Efallai y bydd angen cwnsela priodasol ar 6 arwydd sy'n dweud wrthych
Therapi Priodas

Efallai y bydd angen cwnsela priodasol ar 6 arwydd sy'n dweud wrthych

2023

Pan fydd materion priodasol na ellir eu hanwybyddu, mae'n gliw y gallai fod angen cwnsela priodas arnoch chi. Dysgwch ddarllen yr arwyddion sydd eu hangen arnoch ar gwnsela priodasol i wella a chryfhau'ch perthynas â'ch priod.

10 Arwydd Bod Eich Priodas Mewn Trafferth
Therapi Priodas

10 Arwydd Bod Eich Priodas Mewn Trafferth

2023

Nid yw trafferthion priodas yn digwydd dros nos, maent yn ymgripio ar bobl yn raddol. Yn nhro helyntion priodas? Trafferthion priodas Nip yn y blagur trwy sylwi ar 10 arwydd o broblemau yn eich priodas.

Mae gan Therapydd Caethiwed Rhywiol Ardystiedig yr Hyfforddiant â Ffocws i'ch Helpu
Therapi Priodas

Mae gan Therapydd Caethiwed Rhywiol Ardystiedig yr Hyfforddiant â Ffocws i'ch Helpu

2023

Os ydych chi'n cael trafferth gyda dibyniaeth ar ryw bydd angen arbenigwr neu therapydd caethiwed rhywiol arnoch chi i'ch helpu chi i wella. Darllenwch ymlaen i wybod mwy am Therapyddion Caethiwed Rhywiol Ardystiedig neu CSATs.

Priodas Bio-Gromen: Meithrin Diogelwch a Diogelwch gyda'ch Priod
Therapi Priodas

Priodas Bio-Gromen: Meithrin Diogelwch a Diogelwch gyda'ch Priod

2023

Cyngor therapi: Mae diogelwch a diogelwch yn agweddau pwysig mewn perthynas. Darllenwch sut y gallwch chi fwynhau a meithrin undeb diogel a llawen gyda'ch priod.

Galwad y ‘Sirens’: Torri Cylch Cam-drin Emosiynol (Rhan 3 o 4)
Therapi Priodas

Galwad y ‘Sirens’: Torri Cylch Cam-drin Emosiynol (Rhan 3 o 4)

2023

Cyngor therapi: Yn aml, empathi yw'r rhai sy'n cael eu ceisio a hyd yn oed yn cael eu meithrin gan y person sy'n cam-drin yn emosiynol / yn seicolegol. Mae'r erthygl hon yn ymwneud â thorri'r cylch cam-drin emosiynol.

A all eich Partner Eich Gwneud yn Hapus?
Therapi Priodas

A all eich Partner Eich Gwneud yn Hapus?

2023

Cyngor therapi: Mae hapusrwydd a boddhad yn hanfodol ar gyfer cadw perthynas yn fyw. Mae'r erthyglau hyn yn eich helpu i nodi a all eich partner eich gwneud chi'n hapus.

3 Ymdopi â Chamau i Fyw gyda Phriod ag ADHD
Therapi Priodas

3 Ymdopi â Chamau i Fyw gyda Phriod ag ADHD

2023

Oes gennych chi amheuon y gallai fod gan eich partner ADHD - Anhwylder Gorfywiogrwydd Diffyg Sylw, cyflwr meddygol sy'n effeithio ar ba mor dda y gall rhywun eistedd yn ei unfan a thalu sylw. Mae'r erthygl hon yn rhannu awgrymiadau ar gyfer byw gyda phriod ag ADHD.

25 Ymarfer Therapi Pâr Gallwch Chi Ei Wneud Gartref i Wella'ch Perthynas
Therapi Priodas

25 Ymarfer Therapi Pâr Gallwch Chi Ei Wneud Gartref i Wella'ch Perthynas

2023

Gall pob perthynas elwa o ymarferion therapi cyplau. Darllenwch yr ymarferion therapi cyplau gorau y gellir eu gwneud o gysur eich cartref eich hun.

Therapi Cyplau ar gyfer Newydd-anedig
Therapi Priodas

Therapi Cyplau ar gyfer Newydd-anedig

2023

Therapi cyplau yw'r peth olaf sy'n dod i feddwl newydd-briod. Gall therapi cyplau ar gyfer newydd-anedig fod yn ddefnyddiol iawn. Gall cyplau ddysgu am osod disgwyliadau, datrys disgwyliadau a chyfathrebu effeithiol trwy therapi.

A yw Therapi Cyplau yn Gweithio? 7 ffactor sy'n pennu llwyddiant
Therapi Priodas

A yw Therapi Cyplau yn Gweithio? 7 ffactor sy'n pennu llwyddiant

2023

Mae yna lawer o ffactorau a fydd yn penderfynu a fyddwch chi'n cael llwyddiant gyda chwnsela cyplau ai peidio. Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod am therapi cyplau ac a fydd yn gweithio i chi ai peidio.

Therapi Cyplau - Faint Mae'n Ei Gostio?
Therapi Priodas

Therapi Cyplau - Faint Mae'n Ei Gostio?

2023

Mae yna nifer o ffactorau sy'n effeithio ar gost therapi cyplau. Mae'r erthygl hon yn rhestru'r ffactorau hyn a fydd yn eich helpu i ddarganfod cost therapi yn iawn.

Galwad y ‘Sirens’: Dod â Chylch Cam-drin Emosiynol i ben (Rhan 4 o 4)
Therapi Priodas

Galwad y ‘Sirens’: Dod â Chylch Cam-drin Emosiynol i ben (Rhan 4 o 4)

2023

Cyngor therapi: Mae'r erthygl hon yn disgrifio sut mae hunan-rymuso yn allweddol i ddod â chylch cam-drin emosiynol i ben. Mae'r erthygl hon yn rhestru'r gwahanol gamau a gweithdrefnau o ddod allan o berthynas ymosodol.

Sut Alla i Ddod o Hyd i'r Therapydd Priodas Gorau Yn Agos I Mi.
Therapi Priodas

Sut Alla i Ddod o Hyd i'r Therapydd Priodas Gorau Yn Agos I Mi.

2023

A ydych chi wedi meddwl am 'ddod o hyd i'r therapydd priodas gorau yn fy ymyl'? Dyma rai o'r ffyrdd hanfodol o ddod o hyd i therapydd priodas da i'ch helpu gyda'ch problemau priodasol ac achub eich priodas.

Syniadau Da ar Sut i Ddod o Hyd i Therapi Cyplau Am Ddim a Derbyn
Therapi Priodas

Syniadau Da ar Sut i Ddod o Hyd i Therapi Cyplau Am Ddim a Derbyn

2023

Dyma rai awgrymiadau i ddod o hyd i therapi cyplau am ddim neu bron yn rhydd. Gwybod sut y gallwch ddod o hyd i therapi cyplau am ddim a'u derbyn i'ch helpu chi i ddelio â materion difrifol gyda gweithiwr proffesiynol hyfforddedig sy'n trin y broses.

Therapi Teulu Vs. Therapi Unigol: Pa Un sy'n Well?
Therapi Priodas

Therapi Teulu Vs. Therapi Unigol: Pa Un sy'n Well?

2023

Os ydych chi'n cael trafferth rhwng therapi teulu yn erbyn therapi unigol, dyma fanteision a dibenion therapi teulu i ddatrys materion mewn cartref annifyr.

Sut i Ddod o Hyd i'r Therapydd Rhyw Gorau - Roundup Arbenigol
Therapi Priodas

Sut i Ddod o Hyd i'r Therapydd Rhyw Gorau - Roundup Arbenigol

2023

Os ydych chi'n rhywun sy'n delio â phroblemau rhywiol yn eu perthynas, rydym wedi paratoi crynodeb arbenigol ar sut i ddod o hyd i'r therapydd rhyw gorau. Mae'r erthygl hon yn rhestru cyngor arbenigol ar sut i ddod o hyd i'r therapydd rhyw gorau.

Beth Yw Therapi Perthynas Imago a Sut Mae'n Budd i Briodas
Therapi Priodas

Beth Yw Therapi Perthynas Imago a Sut Mae'n Budd i Briodas

2023

Mae Therapi Perthynas Imago yn helpu cwpl i ailddarganfod cariad, cysylltiad a chyfathrebu trwy eu helpu i weithio allan eu gwahaniaethau a datrys gwrthdaro cudd. Mae'r erthygl hon yn esbonio'n fanwl beth yw Therapi Perthynas Imago a beth mae'n ei olygu.

Sut i Ddweud a fydd Cychwyn Therapi Unigol yn Helpu'ch Perthynas
Therapi Priodas

Sut i Ddweud a fydd Cychwyn Therapi Unigol yn Helpu'ch Perthynas

2023

Cyngor therapi: Gall therapi unigol eich helpu i nodi a datrys eich teimladau a'ch credoau eich hun er mwyn dod yn fwy cysylltiedig â pherson arall. Darllenwch fwy am hyn.

Hyfforddwr Bywyd yn erbyn Seicolegydd: Pa Un i Ddewis amdano?
Therapi Priodas

Hyfforddwr Bywyd yn erbyn Seicolegydd: Pa Un i Ddewis amdano?

2023

Mae pobl yn drysu eu hunain o ran hyfforddwr bywyd yn erbyn seicolegydd. Darllenwch ymlaen i wybod, hyfforddwr bywyd yn erbyn seicolegydd, pa un sy'n well ei ddewis a beth yw'r gwahaniaeth rhwng therapydd a hyfforddwr bywyd.

Ffeithiau Seicoleg Cariad a Phriodas
Therapi Priodas

Ffeithiau Seicoleg Cariad a Phriodas

2023

Yn nodweddiadol mae priodas yn fynegiant o ddau berson yn cadarnhau eu cariad at ei gilydd yn ymrwymiad oes. Dyma rai mewnwelediadau diddorol i gariad a seicoleg priodas.