Sut i Reoli Perthynas Pellter Hir Yn ystod COVID

Merched Deniadol yn Cymryd Fideo Yn Cyffesu Ar Ei Llechen Dabled Ar Couch Gartref

Yn yr Erthygl honTra bod yr amseroedd hyn o a pandemig byd-eang ddim yn ddelfrydol ar gyfer cychwyn a / neu gynnal perthynas, ac eto mae gobaith o hyd.O ystyried ffactor pellter, beth mae'n ei olygu i adeiladu agosatrwydd mewn perthnasoedd pellter hir?

Mae agosatrwydd yn mynd yn llawer dyfnach na rhyw yn yr ystafell wely

Mae gwir agosatrwydd yn amlochrog a dyma'r yn allweddol i berthynas barhaol ac iach , hyd yn oed i'r cyplau hynny sydd mewn perthnasau pellter hir.Gyda mesurau pellhau cymdeithasol ledled y byd, mae aros yn gysylltiedig yn fwy nag erioed yn profi i fod yn gamp ynddo'i hun.

Ond nid oes raid iddo sillafu anobaith i'r cyplau mewn perthnasau pellter hir. Yr harddwch yn y storm hon yw ei bod yn gwthio pobl i ddod o hyd i ffyrdd newydd o gysylltu ac aros yn gysylltiedig. Yn enwedig pan nid yw perthnasau pellter hir yn aberration ystadegol yn wir .


cwnsela ariannol premarital

Ymarfer sgiliau ymdopi ag ymwybyddiaeth ofalgar

Nid yw'n hawdd mynd trwy berthnasau pellter hir. Un o'r pethau cyntaf y byddwn yn annog unrhyw un mewn perthynas pellter hir i'w wneud yw seilio'ch hun yn y presennol.Gallai'r ateb i'r hyn sy'n gwneud i berthnasoedd pellter hir weithio ymwybyddiaeth ofalgar .

Nid oes rhaid i ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar fod yn ddiflas. Un o'r nifer buddion pwyso i ymwybyddiaeth ofalgar a all eich helpu i werthfawrogi eiliadau gwerthfawr heddiw yn hytrach na dymuno'n fawr a'i obeithio i ffwrdd.

Budd arall o ymwybyddiaeth ofalgar yw ei fod yn hyrwyddo ymlacio, sy'n cefnogi rhyddhau tensiwn wrth eich agor i egni cadarnhaol.

Cyn i ni symud ymhellach i ddatblygu agosatrwydd, gadewch inni oedi a chanoli ein hunain.

Canolbwyntiwch i mewn a gadewch i'ch anadl fod yn angor i chi. Cymerwch anadl ddwfn i mewn ac yn araf gyda'ch ceg rhyddhewch yr anadl (ailadroddwch ychydig o weithiau fel sy'n berthnasol i'ch cyflwr ymwybyddiaeth presennol). Nesaf, canolbwyntiwch i mewn i'ch synhwyrau.

 • Beth yw'r tri pheth y gallwch chi eu clywed?
 • Beth yw'r tri pheth y gallwch chi eu gweld sy'n las?

Sylwch eich hun yn ganolog ac yn gadarn, ond mae croeso i chi ganiatáu i'ch hun archwilio ymwybyddiaeth ofalgar gyda'ch synhwyrau mor ddwfn ag y mae angen i chi ei wneud. Nawr, gadewch inni symud yn ôl i adeiladu perthynas ac ymdopi ag ef heriau perthynas pellter hir .

Mae cyfathrebu'n bwysig ar gyfer adeiladu agosatrwydd

Menyw Pretty Ifanc yn Siarad Ar Ffôn Yn Ei Chartref

Pan fydd yn rhaid i chi ace sut i drin perthnasoedd pellter hir, mae'r allwedd yn gorwedd i mewn cyfathrebu'n agored ac yn onest .

Waeth pa llwyfannu perthynas mewn, o ddyddio newydd, i newydd-anedig, i dymor hir partneriaid, y prif bryder y mae mwyafrif fy nghyplau yn ei rannu gyda mi ynghylch anfodlonrwydd priodasol yn deillio o gyfathrebu.

Felly sut mae pontio'r bwlch mewn perthnasoedd LDR? Gadewch inni siarad am yr eliffant yn yr ystafell - potelu'ch teimladau.

Carwch eich hun yn ddigonol i beidio â chuddio'r gwir chi er budd fersiwn rhywun arall ohonoch chi. Siaradwch eich gwir a chaniatáu i'ch partner glywed eich calon.


predivorce

Yna, gall y sylfaen ar gyfer agosatrwydd ddechrau.

Wrth i ni bwyso a mesur agosatrwydd, mae'r cwestiwn yn ymwneud â sut i adeiladu a chynnal agosrwydd.

 • Allwch chi glywed calon eich partner?
 • Allwch chi deimlo eu hysbryd?

Oftentimes, nid pellter corfforol yw'r rhwystrau y mae llawer o gyplau yn eu hwynebu, ond pellter emosiynol , yr wyf yn meiddio dweud yw agosatrwydd. Agosrwydd nid yn unig teimlo eu hanadl nesaf, ond mynd yn ddyfnach a theimlo eu calon. Ie, hyd yn oed filltiroedd ar wahân.

Ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar; pa synnwyr allwch chi diwnio i mewn yn well cysylltu â'ch partner ?

Mae cwpl o ffyrdd creadigol o adeiladu agosatrwydd mewn perthnasau pellter hir yn ddim ond hen-ffasiwn yn siarad ar y ffôn neu hyd yn oed sgwrsio fideo oes newydd.

Pa bynnag ddull yw eich dewis cyntaf, ewch allan o'ch parth cysur - ei newid a gwneud y gwrthwyneb.

Un, mae'n creu digymelldeb a dyna wreichionen bywyd.

Ond dau, mae'n dangos i'ch partner eich bod chi'n gofalu digon i glywed eu calon trwy gamu allan o'ch parth cysur.


pwrpas addunedau priodas

Gwyliwch hefyd:

Isod, fe welwch ychydig o syniadau i gloddio'n ddyfnach wrth gynnal perthnasoedd pellter hir yn ystod yr amseroedd anodd hyn.

Cloddiwch yn ddyfnach i wella'ch cariad a'ch cysylltiad

Dwylo Mewn Siâp Cariad Calon

Dyma ychydig o offer a rhywfaint o gyngor perthnasoedd pellter hir i danio rhywfaint o greadigrwydd a adeiladu agosatrwydd o fewn eich perthynas . Bydd y rhain hefyd yn eich helpu chi i ddarganfod sut i gadw'r perthnasoedd pellter hir yn hwyl.

 • Anfonwch becyn gofal i'ch partner gyda rhai o'u hoff bethau ac yn cynnwys un syndod (byddwch yn greadigol) i gael eu sylw
 • Trefnwch i'w hoff fwyd gael ei ddanfon i'w cartref
 • Ymarferwch ddiolchgarwch gyda'ch partner ; rhannwch un peth amdanynt yr ydych yn ddiolchgar amdano
 • Darllenwch lyfr gyda'ch gilydd fwy neu lai
 • Chwarae gêm ar-lein gyda'n gilydd
 • Gwyliwch yr un ffilm
 • Sgwrs fideo wrth goginio
 • Rhannwch eich hoff gân neu greu rhestr chwarae cerddoriaeth
 • Ymarfer mynd i lawr lôn cof , i ddod i adnabod eich partner yn well (beth yw eu hoff bethau a chas bethau, pwy yw eu cyfrinachol agosaf, beth oedd eu camgymeriad mwyaf, beth yw eu breuddwyd fwyaf). Byddwch yn greadigol ac archwiliwch eich partner gyda lefel newydd o erlid a chwilfrydedd.
 • Yn olaf, peidiwch â rhoi'r gorau iddi, bydd y pandemig hwn hefyd yn pasio.

Fel bob amser, byddwch yn iach a byw eich bywyd gorau Rita o Gwnsela LifeSprings .