10 Arwydd Nid ydych yn Barod i Briodi
Cyngor Cyn Priodas

10 Arwydd Nid ydych yn Barod i Briodi

2024

Ddim yn barod i briodi? Sut ydych chi'n gwybod nad ydych chi'n barod am briodas? Mae'r erthygl hon ar gyfer cyplau sy'n ystyried priodi â'u partneriaid presennol ond nad ydyn nhw'n rhy siŵr. Cofiwch nad yw pob perthynas yn deilwng o briodas.

8 Peth Beirniadol i'w Trafod Cyn Priodas
Cyngor Cyn Priodas

8 Peth Beirniadol i'w Trafod Cyn Priodas

2024

Ydych chi ar fin priodi? Darllenwch yr erthygl hon i beidio â cholli'r wyth peth pwysicaf i'w trafod cyn priodi.

4 Peth Mae angen i Gyplau eu Gwybod Cyn Priodi
Cyngor Cyn Priodas

4 Peth Mae angen i Gyplau eu Gwybod Cyn Priodi

2024

Ydych chi'n chwilio am rai awgrymiadau cyn-briodi defnyddiol? Darllenwch yr erthygl hon i gael ystyriaeth ofalus o'r holl ffactorau sy'n bwysig mewn priodas.

5 Awgrym Cyn Priodas ar gyfer Bywyd Priod Hapus a Bodlon
Cyngor Cyn Priodas

5 Awgrym Cyn Priodas ar gyfer Bywyd Priod Hapus a Bodlon

2024

Darllenwch am awgrymiadau ymarferol premarital a fydd yn eich helpu i lunio priodas wych cyn i chi ddechrau'r cam newydd hwn o'ch bywyd.

6 Cam Sylfaenol i Briodi a Byw'n Hapus Byth Wedi hynny
Cyngor Cyn Priodas

6 Cam Sylfaenol i Briodi a Byw'n Hapus Byth Wedi hynny

2024

Mae'r erthygl hon yn ymhelaethu ar y pethau y mae'n rhaid eu hystyried ac yn esbonio'r chwe cham pwysicaf i briodi.

5 Budd Cwnsela Priodas
Cyngor Cyn Priodas

5 Budd Cwnsela Priodas

2024

Wedi dyweddio? Peidiwch ag anghofio rhoi “cael cwnsela premarital” ar frig y rhestr. Yn yr erthygl hon, byddwch yn dysgu 5 budd cwnsela a all wella'ch priodas yn wirioneddol.

7 Cwestiynau Pwysig i'w Gofyn i'ch Partner Cyn i Chi Briodi
Cyngor Cyn Priodas

7 Cwestiynau Pwysig i'w Gofyn i'ch Partner Cyn i Chi Briodi

2024

Pan briodwch, nid ydych o reidrwydd yn tueddu i feddwl am yr hyn a allai fod yn y dyfodol. Os ydych chi'n priodi cyn bo hir, anghofiwch ofyn y cwestiynau hyn i aros yn hapus am byth

7 Awgrymiadau Paratoi Cyn Priodas ar gyfer y Priodfab
Cyngor Cyn Priodas

7 Awgrymiadau Paratoi Cyn Priodas ar gyfer y Priodfab

2024

Sicrhewch rai awgrymiadau ymbincio cyn priodas a all wneud gwahaniaeth.

Cwnsela Cyn Priodas: 10 Budd Therapi Cyplau Cyn Priodas
Cyngor Cyn Priodas

Cwnsela Cyn Priodas: 10 Budd Therapi Cyplau Cyn Priodas

2024

O ran clymu'r cwlwm, mae lle i wella bob amser. Dim ond therapi cyplau cyn priodi y gall eich priodas yn y dyfodol elwa ohono. Dyma 10 ffordd y gall cyplau therapi cyn priodi gryfhau'ch perthynas

Y Cyngor Paratoi Priodas Gorau ar gyfer Cyplau sydd i Fod
Cyngor Cyn Priodas

Y Cyngor Paratoi Priodas Gorau ar gyfer Cyplau sydd i Fod

2024

Rydyn ni i gyd yn gwybod pa mor brysur yw cynllunio priodas ond beth am baratoi priodas ei hun? Pa mor gyfarwydd ydych chi â'r cyngor gorau ar baratoi priodas cyn clymu'r cwlwm mewn gwirionedd?

Cwestiynau Cwnsela Premarital Gorau ar gyfer Priodas Iach yn y Dyfodol
Cyngor Cyn Priodas

Cwestiynau Cwnsela Premarital Gorau ar gyfer Priodas Iach yn y Dyfodol

2024

Bydd trafod y cwestiynau cwnsela cyn-geni gorau yn eich helpu i deimlo'n barod ac yn hyderus cyn priodi. Ymgymerwch ag unrhyw broblem yn ymwneud â rhyw, plant, cyllid, rhwymedigaethau teuluol, gwaith, a hyd yn oed anffyddlondeb gyda’r 10 cwestiwn cwnsela priodas i ofyn i’ch priod cyn i chi ddweud, ‘Rwy’n gwneud’.

9 Awgrymiadau Cyn Priodas Gorau Rhaid i Chi Eu Ystyried Ar Gyfer Hapus-Erioed Ar Ôl
Cyngor Cyn Priodas

9 Awgrymiadau Cyn Priodas Gorau Rhaid i Chi Eu Ystyried Ar Gyfer Hapus-Erioed Ar Ôl

2024

Os yw'ch priodas yn agosáu, cymerwch eiliad i ddarllen yr awgrymiadau cyn-briodas canlynol gan y rhai sy'n gwybod am y ffordd orau i fachu'r teimlad hapus byth-ar-ôl.

Sut mae Cwnsela Cyn Priodas Ar-lein yn Gweithio?
Cyngor Cyn Priodas

Sut mae Cwnsela Cyn Priodas Ar-lein yn Gweithio?

2024

Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod am sut mae cwnsela cyn priodi ar-lein yn gweithio. Er mwyn i gwnsela cyn priodi ar-lein weithio, rhaid i'r ddau barti gymryd rhan weithredol yn y cwrs a phrosesu pob un o'r gwersi a gynhwysir mewn gwirionedd. Darllenwch ymlaen a darganfod mwy.

Pa mor Bwysig yw Eich Perthynas Cyn Priodas?
Cyngor Cyn Priodas

Pa mor Bwysig yw Eich Perthynas Cyn Priodas?

2024

Ydy'r clychau priodas yn canu eto? Darllenwch yr erthygl hon i ganolbwyntio ar eich perthynas cyn priodi i gael eich paratoi'n well ar gyfer realiti bywyd priodasol.

Pwysigrwydd Cwnsela Cyn Priodas
Cyngor Cyn Priodas

Pwysigrwydd Cwnsela Cyn Priodas

2024

Mae'r erthygl hon yn esbonio sut y gall cwnsela cyn priodi eich helpu chi i adeiladu priodas hapus a boddhaus yn y dyfodol. Mae cwnsela cyn priodi yn fath o therapi sy'n helpu cyplau i baratoi ar gyfer priodas a'r heriau, y buddion a'r rheolau sy'n dod gydag ef. Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy.

Ydy hi'n bryd siarad am briodas
Cyngor Cyn Priodas

Ydy hi'n bryd siarad am briodas

2024

Ydych chi mewn perthynas yn hir ond, eto ddim yn siŵr sut i siarad am briodas? Dyma ddarn hanfodol o gyngor ar pryd i siarad am briodas mewn perthynas a sut i drafod priodas yn effeithiol.

8 Gwers Allweddol i'w Dysgu o Gwnsela Premarital i Gryfhau'ch Perthynas
Cyngor Cyn Priodas

8 Gwers Allweddol i'w Dysgu o Gwnsela Premarital i Gryfhau'ch Perthynas

2024

Onid ydych yn siŵr a yw cwnsela premarital yn gweithio ai peidio? Darllenwch y blog hwn i ddysgu'r wyth gwers allweddol o gwnsela cyn-geni a chryfhau sylfeini'ch perthynas.

Nid yw fy nheulu'n hoffi'r dyn rwy'n ei briodi: Beth ddylwn i ei wneud?
Cyngor Cyn Priodas

Nid yw fy nheulu'n hoffi'r dyn rwy'n ei briodi: Beth ddylwn i ei wneud?

2024

Cyngor cyn priodi: Efallai na fydd eich rhieni'n hoffi'r person rydych chi'n ei ddewis fel eich partner bywyd. Mae'r erthygl hon yn dweud wrthych beth i'w wneud os nad yw'ch partner yn hoffi'r dyn rydych chi'n ei briodi.

Cynigiodd? Priodi Dyn â Chymeriad, Nid Potensial yn Unig
Cyngor Cyn Priodas

Cynigiodd? Priodi Dyn â Chymeriad, Nid Potensial yn Unig

2024

Mae cymeriad dyn yn bwysicach na'i botensial. Mae byw gyda dyn o gymeriad da yn arwain at briodas barhaol a boddhaus.

“Goleuadau Traffig” mewn Cwnsela Premarital
Cyngor Cyn Priodas

“Goleuadau Traffig” mewn Cwnsela Premarital

2024

Yn y dull Goleuadau Traffig tuag at gwnsela cyn-geni, rydym yn myfyrio ar yr un ar hugain o bynciau neu faterion y deuir ar eu traws amlaf mewn priodas. Mae'r erthygl hon yn esbonio'r pynciau yn fanwl.