Sut i ddelio â materion wrth ddyddio alcoholig swyddogaethol
Cyngor Perthynas

Sut i ddelio â materion wrth ddyddio alcoholig swyddogaethol

2021

Ydych chi'n amau ​​bod eich partner yn alcoholig gweithredol? Gadewch inni gael golwg ar sut beth yw partner os yw'n alcoholig gweithredol a sut y gallech fynd at eich perthynas â'r math hwn o berson.

Priodasau a Chynigion Blwyddyn Naid
Priodasau

Priodasau a Chynigion Blwyddyn Naid

2021

Mae Marriage.com yn disgrifio ffeithiau ac enghreifftiau diddorol am briodasau blwyddyn naid a chynigion na fyddech chi wedi'u clywed o'r blaen.

A yw'n Rheoli'n WIR? Dyma Sut i Wybod
Cwnsela Priodas

A yw'n Rheoli'n WIR? Dyma Sut i Wybod

2021

Cyngor cwnsela: Beth ddylech chi ei wneud pan fydd eich priod yn ceisio'ch rheoli? Sut ddylech chi ddelio â dicter a rhwystredigaeth yn gywir? Dyma'ch atebion!

Sut Mae Bod yn Ansefydlog yn Emosiynol Yn Niwed i'ch Perthynas
Iechyd Meddwl

Sut Mae Bod yn Ansefydlog yn Emosiynol Yn Niwed i'ch Perthynas

2021

Darganfyddwch sut y gall bod yn emosiynol ansefydlog niweidio'ch perthynas. Mae'r erthygl hon yn rhestru ffyrdd o nodi a goresgyn ansefydlogrwydd emosiynol.

Holiadur Cwnsela Premarital
Cyngor Cyn Priodas

Holiadur Cwnsela Premarital

2021

Mae holiadur cwnsela premarital yn dwyn i'r amlwg rai cwestiynau cyffredin ond pwysig iawn sy'n plymio i mewn i wneud priodas iach. Darllenwch yr holiadur cwnsela cyn priodi a dewch o hyd i gwestiynau beirniadol cyn-geni y mae'n rhaid i bob cwpl eu trafod cyn priodi.

Sut i Ddweud A yw Rhywun Mewn Cariad â Chi neu'n Ddibynnol yn Emosiynol
Perthynas

Sut i Ddweud A yw Rhywun Mewn Cariad â Chi neu'n Ddibynnol yn Emosiynol

2021

Dyma ychydig o ffyrdd y gallwch chi ddeall a yw rhywun rydych chi'n ei garu yn ddibynnol yn emosiynol arnoch chi.

Beth all gwraig ei wneud pan fydd hi mewn priodas ddi-ryw?
Awgrymiadau Rhyw Ar Gyfer Cyplau

Beth all gwraig ei wneud pan fydd hi mewn priodas ddi-ryw?

2021

Ydych chi'n wraig sy'n gaeth mewn priodas ddi-ryw? Pan fydd priodas yn ddi-ryw, mae'n sicr y bydd problemau yn y berthynas. Mae'r erthygl hon yn awgrymu'r hyn y gall menyw ei wneud mewn priodas ddi-ryw ac adfer agosatrwydd yn ei phriodas.

Syniadau Nos Galan Ar Gyfer Cyplau
Awgrymiadau A Syniadau

Syniadau Nos Galan Ar Gyfer Cyplau

2021

Mae'r Flwyddyn Newydd yn agosáu. Mae'r erthygl hon yn cynnwys rhai syniadau diddorol ynglŷn â sut y gall cyplau dreulio eu Blwyddyn Newydd mewn modd hwyliog a diddorol.

Talu Cynhaliaeth Plant: Rhestr wirio
Dalfa A Chefnogaeth Plant

Talu Cynhaliaeth Plant: Rhestr wirio

2021

Mae gan rieni rwymedigaeth i gael cefnogaeth ariannol i'w plant biolegol neu fabwysiedig. Gall methu â darparu ar gyfer eich plant eich rhoi mewn trafferth gyda'r gyfraith a chael effaith wael ar ddatblygiad y plentyn.

Ble i Gael Awgrymiadau Rhyw Gwych - Dechreuwch gyda'r Pedwar Llyfr Hwn
Awgrymiadau Rhyw Ar Gyfer Cyplau

Ble i Gael Awgrymiadau Rhyw Gwych - Dechreuwch gyda'r Pedwar Llyfr Hwn

2021

Chwilio am awgrymiadau rhyw gwych? Mae'r erthygl yn dod â phedwar llyfr argymhelliad i chi ar ryw sy'n cyfuno arbenigedd, tystebau personol, ac sy'n rhoi lefel o breifatrwydd i chi y byddech chi'n ei werthfawrogi os ydych chi eisiau dysgu am bwnc mor dyner.

Itch Saith Mlynedd neu Hump Deng Mlynedd? A oes unrhyw wirionedd i gerrig milltir priodasol?
Cyngor Perthynas

Itch Saith Mlynedd neu Hump Deng Mlynedd? A oes unrhyw wirionedd i gerrig milltir priodasol?

2021

Dywedir, os gall cwpl gwrdd â'r garreg filltir briodasol ddeng mlynedd, mae'r siawns o oroesi priodas yn dda iawn. Mae'r erthygl hon yn archwilio'r gwir y tu ôl i gerrig milltir priodasol.