Y 10 Ffordd Uchaf i Sbeisio'ch Bywyd Rhyw Yn ystod Cwarantîn

Pâr Hapus Yn Cael Hwyl Ar Wely Dan Blancedi Eiliadau Agos

Yn yr Erthygl hon

Tra dan orchmynion i aros y tu fewn, mae llawer o gyplau yn wynebu her brwydro pryder , aflonyddwch, anniddigrwydd, a cholli rhyddid sy'n ein gadael ni'n teimlo'n llai na'n gorau.Hefyd, gallai llawer ohonom fod yn cael amser caled yn sbeicio pethau i fyny yn yr ystafell wely.

Er bod y teimladau hyn yn normal, gallwn hefyd ddewis gwneud y gorau o'n hamser gyda'n gilydd trwy sicrhau ei fod yn rhywiol. Oes, nid oes prinder syniadau a phethau i sbeisio pethau yn yr ystafell wely.

Felly, dyma ddeg ffordd hawdd o sbeisio'ch bywyd rhywiol gartref yn ystod Ynysu covid-19 .

1. Cynnal hylendid

Yn ein bywydau rheolaidd, rhoddir hylendid da, ond nawr nad yw llawer ohonom yn gadael ein cartrefi, mae aros yn ein pyjamas trwy'r dydd wedi dod yn ddigwyddiad rheolaidd.

Ar yr isafswm, cofiwch gael cawod yn rheolaidd, newid eich dillad isaf, brwsio'ch dannedd, gwisgo diaroglydd, eillio, a gwneud eich trefn gofal croen .

Er nad ydych chi'n mynd allan yn gyhoeddus, un o'r ffyrdd hawdd o ychwanegu at eich bywyd rhywiol yw edrych a theimlo'n lân ac wedi'i adnewyddu.

2. Gwisgwch eu hoff ddillad lolfa

Ydy hi'n ei chael hi'n rhywiol pan rydych chi'n gwisgo siorts yn lle pyjamas gwlanen? Yna gwisgwch siorts!

Ydy e'n caru'r ffordd mae'ch casgen yn edrych mewn pants yoga? Yna lolfa yn y rheini. A fyddai’n well ganddi ichi gadw eich crys i ffwrdd yn amlach? Cadwch ef i ffwrdd ychydig yn hirach bob dydd.

Y peth yw, nid oes raid i chi wisgo'n anghyffyrddus i ddenu'ch partner, mae'n rhaid i chi wneud ychydig o ymdrech i ofyn sut brofiad ydyn nhw.

3. Rhowch y cwestiwn

Rhowch y cwestiwn- “Ydych chi am gael rhyw?” Mae mor syml â hynny!

Os yw hynny'n rhy ymlaen i chi, rhowch gynnig ar ymadroddion fel, “Am fynd yn yr ystafell wely?” neu “Rwy'n gwybod am ffordd hynod o hwyl i basio'r amser!”

Meddyliwch am un sy'n gweithio i chi ddweud yn uchel ac un y byddech chi'n gyffyrddus yn tecstio a'u defnyddio'n aml!

4. Cadwch fflyrtio

Gwenu Cariadon Ifanc Yn Gwneud Cariad Yn Yr Ystafell Wely

Rydych chi'n cofio fflyrtio, onid ydych chi? Mae cyplau yn aml yn anghofio fflyrtio â'i gilydd unwaith eu bod mewn perthynas hirdymor, ac eto rydyn ni i gyd yn gwybod y gall fflyrtio fod mor rhywiol!

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwenu, rhoi canmoliaeth, defnyddiwch eich enwau anifeiliaid anwes, dewch o hyd i esgusodion i gyffwrdd , cusanu, a chwtsio i fyny gyda'ch partner i gadw'r vibes cariadus hynny i lifo.

Dyma un o'r ffyrdd gorau o ychwanegu at eich bywyd rhywiol!

Gwyliwch hefyd:

5. Creu her

Cael hwyl ag ef a gwneud her rhyw ! Gwnewch eich rheolau, eich llinell amser a'ch nod eich hun.

Er enghraifft, efallai eich bod chi'n herio'ch gilydd i gael rhyw bob dydd am bythefnos neu'n penderfynu cadw draw oddi wrth ryw dreiddiol a chaniatáu i'ch gilydd roi / dim ond derbyn rhyw geneuol am fis, neu herio'ch gilydd i gael sesiwn colur bob penwythnos.

Mae'r opsiynau'n ddiddiwedd, a'r unig ofyniad yw bod y ddau ohonoch chi'n cael yr her yn hwyl ac yn rhywiol!

6. Buddsoddi mewn technoleg rhyw

Ar gyfer cyplau nad ydyn nhw'n byw gyda'i gilydd neu sydd wedi gwahanu am unrhyw reswm, dyma un o'r ffyrdd cyffrous i ychwanegu at eich bywyd rhywiol.

Buddsoddwch mewn rhai teganau rhyw Bluetooth neu Wi-Fi, a sbeiswch eich bywyd caru!

Gyda'r teganau hyn, gallwch chi gael rhyw ryngweithiol o hyd tra bod 1000 milltir i ffwrdd oddi wrth eich gilydd trwy reoli'r tegan trwy ap neu'r tegan gwrthwynebol!

7. Ewch i lawr y lôn gof

Dyma un o'r ffyrdd mwyaf rhamantus i ychwanegu at eich bywyd rhywiol!

Cymerwch a baglu i lawr lôn atgofion i atgoffa ei gilydd o'r jitters dyddiad cyntaf, cerrig milltir perthynas , teithiau y gwnaethoch chi eu cymryd gyda'ch gilydd, neu ail-gipio amser arbennig o ager yn yr ystafell wely.

Bydd yr holl hiraeth hwn yn annog y teimladau hynny i ddod i'r wyneb eto a chryfhau'ch cysylltiad cyfredol.

8. Creu rhestr ie, na, efallai

Priodas Hapus Neu Bâr Yn Fflyrtio A Chwerthin Yn Gorwedd Ar Gwdyn Gartref

Gyda'n gilydd, a heb unrhyw farn, creu rhestr o unrhyw bethau rhywiol y gallwch chi feddwl amdanynt.

Ar ôl i'ch rhestr gael ei chwblhau, ewch trwy bob eitem a marcio'n unigol, “Ydw,” os yw'n rhywbeth rydych chi ynddo. Os nad yw'n opsiwn, rhowch “Na” i lawr.

Os yw'n rhywbeth yr hoffech chi wybod mwy amdano neu'n ansicr ohono, marciwch, “Efallai.” Bydd y rhestr hon yn cael dau i chi ar yr un dudalen â'r hyn yr hoffai pob un ohonoch ei archwilio.

Ydych chi'n teimlo'n rhy swil i greu'r rhestr? Peidiwch â phoeni; gallwch ddod o hyd i restrau Ie, Na, Efallai ar-lein am ddim.

9. Foreplay trwy'r dydd

Mae llawer o ddynion a menywod yn cael trafferth yn sydyn yn hwyliau ac, felly, yn dirywio rhyw.

Un o'r ffyrdd gwell o sbeisio'r bywyd rhywiol, a sicrhau bod y naws wedi'i gosod yw meddyliwch am eich diwrnod cyfan feldiwrnod o foreplay. Gwnewch bethau y byddai'ch partner yn eu gwerthfawrogi.

Bydd pethau fel gwneud y llestri, cael blodau wedi'u danfon, coginio eu hoff bryd bwyd, tywallt eich calon allan mewn cerdyn, geirio'ch gwerthfawrogiad, ac edrych yn addawol ar eich partner yn gwneud iddyn nhw deimlo mor annwyl fel nad ydyn nhw'n gallu aros i ffwrdd.

10. Cychwyn a mynd amdani

Ar ddiwedd y dydd, fe allech chi golli allan ar y ffyrdd uchod o sbeisio'ch bywyd rhywiol a dewis mynd amdani!

Ond, cychwyn rhyw er nad yw mor hawdd ag y mae'n swnio. Sut hoffai'ch partner i chi gychwyn yw'r cwestiwn!

Er enghraifft, os ydych chi bob amser yn mynd i mewn am gusan Ffrengig bob tro rydych chi mewn hwyliau, ceisiwch ofyn i'ch partner a yw hynny'n eu cael yn yr hwyliau neu a hoffent eich dysgu sut yr hoffent gael rhywun i gael rhyw .

Ranna ’: