Manteision ac Anfanteision Priodasau Cyfraith Gwlad
Priodas Cyfraith Gwlad

Manteision ac Anfanteision Priodasau Cyfraith Gwlad

2023

Mae'r erthygl hon yn rhestru manteision ac anfanteision mwyaf cyffredin priodas cyfraith gwlad a fydd yn helpu cwpl i benderfynu sut maen nhw am symud ymlaen â'u hymrwymiad.

Rhestr wirio: Dogfennau sy'n Sefydlu Priodas Cyfraith Gwlad
Priodas Cyfraith Gwlad

Rhestr wirio: Dogfennau sy'n Sefydlu Priodas Cyfraith Gwlad

2023

Mewn rhai taleithiau, gellir ffurfio priodas heb y ffurfioldebau nodweddiadol. Gellir gwneud hyn gan ddefnyddio athrawiaeth priodas cyfraith gwlad. Mae'r erthygl hon yn rhestru dogfennau sydd eu hangen i sefydlu priodas cyfraith gwlad.

Cytundeb Partner Cyfraith Gwlad
Priodas Cyfraith Gwlad

Cytundeb Partner Cyfraith Gwlad

2023

Priodas cyfraith gwlad yw pan ystyrir bod cwpl yn briod yn gyfreithlon, heb unrhyw gofrestriad ffurfiol o'r berthynas. Mae'r Cytundeb partner cyfraith gwlad yn gofalu am gymorth gan briod, etifeddiaeth gan un priod os bydd y partner arall yn marw.