A yw'ch Perthynas yn ymosodol? Cwestiynau i'w Gofyn Eich Hun
Awgrymiadau Ar Ymdrin  Thrais A Cham-Drin Domestig

A yw'ch Perthynas yn ymosodol? Cwestiynau i'w Gofyn Eich Hun

2021

Weithiau mae'n anodd nodi perthynas ymosodol â'r dioddefwr. Mae'r erthygl hon yn rhestru rhai cwestiynau ac arwyddion a fydd yn eich helpu i wybod a ydych chi'n profi cam-drin perthynas.

9 Rhesymau Pam Mae Rhieni yn Cam-drin Eu Plant
Perthynas

9 Rhesymau Pam Mae Rhieni yn Cam-drin Eu Plant

2021

Rhaid inni ofyn ‘Pam mae rhieni’n cam-drin eu plant?’ Cyn i ni ddechrau eu beirniadu. Darllenwch ymlaen i wybod pam mae rhieni'n cam-drin eu plant.

Torri'r Cylch Caethiwed Rhyw
Awgrymiadau Rhyw Ar Gyfer Cyplau

Torri'r Cylch Caethiwed Rhyw

2021

Cyngor ar agosatrwydd corfforol: Darganfyddwch fwy ar gaeth i ryw, dysgwch am ei achosion a'i symptomau a sut i dorri'r cylch.

Sut i Gydnabod Perthynas sy'n Cam-drin yn Emosiynol?
Awgrymiadau Ar Ymdrin  Thrais A Cham-Drin Domestig

Sut i Gydnabod Perthynas sy'n Cam-drin yn Emosiynol?

2021

Nid yw cam-drin emosiynol yn gadael toriadau a chleisiau ar ôl ond serch hynny, mae'n brofiad eithaf poenus. Mae'r erthygl hon yn esbonio sut i adnabod perthynas sy'n cam-drin yn emosiynol.

Manteision ac Anfanteision Dod yn Rhywiol Agos yn ystod Eich Gwahaniad
Help Gyda Gwahanu Priodas

Manteision ac Anfanteision Dod yn Rhywiol Agos yn ystod Eich Gwahaniad

2021

Mae'r erthygl hon yn tynnu sylw at yr effeithiau posibl os byddwch chi'n dod yn agos atoch yn rhywiol gyda'ch priod yn ystod y gwahanu.

Rhaid Darllen Llyfrau Ffitrwydd Priodas I Bob Pâr
Awgrymiadau Priodas Iach

Rhaid Darllen Llyfrau Ffitrwydd Priodas I Bob Pâr

2021

Darllenwch y llyfr ffitrwydd priodas gorau i'ch priod sy'n mynd i'r afael â chraidd pam mae priodas yn gweithio neu ddim yn gweithio a sut i'w thrwsio orau.

Ydy Fy Ngwr yn Hoyw?: Beth Sydd ac Onid Mae'n Arwydd i Edrych amdano
Cyngor Perthynas

Ydy Fy Ngwr yn Hoyw?: Beth Sydd ac Onid Mae'n Arwydd i Edrych amdano

2021

Darllenwch ymlaen am rai chwedlau ac arwyddion gwirioneddol sydd wedi'u datgymalu i chwilio amdanynt os ydych chi'n cael eich hun yn gofyn, a yw fy ngŵr yn hoyw? Yr hyn sydd ac nad yw'n arwydd i edrych amdano.

Sut Ydych Chi'n Trin Y Label Parth Ffrind Dreaded hwnnw?
Cyngor Perthynas

Sut Ydych Chi'n Trin Y Label Parth Ffrind Dreaded hwnnw?

2021

Os oes gennych awydd i briodi neu hyd yn oed symud tuag at berthynas ystyrlon, oni fyddech chi eisiau bod yn ffrindiau gyda'r person hwnnw yn gyntaf? Mae'r erthygl hon yn esbonio pam nad yw'r “label ffrind” mor ddrwg â hynny a sut i'w drin.

Sut i Ofyn am Wahaniad - Cwestiynau i'w Gofyn Eich Hun
Help Gyda Gwahanu Priodas

Sut i Ofyn am Wahaniad - Cwestiynau i'w Gofyn Eich Hun

2021

Os ydych chi'n ystyried gwahanu oddi wrth eich gŵr, mae'r erthygl hon yn mynd i'r afael â'r cwestiynau rydych chi angen atebion ar eu cyfer pan fyddwch chi'n gwahanu.

Ydych chi erioed wedi meddwl sut i fod y Gwr Gorau?
Awgrymiadau A Syniadau

Ydych chi erioed wedi meddwl sut i fod y Gwr Gorau?

2021

Efallai eich bod chi'n meddwl bod y cyfan wedi'i gyfrifo, rydych chi'n gwybod sut i fod y gŵr gorau, ac rydych chi ar eich ffordd i ddod yn un. Bydd yr erthygl hon yn nodi rhai pethau pwysig y mae'n rhaid i chi gofio amdanynt os ydych chi'n anelu at fod y gŵr gorau i'ch gwraig.

Anffyddlondeb rhywiol - 7 rheswm sy'n gyrru person i grwydro
Help Gyda Anffyddlondeb Mewn Priodas

Anffyddlondeb rhywiol - 7 rheswm sy'n gyrru person i grwydro

2021

Gellir olrhain y cynnydd mewn rhyw allgyrsiol yn ôl i sawl ffactor, a'r mwyaf yw technoleg fodern. Os yw menyw yn anhapus gyda'i phriodas, gall canol oes fod yn gatalydd wrth iddi geisio partner rhywiol y tu allan i'r berthynas. Mae'r erthygl hon yn plymio i'r rhesymau pam mae partneriaid yn crwydro.