Dalfa Plant A Gadael Perthynas Drwg
Trais Yn Y Cartref

Dalfa Plant A Gadael Perthynas Drwg

2024

Trais domestig: Mae aros mewn perthynas ymosodol nid yn unig yn niweidiol i'r partner sy'n dioddef ond i'r plant sy'n dyst i'r trais. Mae'r erthygl hon yn mynd i'r afael â materion sy'n ymwneud â dalfa plant a gadael perthynas ymosodol.

Suing Camdriniwr: Ffeilio Achos Cyfreithiol Trais yn y Cartref
Trais Yn Y Cartref

Suing Camdriniwr: Ffeilio Achos Cyfreithiol Trais yn y Cartref

2024

Trais domestig: Os ydych chi mewn perthynas ymosodol ac eisiau siwio'ch partner am yr iawndal corfforol, meddyliol ac emosiynol rydych chi wedi'i wynebu, yna darllenwch ymlaen. Mae'r erthygl hon yn egluro popeth am ffeilio achos cyfreithiol ar gyfer trais domestig.

Sut i Atal Trais yn y Cartref
Trais Yn Y Cartref

Sut i Atal Trais yn y Cartref

2024

Darganfu astudiaeth ddiweddar gan y Ganolfan Rheoli Clefydau (CDC) fod 1 o bob 4 merch wedi cael ei guro neu ymosod yn ddifrifol arno gan briod neu bartner. Mae'r erthygl hon yn ymwneud â-Sut i Atal Trais yn y Cartref a'i amrywiol ffyrdd.

Sut i Stopio Trais yn y Cartref
Trais Yn Y Cartref

Sut i Stopio Trais yn y Cartref

2024

Mae'n anghenraid byd-eang i ddod o hyd i ffyrdd o roi stop o bosibl ar gyffredinrwydd trais domestig yn yr UD a ledled y byd.

Atal Trais yn y Cartref
Trais Yn Y Cartref

Atal Trais yn y Cartref

2024

Gall pob un ohonom wneud ein rhan i atal trais domestig rhag digwydd. Os ydych chi neu rywun sy'n annwyl i chi wedi dioddef trais yn y cartref, dyma rai ffyrdd i atal hynny. Dyma sut y gall pob un ohonom helpu i atal trais domestig trwy gymryd y camau canlynol

Datrysiadau i Drais yn y Cartref
Trais Yn Y Cartref

Datrysiadau i Drais yn y Cartref

2024

Mae trais domestig yn drosedd. Mae'r erthygl yn ymdrin ag atebion i drais domestig a datblygu rhaglenni sy'n creu awyrgylch o drais gwrth-ddomestig.

Beth Mae Cyfreithiwr Trais yn y Cartref yn ei Wneud?
Trais Yn Y Cartref

Beth Mae Cyfreithiwr Trais yn y Cartref yn ei Wneud?

2024

Trais a cham-drin: Mae dioddefwyr trais domestig yn aml yn ofni mynd trwy'r broses gyfreithiol o ffeilio achos cyfreithiol yn erbyn y sawl sy'n cam-drin yn unig. Gall cyfreithwyr trais domestig eu helpu, mae'r erthygl hon yn esbonio sut.