Ychydig o Bethau yr oeddech am eu gofyn am ryw Lesbiaid
Priodas Yr Un Rhyw

Ychydig o Bethau yr oeddech am eu gofyn am ryw Lesbiaid

2021

Mae'r erthygl hon yn dod â'r ychydig bethau yr oeddech chi bob amser eisiau eu gofyn am ryw lesbiaid ond erioed wedi cael y cyfle hwnnw mewn gwirionedd. Darllenwch ymlaen i ddeall popeth am ryw lesbiaidd.

Gwahanol fathau o Rywioldeb - Bod yn Pansexual, Deurywiol, a Phriod
Priodas Yr Un Rhyw

Gwahanol fathau o Rywioldeb - Bod yn Pansexual, Deurywiol, a Phriod

2021

Mae priodas ag un neu'r ddau briod nad yw'n heterorywiol yn gymhleth. Ond yr hyn sydd bwysicaf mewn priodas yw didwylledd a didwylledd. Mae'r erthygl hon yn taflu goleuni ar sut beth yw bod yn briod â pherson deurywiol a phansexual.

10 O'r Teganau Rhyw Lesbiaidd Gorau
Priodas Yr Un Rhyw

10 O'r Teganau Rhyw Lesbiaidd Gorau

2021

Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy am y 10 tegan rhyw lesbiaidd gorau. Efallai y bydd yn rhaid i lesbiaid a menywod deurywiol hela o gwmpas am deganau rhyw sy'n gweithio iddyn nhw.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud ynglŷn â'r Cyfeiriadedd Rhywiol - Demisexuality
Priodas Yr Un Rhyw

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud ynglŷn â'r Cyfeiriadedd Rhywiol - Demisexuality

2021

Mae diffiniad demisexual yn nodi “mae'n gyfeiriadedd rhywiol a nodweddir gan brofi atyniad rhywiol yn unig ar ôl gwneud cysylltiad emosiynol cryf â pherson penodol. Mae gan yr erthygl hon yr holl wybodaeth am ddeurywioldeb y mae'n rhaid i chi ei wybod.

8 Awgrym i Fwynhau'ch Priodas Lesbiaidd
Priodas Yr Un Rhyw

8 Awgrym i Fwynhau'ch Priodas Lesbiaidd

2021

Ydych chi mewn perthynas lesbiaidd? Mae priodasau o’r un rhyw yn gyfreithlon mewn llawer o daleithiau yn yr Unol Daleithiau. Os ydych chi mewn priodas lesbiaidd neu’n edrych ymlaen ati, dyma ychydig o awgrymiadau i gadw’r wreichionen yn eich priodas lesbiaidd yn fyw.

Llinell Amser Cyfreithloni Priodas o'r Un Rhyw yn yr Unol Daleithiau.
Priodas Yr Un Rhyw

Llinell Amser Cyfreithloni Priodas o'r Un Rhyw yn yr Unol Daleithiau.

2021

Derbyniodd y gymuned LGBT eu hawliau priodas gyda llawer o galedi. Mae'r erthygl hon yn amlinellu'r siwrnai y bu'n rhaid i'r gweithredwyr cymunedol LGBT gychwyn arni i ennill yr hawl i briodi.

11 Ffeithiau Am Briodas o'r Un Rhyw yn yr Unol Daleithiau
Priodas Yr Un Rhyw

11 Ffeithiau Am Briodas o'r Un Rhyw yn yr Unol Daleithiau

2021

Gwnaeth y Goruchaf Lys briodas o'r un rhyw yn gyfreithiol yn yr Unol Daleithiau ym mis Gorffennaf 2015, ac ers yr amser hwnnw mae pob math o ddemograffeg newidiol wedi dod i'r amlwg ynglŷn â'r penderfyniad hanesyddol hwn. Gadewch i ni edrych ar ba fathau o gydrannau sy'n ffurfio'r dirwedd briodasol newidiol hon.

Dewis Cwnsela Cyplau Hoyw? Dyma 4 Peth i'w Cadw mewn Meddwl
Priodas Yr Un Rhyw

Dewis Cwnsela Cyplau Hoyw? Dyma 4 Peth i'w Cadw mewn Meddwl

2021

os ydych chi'n ceisio cwnsela cyplau hoyw, gallai fod nifer o faterion y gallech chi eu hwynebu yn y broses. Dyma ychydig o broblemau yr eir i'r afael â nhw pan fyddwch yn dymuno mynd at gynghorydd cyplau hoyw.

6 Ffordd i Gadw'ch Perthynas Hoyw yn Llwyddiannus
Priodas Yr Un Rhyw

6 Ffordd i Gadw'ch Perthynas Hoyw yn Llwyddiannus

2021

Mae gan berthnasoedd hoyw eu set eu hunain o heriau. Mae'r erthygl hon yn awgrymu ffyrdd o frwydro yn erbyn anfanteision perthnasoedd hoyw a'u gwneud yn llwyddiannus.

9 Cyngor Perthynas Hoyw Hanfodol
Priodas Yr Un Rhyw

9 Cyngor Perthynas Hoyw Hanfodol

2021

Mae priodi pobl gyfunrywiol ychydig yn anoddach na chwpl hetrosexual. Mae'r erthygl hon yn cynnwys 9 darn hanfodol o gyngor ar sut i gadw'n hapus mewn perthynas hoyw neu briodas.

6 Cam yn Eich Perthynas Hoyw
Priodas Yr Un Rhyw

6 Cam yn Eich Perthynas Hoyw

2021

Mae pob perthynas yn mynd trwy gamau wrth iddynt symud o “newydd gwrdd” i “newydd briodi” a thu hwnt. Mae'r erthygl hon yn ymwneud â phriodasau o'r un rhyw a'r camau y maent yn mynd drwyddynt.

5 Rheswm Pam Mae'n Amser Dechrau Cefnogi Priodas Hoyw
Priodas Yr Un Rhyw

5 Rheswm Pam Mae'n Amser Dechrau Cefnogi Priodas Hoyw

2021

Gwybod buddion priodas hoyw a'r rhesymau pam y dylid cyfreithloni priodasau hoyw a pha effaith y byddant yn ei chael ar gymdeithas.

Golwg ar Pam Mae Perthynas Lesbiaidd yn Methu a Ffyrdd Syml i Achub Eich Perthynas
Priodas Yr Un Rhyw

Golwg ar Pam Mae Perthynas Lesbiaidd yn Methu a Ffyrdd Syml i Achub Eich Perthynas

2021

Mae'r erthygl yn dod â chi'r amrywiol nitty-graeanog sy'n ymwneud â pherthynas lesbiaidd. Darllen a deall y manteision a'r anfanteision i achub eich bywyd caru os ydych chi'n un ohonyn nhw.