5 Awgrymiadau Cyllid Priodas Gwych
Cyngor Ariannol Ar Gyfer Cyplau Priod

5 Awgrymiadau Cyllid Priodas Gwych

2022

Darganfyddwch 5 awgrym cyllid priodas gwych ar gyfer parau priod i helpu i reoli cyllid priodas. Dilynwch yr awgrymiadau rheoli arian hyn ar gyfer priodas iach a hapus yn ariannol.

6 Cwestiynau Cyllid a Phriodas Gristnogol i'w Gofyn
Cyngor Ariannol Ar Gyfer Cyplau Priod

6 Cwestiynau Cyllid a Phriodas Gristnogol i'w Gofyn

2022

Mae yna lawer o gwestiynau Cristnogol i'w gofyn cyn priodi a all eich helpu nid yn unig i adnabod eich partner ond hefyd i gydnabod pwy ydych chi fel unigolyn. Felly, rydyn ni'n cyflwyno'r 6 chwestiwn ariannol pwysicaf i chi y mae'n rhaid i bob cwpl Cristnogol eu gofyn.

8 Cwestiynau Allweddol ar gyfer Rheoli Cyllid Priodas yn Well
Cyngor Ariannol Ar Gyfer Cyplau Priod

8 Cwestiynau Allweddol ar gyfer Rheoli Cyllid Priodas yn Well

2022

Cyngor cyllid: Mae angen i bartneriaid weithio gyda'i gilydd i reoli eu cyllid gyda'i gilydd. Sylwch ar y cwestiynau hyn a fydd yn eich helpu i reoli arian yn rhwydd.

Cam-drin Ariannol mewn Priodas - 7 Arwydd Adrodd a Ffyrdd i Ddelio ag ef
Cyngor Ariannol Ar Gyfer Cyplau Priod

Cam-drin Ariannol mewn Priodas - 7 Arwydd Adrodd a Ffyrdd i Ddelio ag ef

2022

Gall cam-drin ariannol mewn priodas niweidio'r berthynas rhwng cwpl. Dyma'r 7 arwydd o gam-drin ariannol yn y briodas, a beth i'w wneud os ydych chi'n cael eich cam-drin yn ariannol.

Sut i ddelio â straen ariannol mewn priodas heb golli'ch meddwl
Cyngor Ariannol Ar Gyfer Cyplau Priod

Sut i ddelio â straen ariannol mewn priodas heb golli'ch meddwl

2022

Gall arian a phriodas arwain at wrthdaro priodasol. Gall yr awgrymiadau canlynol yn yr erthygl eich helpu i ymladd a rhydio trwy'r straen ariannol mewn priodas yn llwyddiannus.

Canllaw Ariannol i'ch Helpu Trwy'ch Ysgariad
Cyngor Ariannol Ar Gyfer Cyplau Priod

Canllaw Ariannol i'ch Helpu Trwy'ch Ysgariad

2022

Gall cyllid fod yn drafferthus pan fydd cyplau yn ysgaru. Mae'r erthygl hon yn ganllaw ariannol i helpu cyplau mewn materion arian cyn, yn ystod ac ar ôl eu hysgariad.

Sut i Oresgyn Gwrthdaro Ariannol mewn Priodas ac Adeiladu Cydnawsedd Ariannol
Cyngor Ariannol Ar Gyfer Cyplau Priod

Sut i Oresgyn Gwrthdaro Ariannol mewn Priodas ac Adeiladu Cydnawsedd Ariannol

2022

Nid yw goresgyn gwrthdaro ariannol mewn priodas yn dasg rhy gymhleth os ydych chi'n barod i weithio ar drwsio pethau. Dyma rai awgrymiadau ar drin cyllid mewn priodas.

6 Awgrymiadau ar gyfer Cynllunio Ariannol ar gyfer Cyplau Priod
Cyngor Ariannol Ar Gyfer Cyplau Priod

6 Awgrymiadau ar gyfer Cynllunio Ariannol ar gyfer Cyplau Priod

2022

Mae yna lawer o ystyriaethau ariannol y bydd angen i bâr sydd newydd briodi eu hystyried - cyfrifon banc, biliau, gwario arian, prynu eiddo, cynllunio ar gyfer plant, cynllunio ymddeol, a phatrymau gwariant. Dyma rai awgrymiadau ar gyfer beth i'w ystyried wrth gynllunio ariannol.

4 Arwydd Rhybudd Mae Angen Cwnsela Cyllid Priodas arnoch
Cyngor Ariannol Ar Gyfer Cyplau Priod

4 Arwydd Rhybudd Mae Angen Cwnsela Cyllid Priodas arnoch

2022

Delio â gormod o drafferthion ariannol? Dyma rai arwyddion rhybuddio y dylech eu hystyried yn bendant os ydych yn ansicr ynghylch cael rhywfaint o gwnsela cyllid priodas er mwyn eich perthynas.

Sut I Osgoi Problemau Ariannol yn Eich Priodas
Cyngor Ariannol Ar Gyfer Cyplau Priod

Sut I Osgoi Problemau Ariannol yn Eich Priodas

2022

Tybed sut i osgoi problemau ariannol yn eich priodas? Mynnwch awgrymiadau a chyngor ar sut i fynd i'r afael â phroblemau ariannol yn eich priodas. Darllenwch ar faterion ariannol cyffredin mewn priodas a ffyrdd i'w trwsio.

Deall Priodas a Disgwyliad Ariannol
Cyngor Ariannol Ar Gyfer Cyplau Priod

Deall Priodas a Disgwyliad Ariannol

2022

Er mwyn cynyddu'r siawns y bydd eich perthynas yn llwyddiannus, mae angen newid yr egwyddorion sylfaenol, a rhaid i chi wybod am y disgwyliad ariannol a ddaw yn sgil priodas. Deall Priodas a Disgwyliad Ariannol.

Arian a Phriodas - Sut i Rhannu Cyllid
Cyngor Ariannol Ar Gyfer Cyplau Priod

Arian a Phriodas - Sut i Rhannu Cyllid

2022

Ydych chi erioed wedi meddwl sut i rannu'ch arian yn y briodas? Mae cyplau yn mynd at eu cyllid mewn gwahanol ffyrdd. Mae rhai yn pentyrru'r cyfan gyda'i gilydd ac mae ganddyn nhw gronfa a rennir y mae popeth yn cael ei brynu ohoni. Nid yw rhai yn gwneud hynny. Os ydych chi'n teimlo mai rhannu cyllid â'ch priod yw'r peth iawn i'w wneud, dyma ychydig o awgrymiadau arno.

Arian a Phriodas - Beth yw Ffordd Duw o Wneud Pethau?
Cyngor Ariannol Ar Gyfer Cyplau Priod

Arian a Phriodas - Beth yw Ffordd Duw o Wneud Pethau?

2022

Mae mwy a mwy o newydd-anedig yn edrych am ffordd Duw o fynd at briodas ac arian. Mae'r rheswm yn syml - mae crefydd yn rhywbeth a ddyfalbarhaodd ganrifoedd a nifer o gyfundrefnau cymdeithasol a gwleidyddol. Dyma ffordd Duw o wneud pethau mewn priodas o ran arian.

Sut i Reoli a Chysoni'ch Disgwyliadau Arian mewn Priodas
Cyngor Ariannol Ar Gyfer Cyplau Priod

Sut i Reoli a Chysoni'ch Disgwyliadau Arian mewn Priodas

2022

Cyn i chi gael eich hun yn dadlau neu'n teimlo'n rhwystredig gydag agwedd ac ymddygiad eich partner tuag at arian, mae'n gwneud synnwyr asesu disgwyliadau arian eich hun a'ch priod mewn priodas. Dyma ychydig o feysydd a all ddileu'r straen posib sy'n digwydd dros ddisgwyliadau arian mewn priodas.

Arian mewn Priodas - Cymerwch Ddull Feiblaidd
Cyngor Ariannol Ar Gyfer Cyplau Priod

Arian mewn Priodas - Cymerwch Ddull Feiblaidd

2022

Pan nad ydych yn siŵr sut i fynd at eich cyllid mewn priodas, neu dim ond angen ysbrydoliaeth, p'un a ydych yn gredwr ai peidio, gallai'r Ysgrythurau helpu.

Gwersi Priodas a Rheoli Arian O'r Beibl
Cyngor Ariannol Ar Gyfer Cyplau Priod

Gwersi Priodas a Rheoli Arian O'r Beibl

2022

Cyngor cyllid: Llyfr ysbrydol yn bennaf yw'r Beibl sy'n llawn gwersi ar briodas a rheoli arian. Mae'n wybodaeth am fynd at arian hefyd. Mae'r erthygl hon yn rhestru'r wybodaeth ariannol a roddir gan y Beibl.

7 Awgrymiadau Cyflym i Reoli Cyllid mewn Priodas
Cyngor Ariannol Ar Gyfer Cyplau Priod

7 Awgrymiadau Cyflym i Reoli Cyllid mewn Priodas

2022

Nid oes rhaid i arian fod yn wraidd pob drwg, yn enwedig o ran eich priodas. Ond mae gan lawer o gyplau broblemau gyda chyllid yn eu priodas. Dyma rai awgrymiadau i'ch helpu chi i reoli cyllid yn eich priodas.

Cynllunio ar gyfer y Dyfodol: Y Rhestr Wirio Ariannol Priodas
Cyngor Ariannol Ar Gyfer Cyplau Priod

Cynllunio ar gyfer y Dyfodol: Y Rhestr Wirio Ariannol Priodas

2022

Os ydych chi a'ch partner wedi cael eich hun mewn culfor enbyd fwy o weithiau nag y byddech yn dymuno eu cyfrif, dyma rai awgrymiadau cynllunio ariannol priodas ar ffurf rhestr wirio cyllid priodas.

6 Dyfyniadau ar Arian a Phriodas a Pham y dylech Wrando arnynt
Cyngor Ariannol Ar Gyfer Cyplau Priod

6 Dyfyniadau ar Arian a Phriodas a Pham y dylech Wrando arnynt

2022

Er na ddylai cariad orfod ymyrryd â chyllid, y gwir amdani yw bod priodas, mewn priodas, yn rhan o'ch bywyd cydfuddiannol. Felly, dyma ychydig o ddyfyniadau arian a phriodas, a pham eu bod yn werth eu hystyried.

8 Baneri Coch anffyddlondeb ariannol a sut i ddelio ag ef
Cyngor Ariannol Ar Gyfer Cyplau Priod

8 Baneri Coch anffyddlondeb ariannol a sut i ddelio ag ef

2022

Darganfyddwch faneri coch anffyddlondeb ariannol a sut i ddelio ag ef. Mae'r erthygl hon yn esbonio beth sy'n achosi anffyddlondeb ariannol a sut i atgyweirio'r difrod a achosir ganddo i'r berthynas.