10 Arwydd Rydych Chi Mewn Priodas Cythryblus
Help Gyda Gwahanu Priodas

10 Arwydd Rydych Chi Mewn Priodas Cythryblus

2022

Cyngor gwahanu: Mae pob priodas yn mynd trwy gyfnodau anodd ond i rai ohonynt mae eu trafferthion ychydig yn fwy difrifol. Mae'r erthygl hon yn rhestru 10 arwydd sy'n nodi bod eich priodas mewn trafferth.

3 Cam I Wahanu oddi wrth Gŵr
Help Gyda Gwahanu Priodas

3 Cam I Wahanu oddi wrth Gŵr

2022

Cyngor gwahanu: Os oes gennych reswm i feddwl y gall eich gŵr ymateb mewn ffordd ymosodol ar lafar neu'n gorfforol pan ofynnwch am wahanu yna, mae'n hanfodol bod gennych gefnogaeth. Mae'r erthygl hon yn rhestru 3 cham i'w gwahanu oddi wrth eich gŵr.

5 Awgrymiadau Hanfodol ar Beth i Ddim i'w Wneud yn ystod Gwahaniad
Help Gyda Gwahanu Priodas

5 Awgrymiadau Hanfodol ar Beth i Ddim i'w Wneud yn ystod Gwahaniad

2022

Mae'n anodd darganfod beth i beidio â'i wneud yn ystod gwahaniad. Darllenwch ymlaen am bum awgrym hanfodol ar gyfer delio â gwahanu priodas mewn ffordd iach.

6 Ffordd Orau o Ymdrin â Gwahaniad Priodas
Help Gyda Gwahanu Priodas

6 Ffordd Orau o Ymdrin â Gwahaniad Priodas

2022

Mae delio â gwahanu priodas mewn modd urddasol yn dod yn anodd wrth i gyplau ddatblygu teimladau negyddol i'w gilydd. Mae'r erthygl hon yn rhestru 6 ffordd orau o drin gwahanu.

10 Peth Rhaid i Chi Eu Gwybod Cyn Gwahanu oddi wrth Eich Gŵr
Help Gyda Gwahanu Priodas

10 Peth Rhaid i Chi Eu Gwybod Cyn Gwahanu oddi wrth Eich Gŵr

2022

Tybed sut i baratoi ar gyfer gwahaniad? Rydyn ni'n gwybod pa mor anodd yw hi. Darllenwch yr erthygl hon i ddysgu beth sy'n rhaid i chi ei wybod cyn gwahanu oddi wrth eich gŵr.

Cyngor i Ddynion: Sut i Ymdrin â Gwahanu yn Eich Priodas
Help Gyda Gwahanu Priodas

Cyngor i Ddynion: Sut i Ymdrin â Gwahanu yn Eich Priodas

2022

Mae gwahanu yn anodd i ddynion a menywod. Mae'r erthygl hon wedi'i chyfeirio'n benodol at ddynion sydd wedi mynd trwy wahaniad yn ddiweddar. Mae'n nodi beth ddylent ei wneud i ddelio â gwahanu.

Y Tu Hwnt i'r Anobaith: A ellir Arbed fy Mhriodas?
Help Gyda Gwahanu Priodas

Y Tu Hwnt i'r Anobaith: A ellir Arbed fy Mhriodas?

2022

Gwybod sut y gellir arbed eich priodas y tu hwnt i anobaith.

Buddion Gwahanu Treial - Sut y Gall Achub Eich Priodas
Help Gyda Gwahanu Priodas

Buddion Gwahanu Treial - Sut y Gall Achub Eich Priodas

2022

Cyn i chi fynd ymlaen a thaflu'r tywel ar eich priodas neu ruthro i mewn am wahaniad treial, mae'n bwysig deall beth yw gwahanu treial mewn gwirionedd a'r buddion sydd ganddo i chi a'ch priodas.

A all Byw ar Wahân Tra Yn Briod Fod Yn Syniad Da?
Help Gyda Gwahanu Priodas

A all Byw ar Wahân Tra Yn Briod Fod Yn Syniad Da?

2022

A all byw mewn cartrefi ar wahân helpu i achub eich priodas? Darganfyddwch sut y gall aros ar wahân ddod â chi'n agosach at eich partner.

A all Gwahanu Treial wneud Perthynas yn Gryfach?
Help Gyda Gwahanu Priodas

A all Gwahanu Treial wneud Perthynas yn Gryfach?

2022

Gwybod sut y gall gwahaniad treial eich helpu chi i achub eich priodas.

Realiti Priodas Gristnogol - Mae Gwahanu yn Digwydd Yma Rhy
Help Gyda Gwahanu Priodas

Realiti Priodas Gristnogol - Mae Gwahanu yn Digwydd Yma Rhy

2022

Er bod priodas Gristnogol i fod i fod yn gyswllt gydol oes, y gwir amdani yw nad yw'n imiwn i wahanu (neu ysgariad). Mae'r erthygl hon yn taflu goleuni ar y pwnc.

8 Awgrymiadau i Gysoni Priodas ar ôl Gwahanu
Help Gyda Gwahanu Priodas

8 Awgrymiadau i Gysoni Priodas ar ôl Gwahanu

2022

Rydym i gyd yn gwybod bod ysgariad yn cymryd amser, gall fod yn fisoedd a chyda'r rhychwant hwnnw o amser, gall unrhyw beth ddigwydd. Mae rhai cyplau yn gwyro oddi wrth ei gilydd, hyd yn oed yn fwy, mae rhai yn symud ymlaen â'u bywydau ac mae rhai yn ystyried cymodi. Gall yr erthygl hon atebion gymodi cyplau ar wahân.

5 Awgrym ar gyfer Delio â Gwahaniad oddi wrth Eich Priod
Help Gyda Gwahanu Priodas

5 Awgrym ar gyfer Delio â Gwahaniad oddi wrth Eich Priod

2022

Cyngor ar wahanu: Ar ôl blynyddoedd o aros gyda'ch gilydd mae'n anodd iawn rhoi diwedd ar berthynas. Mae'r erthygl hon yn esbonio sut i ddelio â gwahanu oddi wrth briod.

Delio â Symptom Pryder Gwahanu: Arwyddion a Ffactorau Risg
Help Gyda Gwahanu Priodas

Delio â Symptom Pryder Gwahanu: Arwyddion a Ffactorau Risg

2022

Mae anhwylder pryder gwahanu yn fater difrifol sy'n gofyn am ddiagnosis a meddyginiaeth gywir. Mae'n bwysig adnabod symptomau pryder gwahanu a thrin materion straen a phryder eraill, yn ogystal â'r materion hyn, a all waethygu symptomau o'r fath.

5 Ffyrdd Effeithiol i Ddelio â Gwahaniad Priodas
Help Gyda Gwahanu Priodas

5 Ffyrdd Effeithiol i Ddelio â Gwahaniad Priodas

2022

Gall gwahanu priodas fod yn boenus iawn delio ag ef. Mae'r erthygl hon yn rhestru 5 ffordd y gall cyplau ddelio â gwahanu ychydig yn well.

Manylion Pwysig Ynglŷn â Gwahanu Cyn Ysgariad Rhaid i Chi Gwybod
Help Gyda Gwahanu Priodas

Manylion Pwysig Ynglŷn â Gwahanu Cyn Ysgariad Rhaid i Chi Gwybod

2022

Mae gwahanu cyn ysgariad yn opsiwn da i gyplau. Gall y cyfnod gwahanu roi mewnwelediadau defnyddiol os mai ysgariad yw'r union beth maen nhw ei eisiau.

4 Allwedd i Feddwl Cyn Penderfynu Aros yn Briod ar gyfer y Kid’s Sake
Help Gyda Gwahanu Priodas

4 Allwedd i Feddwl Cyn Penderfynu Aros yn Briod ar gyfer y Kid’s Sake

2022

A ddylech chi aros mewn priodas ddi-gariad, negyddol gan obeithio mai'r penderfyniad hwn fydd orau i'r plant? Dyma bedair allwedd i feddwl amdanyn nhw pan rydych chi'n ceisio penderfynu a yw'n well aros mewn priodas afiach i'r plant, neu ei gadael a dechrau drosodd eto.

Ysgariad ar ôl Gwahaniad Hir: Y Cydrannau Seicolegol
Help Gyda Gwahanu Priodas

Ysgariad ar ôl Gwahaniad Hir: Y Cydrannau Seicolegol

2022

Cyngor gwahanu: Mae gwahanu a'r achos ysgariad dilynol yn cymryd blynyddoedd mewn llawer o achosion. Mae'r erthygl hon yn esbonio'r gydran gyfreithiol a seicolegol y mae'r daith hon yn ei olygu.

Mae 6 Arwydd yn Dangos Eich bod Mewn Perthynas sy'n Marw ac Yn Amser Gadael
Help Gyda Gwahanu Priodas

Mae 6 Arwydd yn Dangos Eich bod Mewn Perthynas sy'n Marw ac Yn Amser Gadael

2022

Mae'r erthygl yn dod â chwe arwydd i chi i ddangos eich bod mewn perthynas sy'n marw ac mae'n bryd gollwng gafael arni. Darllenwch ymlaen i nodi'r arwyddion cyn i chi brifo'ch hun yn y pen draw. Strwythur url: perthynas marw.

A yw Gwahaniadau Treial yn Gweithio?
Help Gyda Gwahanu Priodas

A yw Gwahaniadau Treial yn Gweithio?

2022

Cyngor gwahanu: Os ydych chi'n tyfu'n rhwystredig gyda chyflwr eich perthynas, yna gallwch chi ystyried gwahanu prawf. Mae'r erthygl hon yn esbonio a all gwahanu treial weithio i chi ai peidio.