Diffiniad o Wahanu Cyfreithiol ac Ysgariad
Gwahanu Cyfreithiol

Diffiniad o Wahanu Cyfreithiol ac Ysgariad

2024

Mae gwahanu ac ysgaru cyfreithiol yn darparu dau opsiwn i barau priod sydd eisiau gwahanu yn y tymor hir. Yn yr erthygl hon, rydym wedi archwilio'r ddau opsiwn gan gynnwys yr hyn y mae angen i chi ei wybod amdanynt cyn penderfynu pa ffordd i fynd.

Dalfeydd Plant a Hawliau Ymweld mewn Gwahaniad Cyfreithiol
Gwahanu Cyfreithiol

Dalfeydd Plant a Hawliau Ymweld mewn Gwahaniad Cyfreithiol

2024

Bydd deddfau ar gyfer dalfa ac ymweliad plant yn amrywio o'r wladwriaeth i'r wladwriaeth. Mae'r erthygl hon yn darparu trosolwg cyffredinol o ddalfa ac ymweliad plant mewn gwahaniad cyfreithiol.

Cynnal Plant mewn Gwahaniad Cyfreithiol
Gwahanu Cyfreithiol

Cynnal Plant mewn Gwahaniad Cyfreithiol

2024

Cynnal plant yw'r maes sy'n mynd i'r afael â rhwymedigaeth gyfreithiol rhiant i gyfrannu'n ariannol at y rhiant arall ar gyfer magu plant. Gwybod mwy am hyn yma.

Pwy Sy'n Gyfrifol am Dyledion Yn ystod Gwahaniad?
Gwahanu Cyfreithiol

Pwy Sy'n Gyfrifol am Dyledion Yn ystod Gwahaniad?

2024

Pwy Sy'n Gyfrifol am Dyledion Yn ystod Gwahaniad? Yr ateb byr yw bod y ddau briod yn gyfrifol am ddyledion yn ystod gwahaniad. Deall mwy am ddeinameg rhannu dyled rhag ofn ysgariad.

Pa mor hir ar ôl gwahanu y gallwch chi gael ysgariad?
Gwahanu Cyfreithiol

Pa mor hir ar ôl gwahanu y gallwch chi gael ysgariad?

2024

Mae'r erthygl hon yn ymwneud â Pa mor hir ar ôl gwahanu y gallwch chi gael ysgariad. Mae'r erthygl hon yn taflu goleuni ar yr holl brosesau a ffactorau sy'n gysylltiedig â chael ysgariad ar ôl gwahanu

Pa mor hir allwch chi gael eich gwahanu'n gyfreithiol?
Gwahanu Cyfreithiol

Pa mor hir allwch chi gael eich gwahanu'n gyfreithiol?

2024

Gwahanu Cyfreithiol: Mae'r erthygl hon yn archwilio'r manteision a'r anfanteision fel y gallwch chi benderfynu pa mor hir ddylech chi aros ar wahân.

Pa mor hir y dylid gwahanu Gŵr a Gwraig?
Gwahanu Cyfreithiol

Pa mor hir y dylid gwahanu Gŵr a Gwraig?

2024

Mewn rhai taleithiau, rhaid i gyplau sy'n ysgaru gwblhau cyfnod o wahanu cyn y gellir cwblhau eu priodas. Bydd yr erthygl hon yn dweud wrthych hyd amser gwahaniad gŵr a gwraig a'i effaith mewn perthynas.

Cipolwg ar Eich Hawliau Cyfreithiol Wrth Mynd â Phlant Dramor tra'ch Gwahanir
Gwahanu Cyfreithiol

Cipolwg ar Eich Hawliau Cyfreithiol Wrth Mynd â Phlant Dramor tra'ch Gwahanir

2024

Er bod y mwyafrif o gyplau yn gallu cyfathrebu'n effeithiol a phenderfynu pryd y gellir mynd â'r plentyn allan o'r wlad, mae yna rai cyn-bartneriaid o hyd sy'n gwrthod gadael i'w plentyn fynd i ffwrdd â rhieni eraill y plentyn. Yn yr erthygl hon, rydym yn trafod eich hawliau cyfreithiol fel rhiant o ran mynd â'ch plentyn eich hun dramor tra'ch bod wedi gwahanu.

Y Broses Gwahanu Cyfreithiol
Gwahanu Cyfreithiol

Y Broses Gwahanu Cyfreithiol

2024

Mynnwch drosolwg o'r broses gwahanu cyfreithiol a deall ai gwahanu, gwahanu cyfreithiol neu ysgariad yw'r dewis gorau i chi.

Eiddo mewn Gwahaniad Cyfreithiol
Gwahanu Cyfreithiol

Eiddo mewn Gwahaniad Cyfreithiol

2024

O ran asedau a dyled wrth wahanu cyfreithiol, mae'r broses yn debyg iawn i ysgariad. Gwybod mwy am gyfreithiau a gweithdrefnau ar wahân yn yr erthygl hon.

Cytundebau Gwahanu
Gwahanu Cyfreithiol

Cytundebau Gwahanu

2024

Cyngor gwahanu cyfreithiol: Mae'r erthygl hon yn cynnwys gwybodaeth am y cyfreithlondebau sy'n gysylltiedig â chael eich gwahanu mewn priodas. Mae hefyd yn cynnwys cytundeb gwahanu sampl.

Cefnogaeth Spousal mewn Gwahaniad Cyfreithiol
Gwahanu Cyfreithiol

Cefnogaeth Spousal mewn Gwahaniad Cyfreithiol

2024

Mae gwahanu cyfreithiol yn cynnwys mynd i'r afael ag asedau priodasol, dyledion, dalfa ac ymweliad plant, cynhaliaeth plant a chynhaliaeth priod. Gwybod mwy o ddeddfau ar hyn os ydych wedi penderfynu gwahanu.

Camau ar gyfer Gwahanu Cyfreithiol
Gwahanu Cyfreithiol

Camau ar gyfer Gwahanu Cyfreithiol

2024

Cyngor gwahanu cyfreithiol: Mae'r erthygl hon yn rhestru'r camau a'r wybodaeth y mae angen i gwpl eu gwybod cyn iddynt symud ymlaen gyda gwahaniad cyfreithiol.

Cytundeb Gwahanu Dros Dro
Gwahanu Cyfreithiol

Cytundeb Gwahanu Dros Dro

2024

Pan fydd dau unigolyn priod yn cytuno i wahanu’n gyfreithiol, gallant ddefnyddio Cytundeb Gwahanu dros dro i ddod o hyd i sut mae eu heiddo, asedau, dyledion a dalfa plant yn cael eu gofalu amdanynt. Mae gan yr erthygl hon yr holl wybodaeth berthnasol y mae angen i chi ei wybod.

Pethau y mae angen i chi eu Gwybod am Hawliau Gwahanu ar gyfer Cyplau Priod
Gwahanu Cyfreithiol

Pethau y mae angen i chi eu Gwybod am Hawliau Gwahanu ar gyfer Cyplau Priod

2024

Defnyddir y term sydd wedi'i wahanu yn aml i ddisgrifio parau priod nad ydyn nhw bellach yn byw gyda'i gilydd. Mae'r erthygl hon yn egluro beth yw gwahanu cyfreithiol yn fanwl.

Beth Yw Dogfennau Gwahanu Cyfreithiol?
Gwahanu Cyfreithiol

Beth Yw Dogfennau Gwahanu Cyfreithiol?

2024

Gwahanu Cyfreithiol: Mae'r erthygl hon yn cynnwys beth yw gwahanu cyfreithiol a beth yw'r dogfennau sy'n ofynnol i weithredu gwahaniad cyfreithiol yn llyfn.

Beth sy'n Cyfansoddi'r Weithred Gwahanu?
Gwahanu Cyfreithiol

Beth sy'n Cyfansoddi'r Weithred Gwahanu?

2024

Mae'r erthygl hon yn esbonio beth yw gweithred gwahanu a bydd yn helpu cyplau i fynd trwy wahanu ychydig yn haws.

Ble i Gael Papurau Gwahanu
Gwahanu Cyfreithiol

Ble i Gael Papurau Gwahanu

2024

Defnyddir papurau gwahanu cyfreithiol gan bartneriaid priodas sydd â'r bwriad o setlo unrhyw faterion cyfreithiol sydd ganddynt, fel dalfa plant neu rannu eiddo priodasol, pan fyddant yn sefydlu preswylfeydd ar wahân yn ffurfiol.

Beth Yw Cytundeb Gwahanu Treial?
Gwahanu Cyfreithiol

Beth Yw Cytundeb Gwahanu Treial?

2024

Er mwyn sicrhau bod cwpl yn medi buddion gwirioneddol y cyfnod gwahanu treial rhaid iddynt ddod i gytundeb gwahanu treial y mae angen iddo ofalu am y materion a gwmpesir yn yr erthygl hon.