Sut i Reoli Perthynas Pellter Hir Yn ystod COVID
Coronafeirws (Covid-19

Sut i Reoli Perthynas Pellter Hir Yn ystod COVID

2024

Mae gan reoli perthnasau pellter hir yn ystod y pandemig coronafirws hwn ei heriau ei hun. Darllenwch ymlaen i gael cyngor ar drin perthnasoedd pellter hir.

Yr 11 Ffordd Uchaf i Ddelio ag Ansicrwydd Ynglŷn â'r Pandemig Coronafirws
Coronafeirws (Covid-19

Yr 11 Ffordd Uchaf i Ddelio ag Ansicrwydd Ynglŷn â'r Pandemig Coronafirws

2024

Mae delio ag ansicrwydd yn ymateb arferol i sefyllfa pandemig coronafirws. Darllenwch ymlaen am awgrymiadau ar gyfer aros yn bositif mewn amseroedd anodd.

Rolau Rhyw mewn Perthynas - Pam Dewis Opsiwn A?
Coronafeirws (Covid-19

Rolau Rhyw mewn Perthynas - Pam Dewis Opsiwn A?

2024

Ydych chi'n rhagfarnllyd â rolau rhyw mewn perthnasoedd? Mae'r erthygl hon yn taflu goleuni ar anghydraddoldeb rhywiol mewn priodas a'r angen i gefnogi'r bartneriaeth gyfartal mewn priodas.

Sut i Gael Perthynas sy'n Cydfodoli Yn ystod COVID-19
Coronafeirws (Covid-19

Sut i Gael Perthynas sy'n Cydfodoli Yn ystod COVID-19

2024

Cyngor perthynas cydfodoli: Bydd yr erthygl hon yn cynnig rhai syniadau i chi ar sut i gydfodoli gyda'i gilydd ac osgoi cael eich llusgo i ddeinameg negyddol gyda'ch partner yn ystod cyfnod cloi.

Sut Mae Cyplau Yn Cyfarfod: Yn Dyddio Yn Ystod Coronafirws a Thu Hwnt
Coronafeirws (Covid-19

Sut Mae Cyplau Yn Cyfarfod: Yn Dyddio Yn Ystod Coronafirws a Thu Hwnt

2024

Yn meddwl tybed sut mae cyplau yn cwrdd ar adegau pandemig? Dysgwch amrywiol ffyrdd o sefydlu dyddiad yn ystod COVID a thu hwnt.

Cariad mewn Cyfnod Anodd - Arbedwch Eich Priodas yn ystod Pandemig
Coronafeirws (Covid-19

Cariad mewn Cyfnod Anodd - Arbedwch Eich Priodas yn ystod Pandemig

2024

Sut mae'ch bywyd caru yn ystod y pandemig? Darllenwch y cyngor arbenigol hwn ar sut i garu mewn cyfnod anodd ac arbed eich priodas.

Sut i Gefnogi'ch Priod Yn ystod y Pandemig Coronavirus
Coronafeirws (Covid-19

Sut i Gefnogi'ch Priod Yn ystod y Pandemig Coronavirus

2024

Ydych chi eisiau gwybod am y ffyrdd gorau o gefnogi'ch priod yng nghanol pandemig Coronavirus? Dyma rai awgrymiadau arbenigol i'ch helpu chi i gefnogi'ch partner.

Y 10 Ffordd Uchaf i Sbeisio'ch Bywyd Rhyw Yn ystod Cwarantîn
Coronafeirws (Covid-19

Y 10 Ffordd Uchaf i Sbeisio'ch Bywyd Rhyw Yn ystod Cwarantîn

2024

Oes gennych chi amser caled yn cadw pethau'n rhywiol yn ystod cwarantin? Dyma'r deg ffordd orau o sbeisio bywyd rhywiol ac adfywio eich perthynas hen.

5 Rheswm Cwnsela Ar-lein yw'r Hyn sydd ei Angen ar Eich Priodas Yn ystod y Pandemig Presennol
Coronafeirws (Covid-19

5 Rheswm Cwnsela Ar-lein yw'r Hyn sydd ei Angen ar Eich Priodas Yn ystod y Pandemig Presennol

2024

Gall cwnsela ar-lein fod yr un mor ddefnyddiol a gwerth chweil â sesiynau personol. Dyma 5 rheswm pam mae angen cwnsela ar-lein arnoch chi yn ystod argyfwng y Coronafeirws.

4 Problemau Perthynas yn ystod y Pandemig a Ffyrdd o'u Datrys
Coronafeirws (Covid-19

4 Problemau Perthynas yn ystod y Pandemig a Ffyrdd o'u Datrys

2024

Gall cyplau ddod ar draws amryw o broblemau perthynas nas rhagwelwyd yn ystod cyfnod COVID-19. Gwybod yr heriau perthynas hyn a ffyrdd i'w trwsio.

5 Peth Mae Cyplau yn Ei Wneud Yn ystod y Cwarantîn ar gyfer Cynnal Perthnasoedd
Coronafeirws (Covid-19

5 Peth Mae Cyplau yn Ei Wneud Yn ystod y Cwarantîn ar gyfer Cynnal Perthnasoedd

2024

Cael trafferth gyda phryder ynghylch cynnal perthnasoedd sy'n deillio o COVID-19? Dyma rai gweithgareddau hunanofal ac awgrymiadau ar gyfer cynnal perthnasoedd yn ystod y cwarantîn.

Sut i Gynnal Perthynas Yn Adeg Cwarantîn - Cyngor Priodas Yn ystod Arwahanrwydd Cymdeithasol
Coronafeirws (Covid-19

Sut i Gynnal Perthynas Yn Adeg Cwarantîn - Cyngor Priodas Yn ystod Arwahanrwydd Cymdeithasol

2024

Sut ydych chi'n cynnal perthynas os ydych chi'n hunan-ynysu gartref gyda'ch partner arall arwyddocaol? Dyma 10 peth i'w gwneud fel cwpl.

5 Cyngor Goroesi Cwarantîn ar gyfer Eich Priodas a'ch Teulu
Coronafeirws (Covid-19

5 Cyngor Goroesi Cwarantîn ar gyfer Eich Priodas a'ch Teulu

2024

Ydych chi'n chwilio am awgrymiadau goroesi priodas yng nghanol y pandemig COVID-19? Dyma ychydig o gyngor hanfodol ar fynd trwy amseroedd anodd ac arbed eich perthynas.

Sut i Wneud i Berthynas Weithio Yn Ystod y Pandemig
Coronafeirws (Covid-19

Sut i Wneud i Berthynas Weithio Yn Ystod y Pandemig

2024

Dyma rai awgrymiadau ymarferol y gall cyplau eu rhoi ar waith i wneud i berthynas weithio, cynnal rhywfaint o ymdeimlad o normalrwydd, a hefyd lleihau'r straen ar ei gilydd a'r berthynas.

5 Ffordd o Aros yn Iach Pan Fo'r Ddau Briod Yn Gweithio O Gartref
Coronafeirws (Covid-19

5 Ffordd o Aros yn Iach Pan Fo'r Ddau Briod Yn Gweithio O Gartref

2024

Ydych chi a'ch priod yn gweithio gartref? Darllenwch ymlaen am bum awgrym defnyddiol i gadw'n gall a bod yn fwy cynhyrchiol gartref.

Sut i Adeiladu Priodas Cryfach Yn ystod Cwarantîn
Coronafeirws (Covid-19

Sut i Adeiladu Priodas Cryfach Yn ystod Cwarantîn

2024

Gall fod yn anodd dysgu sut i fyw normal newydd yn ystod unigedd, ond mae gobaith i adeiladu priodas gref. Dyma sut y gallwch chi ei wneud.