75 Pwynt Cariad Gorau i Bob Achlysur

40 Pwynt Cariad Gorau i Bob Achlysur

Yn yr Erthygl honBoed yn giwt puns cariad iddi neu puns cariad doniol iddo, peidiwch â chodi gwên na rôl llygad yn unig, mae rhai mewn gwirionedd yn gwneud pwynt dilys hefyd, felly mewn unrhyw drefn benodol, dyma rai o'n hoff puns cariad a geir o bob rhan o'r rhyngrwyd.Hoff puns cariad

1. Sicrhewch eich blaenoriaethau'n iawn

Mae fy nghariad bob amser yn dwyn fy nghrysau-t a siwmperi, ond os ydw i'n cymryd un o'i ffrogiau, yn sydyn “mae angen i ni siarad”Ydy'r berthynas berthynas giwt hon yn cael cwtsh neu rolyn llygad? Fe wnaethon ni ddarganfod ei fod yn ticio ein hasgwrn doniol oherwydd ei fod mor wir.

2. Stori wir

I fod yn hapus gyda dyn, rhaid i chi ei ddeall yn fawr a'i garu ychydig. I fod yn hapus gyda menyw, rhaid i chi ei charu llawer a pheidio â cheisio ei deall o gwbl.Ffoniwch ni yn sinigaidd, ond yn y dyddiau cynnar o leiaf, mae'n ymddangos ei fod bob amser yn gweithio allan a yw'r dyn yn hoffi'r ferch ychydig yn fwy nag y mae'r ferch yn hoffi'r boi. Fel hyn, nid yw'r dyn yn poeni os nad yw'n ei deall; mae'n ei addoli, ac mae'r ferch yn gwybod yn union beth mae hi'n ei wneud.

Mae hyn mor anghywir ond hefyd mor gywir!

3. Paratowch y merched ‘eye roll’Roedd fy nghariad yn cwyno neithiwr nad ydw i byth yn gwrando arni. Neu rywbeth felly & hellip;

A oes menyw ar y blaned nad yw erioed wedi profi'r sefyllfa hon? Mae'n rhaid i ni garu ein dynion serch hynny, o leiaf maen nhw'n gyson.4. ‘corn’ modern

A yw eich enw Wi-Fi? Oherwydd fy mod i'n teimlo cysylltiad.

Fe ddywedon ni ŷd - nid porn!

5. Ar gyfer ‘tho go iawn’ Rydyn ni

Rydyn ni'n dod i garu nid trwy ddod o hyd i berson perffaith ond trwy ddysgu gweld person amherffaith yn berffaith.

Awww, datganiad mor wir ac yn guys mae’n un sy’n gwneud i’r merched fynd yn ‘awww.’ Dim ond dweud! Mae'n debyg ei fod hefyd yn sail i briodas hapus.

6. Derbyniad ansicr

Pan briododd yr atgyweiriwr teledu, roedd y derbyniad yn ardderchog

Nid ydym yn gwybod sut y byddwch yn derbyn y pun hwn, ond roeddem yn meddwl efallai y cewch y llun.

7. Gwnewch y mathemateg


priodas anodd

Mae perthnasoedd yn debyg iawn i algebra. Ydych chi erioed wedi edrych ar eich X ac wedi meddwl tybed Y?

O, dewch ymlaen nawr rydyn ni i gyd wedi bod yno. Efallai y bydd y canrannau'n wahanol, ond mae gan bob un ohonom o leiaf un camgyfrifiad yn ein cwpwrdd.

8. Ciwt

Ydych chi'n fy ngharu i oherwydd fy mod i'n brydferth neu ydw i'n hardd oherwydd eich bod chi'n fy ngharu i?

Dywed rhai bod dod o hyd i'r partner iawn yn eich cwblhau. Ond os yw'ch partner neu'ch priod yn gwneud ichi deimlo'n hardd, yna yn dechnegol fe allech chi ddweud bod cariad yn gwella harddwch.

9. Credwch neu beidio

Mae fy ngwraig yn dweud wrtha i fy mod i'n amheuwr, ond dwi ddim yn credu gair mae hi'n ei ddweud.

Dim ond lol!

10. Dyddio damweiniol

Dechreuodd fy nghariad a minnau ddyddio ar ôl iddo gefnu ei gar yn fy un i. Fe wnaethon ni gwrdd ar ddamwain.

Ni all helpu ond tybed a fyddai'r boi mor awyddus hyd yn hyn pe bai hi'n cefnogi ei char i mewn i'w.

11. Sylwch ar y cyngor hwn Paratowch y merched ‘eye roll’

Mae gormod o gloddiau bach yn anfon priodas i fedd cynnar.

Efallai y bydd hyn yn wir, ond mae mor wir, maen nhw'n dweud bod cynefindra yn magu dirmyg, ac ar ryw adeg, er mwyn eich priodas, mae'n rhaid i chi roi'r gorau i gloddio cyn i chi gladdu calonnau'ch gilydd.

12. Cam yn unol Mr.

Peidiwch byth â chwerthin ar ddewisiadau eich cariad, rydych chi'n un ohonyn nhw.

Gellid dweud yr un peth y ffordd arall hefyd.

Yn olaf, os ydych chi'n chwilio am losin a doniol dwi'n dy garu di puns i fywiogi diwrnod eich partner, edrychwch dim pellach am fod gennym ddigon o puns cariad ‘melys’ i chi eu stashio i ffwrdd a dod allan pryd bynnag rydych chi eisiau tecstio eich partner neu adael rhywbeth bach iddyn nhw yn eu ‘bocs cinio’!

Punnoedd cariad doniol Foodie

13. “Rwy’n dy garu lawer mwy.”

14. “Chi yw pîn-afal fy llygad.”

15. “Pe byddech chi'n ffrwyth, byddech chi'n afal mân.”

16. “Roeddem yn fintys i fod.”

17. “Olewydd di.”

18. “Efallai bod hyn yn swnio'n gawslyd, ond dwi'n meddwl eich bod chi wir yn gratio.”

19. “Dwi ddim yn gwybod beth fyddwn i'n ei wneud heboch chi.”

20. “Rwy’n dy garu di gyda phob pizza fy nghalon.”

21. ”Mae amser yn hedfan pan rydw i gyda chi.”

22. “Rydych chi'n gwneud i'm calon hepgor curiad.”

23. “Rydych chi'n aeron arbennig”

24. “Gadewch i ni gael y siec fel y gallwn fynd adref a avo-cwtsio.”

25. “Dwi ddim eisiau gwydro dros y ffaith fy mod i'n caru llawer o dwll.”

26. “Mae'r cwestadilla brecwast hwn yn hyfryd, ond ni allaf aros i fod yn jalapeño pants yn ddiweddarach.”

27. “Rydyn ni'n gwneud pâr wy-cellent.”

28. “Chi yw'r coffi i'm espresso. Ac rwy'n caru latte i chi. '

29. “Rydw i mor falch mai chi yw fy dyfrgi sylweddol.”

Punnoedd cariad anifeiliaid ciwt

30. “Mwynglawdd Gwenyn.”

31. “Does dim tebyg i ddyfrgi.”

32. “Bydd ffyrdd tylluanod yn dy garu di.”

33. “Rydych chi'n octopi fy meddyliau.”

34. “Rwy'n morfil-yn dy garu di.”

35. “Rydych chi'n llyffant-gynghreiriad yr un i mi.”

36. “O diar, rydw i mor fawn-ed ohonoch chi.”

37. “Byddaf bob amser yn caru mamog.”

38. “Nid oes unrhyw gwningen yn cymharu â chi.”

39. “Fe wnaethoch chi gwrdd â fy holl koala-fications.”

40.“Rydw i mor falch mai chi yw fy dyfrgi sylweddol.”

41. “Mae yna resymau chameleon dwi'n dy garu di.”

42. “Efallai bod pysgod eraill yn y môr, ond chi yw fy unig ffrind.”

43. “Rwy’n dy garu di yn ddolffin. Chi yw fy llamhidydd mewn bywyd. ”

44. “Nid oes unrhyw gwningen yn cymharu â chi.”

Pwyntiau ciwt ond ar hap am gariad

45. “Yoda un i mi.”

46. ​​“Rwy'n credu mai dant y llew ydych chi.”

47. “Pe byddech chi'n driongl, byddech chi'n un acíwt.”

48. “A fyddwn ni'n dawnsio?”

4 9. “Rydych chi'n un mewn minion.”

50. “Rydw i wedi mynd â Llychlynwr atoch chi”

51. “Aloe ti yn fawr iawn.”

52. “Roedd gen ti fi yn merlot.”

53. Rwy'n credu eich bod chi'n giwt. ”

54. Ni all geiriau espresso faint rydych chi'n ei olygu i mi. '

55. “Ti yw fy nghwpanaid o de.”

56. “Rwy’n dy garu di latte.”

Sporty Dwi'n caru ti puns

57. “Bydd eich cariad bob amser yn gyfwerth.”

58. “Rwy'n ein pitsio gyda'n gilydd am byth.”

59. “Chi yw fy newis # 1.”

60. “Rwy'n credu eich bod chi'n bowlen anhygoel.”

61. “Byddaf bob amser yn rhedeg yn ôl atoch chi.”

62. “Ers pryd dwi wedi dy garu di? Rydw i wedi colli trac. ”

63. “Fe wnes i sgorio pan wnes i gwrdd â chi.”

64. “Rydych chi allan o fy nghynghrair.”

65. “Mae gen i bêl gyda chi bob amser.”

66. “Rydych chi i fyny fy ale.”

67. “Rwy’n cael cic go iawn gennych chi.”

Nerdy r omantic hefyds

68. “Rydych chi'n cutie 3.14159265358979323.”

69. “Rydych chi'n fy llenwi'n awtomatig.”

70. “Rhaid i chi fod yn gopr a terilliwm oherwydd eich bod chi'n Cu-Te.”

71. “Dim ond fy math i ydych chi.”

72. “Rwy’n dy garu di i & infin ;.”

73. “Rydych chi'n ddeunydd wi-fi.”

74. “Chi yw fy chwaraewr 2.”

75. “Pe byddech chi'n driongl, byddech chi'n un acíwt.”