Priodas Meddwl ar gyfer Y Pâr Meddwl
Cyngor Perthynas

Priodas Meddwl ar gyfer Y Pâr Meddwl

2021

Ydych chi erioed wedi meddwl beth mae'n ei olygu i gael priodas ystyriol neu sut i gael ymwybyddiaeth ofalgar mewn perthnasoedd. Mae'r erthygl yn myfyrio ar yr hyn y mae'n ei olygu i gael perthynas ystyriol.

Adeiladu Bondio Rhywiol â'ch Priod
Perthynas

Adeiladu Bondio Rhywiol â'ch Priod

2021

Mae bondio rhywiol yn bywiogi perthynas. Mae'r erthygl yn taflu goleuni ar gydnabod a chynnal bond rhywiol cryf â'ch priod.

5 Rheswm Pam y bydd Dweud Diolch yn Gwella Eich Hapusrwydd Perthynas
Cyngor Perthynas

5 Rheswm Pam y bydd Dweud Diolch yn Gwella Eich Hapusrwydd Perthynas

2021

Dangoswyd bod diolchgarwch yn gwella iechyd seicolegol, iechyd corfforol, yn lleihau ymddygiad ymosodol, ac yn cynyddu cryfder meddyliol. Mae gan ddefnyddio “diolch” (a'i olygu) yn rheolaidd ac yn gyson y gallu i wella agosatrwydd yn sylweddol. Dyma 5 rheswm pam mae dweud diolch yn cynyddu manwldeb agosatrwydd.

Awgrymiadau Harddwch ar gyfer y Briodferch Cyn y Diwrnod Priodas
Awgrymiadau Paratoi Priodas

Awgrymiadau Harddwch ar gyfer y Briodferch Cyn y Diwrnod Priodas

2021

Yn paratoi ar gyfer eich priodas? Mae Marriage.com yn dod â rhai awgrymiadau harddwch cyn y briodas atoch i'r merched i'w helpu i baratoi ar gyfer eu diwrnod arbennig.

Paratoi I Fod yn Wraig
Cyngor Cyn Priodas

Paratoi I Fod yn Wraig

2021

Cyngor cyn priodi: Nid yw'n hawdd bod yn wraig dda. Dyma awgrymiadau ar gyfer menywod sengl a all eu helpu i baratoi i fod yn wraig dda.

Sut i Ddod â Phartneriaeth Ddomestig i ben
Partneriaethau Domestig

Sut i Ddod â Phartneriaeth Ddomestig i ben

2021

Dysgwch sut y gallwch chi derfynu'ch partneriaeth ddomestig. Mae deddfau sy'n gysylltiedig â phartneriaeth yn amrywio gan ddibynnu ym mha wladwriaeth yn yr UD rydych chi'n byw ynddo.

7 Cwestiynau Pwysig i'w Gofyn i'ch Partner Cyn i Chi Briodi
Cyngor Cyn Priodas

7 Cwestiynau Pwysig i'w Gofyn i'ch Partner Cyn i Chi Briodi

2021

Pan briodwch, nid ydych o reidrwydd yn tueddu i feddwl am yr hyn a allai fod yn y dyfodol. Os ydych chi'n priodi cyn bo hir, anghofiwch ofyn y cwestiynau hyn i aros yn hapus am byth

Cywilydd, Euogrwydd a Chaethiwed Rhyw
Awgrymiadau Rhyw Ar Gyfer Cyplau

Cywilydd, Euogrwydd a Chaethiwed Rhyw

2021

Cyngor ar agosatrwydd corfforol: Gwybod y gwahaniaeth rhwng cywilydd, euogrwydd a chaethiwed rhyw y mae rhywun yn ei guddio yn ymddygiad rhywun.

Pwysigrwydd Agosrwydd Rhywiol mewn Priodas
Awgrymiadau Rhyw Ar Gyfer Cyplau

Pwysigrwydd Agosrwydd Rhywiol mewn Priodas

2021

Ydych chi'n teimlo bod agosatrwydd rhywiol yn ymwneud yn unig ag arlwyo i anghenion corfforol? Darllenwch yr erthygl hon i ddeall pam mae angen i agosatrwydd rhywiol fod yn flaenoriaeth yn eich priodas.

Sut i Ymdopi â Rhwystredigaeth mewn Perthynas?
Awgrymiadau Priodas Iach

Sut i Ymdopi â Rhwystredigaeth mewn Perthynas?

2021

Mae anhrefn beunyddiol bywyd yn gadael dylanwad negyddol ar ein perthnasoedd. Mae'n gadael y rhan fwyaf ohonom â theimladau o rwystredigaeth, dicter, straen a phryder sy'n dylanwadu'n uniongyrchol ar eich perthnasoedd â'r rhai sydd agosaf atoch chi. Dyma gamau i'ch helpu chi i ymdopi â rhwystredigaeth mewn perthnasoedd.

7 Manteision ac Anfanteision Cael Agosrwydd Corfforol Cyn Priodas
Awgrymiadau Rhyw Ar Gyfer Cyplau

7 Manteision ac Anfanteision Cael Agosrwydd Corfforol Cyn Priodas

2021

O ran agosatrwydd corfforol cyn priodi, mae gan ffydd lawer i'w ddweud am ba ffiniau y dylai unigolyn eu gosod. Mae'r rhan fwyaf o grefyddau'n awgrymu neu'n disgwyl eich bod chi'n cadw'ch hun yn bur cyn y diwrnod mawr. Ac mae yna resymau pam mae eraill yn archwilio eu rhywioldeb cyn priodi.