Beth yw Perthynas Agored? Ai'r Peth Iawn i Chi?
Cyngor Perthynas

Beth yw Perthynas Agored? Ai'r Peth Iawn i Chi?

2021

Beth yw perthynas agored? Dysgwch am y mathau o berthnasoedd agored, ei fanteision, a'i anfanteision a darganfod ai dyma'r peth iawn i chi.

Rhoi i fyny ar Gariad - Haws Haws Na Wedi'i Wneud
Adeiladu Cariad Mewn Priodas

Rhoi i fyny ar Gariad - Haws Haws Na Wedi'i Wneud

2021

Llond llaw o tidbits a all eich helpu i gael syniad ychydig yn well o sut beth yw bod mewn cariad yn y byd go iawn, felly does dim rhaid i chi feddwl am roi'r gorau i garu tad yn rhy fuan.

Beth i'w wneud os yw'ch priod yn gwrthod llofnodi papurau ysgariad
Proses Ysgariad

Beth i'w wneud os yw'ch priod yn gwrthod llofnodi papurau ysgariad

2021

Mae'r erthygl yn ateb y cwestiwn - beth i'w wneud os yw'ch priod yn gwrthod llofnodi papurau ysgariad. Efallai eich bod chi'n meddwl mai'r hyn y byddwch chi'n ei wneud bryd hynny. Peidio â phoeni! Darllenwch ymlaen am y darnau cywir o gyngor.

Deall Cydnawsedd Perthynas
Cyngor Perthynas

Deall Cydnawsedd Perthynas

2021

Cyngor perthynas: Mae deall cydweddoldeb perthynas yn hynod bwysig er mwyn i berthnasoedd weithio allan. Mae gan yr erthygl hon rywfaint o wybodaeth hanfodol y byddai angen i chi ei wybod am gydnawsedd mewn perthnasoedd.

Sut y gall Creadigrwydd fod yn Agwedd Gadarnhaol ar Briodas
Cyngor Perthynas

Sut y gall Creadigrwydd fod yn Agwedd Gadarnhaol ar Briodas

2021

Pan fydd gennych chi bartner creadigol mewn priodas, rydych chi'n dod o hyd i rywun sy'n gweld y byd yr un ffordd ag y gwnewch chi, rydych chi'n cysylltu'n well, rydych chi'n dechrau adeiladu rhywbeth gyda'i gilydd ac yn mordeithio gyda'i gilydd law yn llaw trwy gyfnodau anodd. Mae yna gynefindra tawelu sy'n cadarnhau'ch bond a'ch profiad a rennir sy'n eich clymu gyda'ch gilydd.

10 Arwydd Clir ar gyfer Cydnabod Gwraig Anffyddlon
Help Gyda Anffyddlondeb Mewn Priodas

10 Arwydd Clir ar gyfer Cydnabod Gwraig Anffyddlon

2021

Mae gwraig a drodd yn wraig anffyddlon yn destun amryw o newidiadau. Mae'r erthygl hon yn rhestru 6 arwydd clir sy'n nodi bod eich gwraig yn twyllo arnoch chi.

Mabwysiadu Agored vs Caeedig
Mabwysiadu

Mabwysiadu Agored vs Caeedig

2021

Mae mwy a mwy o rieni yn dewis mabwysiadu agored ar gyfer lles seicolegol y plentyn. Mae'r erthygl hon yn esbonio'r gwahaniaeth rhwng mabwysiadu agored a chaeedig.

Y Memes Cariad Gorau i Fywynnu'ch Diwrnod
Hwyl Priodas

Y Memes Cariad Gorau i Fywynnu'ch Diwrnod

2021

Mae'r erthygl hon yn dod â rhai o'r memes cariad gorau a memes cariad doniol y gallwch eu rhannu gyda'ch anwylyd i fywiogi eu diwrnod a dod â gwên ar eu hwyneb.

Beth i'w wneud pan fyddwch yn chwennych agosatrwydd emosiynol
Agosrwydd Emosiynol Mewn Priodas

Beth i'w wneud pan fyddwch yn chwennych agosatrwydd emosiynol

2021

Heb agosatrwydd emosiynol, gall ein perthnasoedd, waeth pa mor gariadus, deimlo'n anghyflawn. Gall hyn arwain at wacter ac arwahanrwydd, a all yn y pen draw adeiladu at ddrwgdeimlad, a theimlad swnllyd o ddatgysylltu. Dyma sut i wneud yn siŵr eich bod yn cael agosatrwydd emosiynol digonol.

Pwy sydd â'r hawl i ddalfa dros blentyn?
Dalfa A Chefnogaeth Plant

Pwy sydd â'r hawl i ddalfa dros blentyn?

2021

Wrth gael ysgariad, rhaid i bobl sydd eisiau dalfa eu plant wybod a oes ganddynt yr hawl i ddalfa. Mae'r erthygl hon yn esbonio pwy sy'n cael yr hawl i ddalfa dros blentyn.

A yw Styfnigrwydd yn Talu Mewn Perthynas?
Perthynas

A yw Styfnigrwydd yn Talu Mewn Perthynas?

2021

Gall bod yn ystyfnig mewn perthynas fod yn niweidiol i briodas. Mae'r erthygl hon yn archwilio pa effaith y gall bod yn ystyfnig ei chael ar berthynas.