn esbonio sut mae ymddygiad ymlyniad amwys ansicr yn dechrau amlygu.

Ydych chi Gyda “Gwneuthurwr Crazy” mewn Cariad? Yna'r Broblem, Ydw Chi
Iechyd Meddwl

Ydych chi Gyda “Gwneuthurwr Crazy” mewn Cariad? Yna'r Broblem, Ydw Chi

2024

Os ydych chi'n dyddio neu'n briod â gwneuthurwr gwallgof, mae'n debyg eich bod chi'n meddwl bod yr holl ddrama a'r anhrefn yn ddyledus iddyn nhw. Mae'r erthygl yn eich helpu i bennu'ch rôl yn camweithrediad eich priodas.

Sut Mae Bod yn Ansefydlog yn Emosiynol Yn Niwed i'ch Perthynas
Iechyd Meddwl

Sut Mae Bod yn Ansefydlog yn Emosiynol Yn Niwed i'ch Perthynas

2024

Darganfyddwch sut y gall bod yn emosiynol ansefydlog niweidio'ch perthynas. Mae'r erthygl hon yn rhestru ffyrdd o nodi a goresgyn ansefydlogrwydd emosiynol.

7 Effeithiau Bod yn Briod â Narcissist - Reckoners Barod
Iechyd Meddwl

7 Effeithiau Bod yn Briod â Narcissist - Reckoners Barod

2024

Mae bod yn briod â narcissist yn golygu eich bod yn dueddol o fod yn gelwyddog, eich dibrisio, ac yn waeth, eich cam-drin. Efallai y bydd yn anodd cael eich bywyd yn ôl i normal ar ôl bod yn briod ag un, ond mae'n sicr yn ddichonadwy yn enwedig gyda'r strategaethau ymdopi a rennir yn yr erthygl hon.

Ydych chi'n Cylch Perthynas Anhwylder Personoliaeth Ffiniol?
Iechyd Meddwl

Ydych chi'n Cylch Perthynas Anhwylder Personoliaeth Ffiniol?

2024

Mae'r erthygl hon yn dod ag ychydig o bethau y mae angen i chi eu gwybod os ydych chi'n sownd mewn cylch perthynas anhwylder personoliaeth ffiniol. Darllenwch ymlaen i ddeall sut y gallwch chi ddyddio rhywun â BPD?

Awgrymiadau ar gyfer Cyplau Pan fydd gan y ddau bartner salwch meddwl
Iechyd Meddwl

Awgrymiadau ar gyfer Cyplau Pan fydd gan y ddau bartner salwch meddwl

2024

Rydym yn dod â rhai o'r heriau a'r awgrymiadau y dylai'r ddau ohonoch eu gwybod i fyw bywyd hapus pan fydd gan y ddau bartner salwch meddwl. I fod yn byw gyda rhywun â salwch meddwl, byddai angen i'r ddau ohonoch weithio llawer ar eich perthynas.

Torri i fyny gyda Narcissist - Sut i Fynd Amdani
Iechyd Meddwl

Torri i fyny gyda Narcissist - Sut i Fynd Amdani

2024

Dyma lond dwrn o bethau a all eich lleddfu os byddwch yn cael eich hun yn pendroni, ‘beth i’w ddisgwyl ar ôl torri i fyny â narcissist?

Sut i Stopio Taflunio ac Adeiladu Priodas Hapus
Iechyd Meddwl

Sut i Stopio Taflunio ac Adeiladu Priodas Hapus

2024

Gydag ymwybyddiaeth, byddwch yn rhoi'r gorau i wneud amcanestyniadau yn fargen fawr ac yn cadw'r sgwrs a'ch perthynas i lifo'n hawdd ac yn ddiymdrech. Darllenwch ymlaen i wybod am ffyrdd effeithiol o roi'r gorau i daflunio.

Sut y Gellir Arbed Perthynas Ddibynnol?
Iechyd Meddwl

Sut y Gellir Arbed Perthynas Ddibynnol?

2024

Ydych chi mewn perthynas ddibynnol? Os ydych chi'n amau ​​eich bod chi mewn perthynas ddibynnol, gofynnwch i'ch hun y cwestiynau a amlygir yn yr erthygl.

A all Sociopath Newid a Pham lai?
Iechyd Meddwl

A all Sociopath Newid a Pham lai?

2024

Os ydych chi mewn perthynas â sociopath, darllenwch ar yr erthygl i gael mewnwelediadau ar beth yw sociopathi, p'un a all sociopath newid ai peidio, sut mae sociopathiaid yn cael eu heffeithio a thriniaethau sociopathi llwyddiannus ac aflwyddiannus.

A all Sociopathiaid Garu?
Iechyd Meddwl

A all Sociopathiaid Garu?

2024

Os gofynnwch, a all sociopathiaid garu, nid yw'r ateb yn gadarnhaol neu na. Mae ganddyn nhw eu diffiniad o'r byd, ac os ydych chi'n gweld cariad yn ôl eu diffiniad, ydyn, dim ond pan fyddwch chi'n newid holl ystyr cariad er budd personol y gallant garu.

Narcissist yr Ymennydd: Beth Mae'n Ei Olygu a Sut i Ymdrin â Nhw?
Iechyd Meddwl

Narcissist yr Ymennydd: Beth Mae'n Ei Olygu a Sut i Ymdrin â Nhw?

2024

Mae'r erthygl yn dod ag ychydig o nodweddion narcissist cerebral cyffredin i chi y gallech eu hystyried os ydych chi'n dyddio un yn y pen draw. Dysgwch eu nodweddion a deall sut y gallwch drin narcissist cerebral yn eich bywyd.

Gwyliwch rhag 10 Arwydd Clasurol Sociopath
Iechyd Meddwl

Gwyliwch rhag 10 Arwydd Clasurol Sociopath

2024

Mae'r erthygl yn dod ag arwyddion clasurol o sociopath atoch chi. Dysgwch arwyddion sociopath fel y gallwch amddiffyn eich hun rhag torcalon ac anhawster.

Ydych chi mewn Priodas Ddibynnol?
Iechyd Meddwl

Ydych chi mewn Priodas Ddibynnol?

2024

Mae priodas neu berthynas Cod dibynnol yn arddangos holl symptomau dinistriol ychwanegiad clasurol. Bydd yr erthygl hon yn eich helpu i nodi a ydych mewn perthynas ddibynnol a beth ddylech chi ei wneud yn ei gylch.

Pam fod Codependents yn Denu Partneriaid Narcissistic?
Iechyd Meddwl

Pam fod Codependents yn Denu Partneriaid Narcissistic?

2024

Ar ôl i chi gael eich ateb i pam mae codwyr gwariant yn denu narcissistiaid, gallwch weithio ar feithrin perthnasoedd hapus ac osgoi peryglon dynameg perthynas mor afiach.

Arwyddion Ymrwymiad Ffobia a Sut i Oresgyn Nhw
Iechyd Meddwl

Arwyddion Ymrwymiad Ffobia a Sut i Oresgyn Nhw

2024

Mae pobl sy'n wynebu pryder pan fyddant mewn perthnasoedd ac yn methu â chydymffurfio â'r normau a'r amodau cymdeithasol yn wynebu ffobia ymrwymiad. Mae'r erthygl hon yn taflu mwy o olau ar gyflwr ffobia ymroddiad.

Sut i Siarad â Narcissist
Iechyd Meddwl

Sut i Siarad â Narcissist

2024

Dysgwch rai awgrymiadau i gyfathrebu â narcissist. Mae'r erthygl hon yn esbonio sut y gall cyfathrebu â narcissist eu helpu i wella.

Arwyddion Eich bod yn briod â gwraig sy'n rheoli a ffyrdd o ddelio ag un
Iechyd Meddwl

Arwyddion Eich bod yn briod â gwraig sy'n rheoli a ffyrdd o ddelio ag un

2024

Darllenwch a deallwch sut y gallwch ddelio â gwraig sy'n rheoli a chynnal cytgord yn eich priodas ar yr un pryd.

Cudd Narcissist a Sut i Sylw Nhw
Iechyd Meddwl

Cudd Narcissist a Sut i Sylw Nhw

2024

Mae'r erthygl yn dod â nodweddion narcissist cudd i chi a sut i adnabod un. Darllenwch ymlaen i ddarganfod a yw'ch partner yn narcissist neu fel arall.