Oedran Cydsynio yn Sbaen

Oedran cydsynio yn Sbaen

Mae Oed Cydsyniad yn derm sy'n sefydlu'r oedran y gall person gytuno'n gyfreithiol i weithgaredd rhywiol. Mae'r oedran hwn yn amrywio ledled y byd ac mae'n seiliedig ar yr hyn y credir yw'r isafswm oedran pan fydd gan unigolyn y gallu meddyliol a chyfreithiol i gytuno i gymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol.
ffantasi gwraig

Yn Ewrop (fel yr Unol Daleithiau), mae oedran cydsynio yn amrywio yn ôl awdurdodaeth. Yn gyffredinol, mae oedran cydsynio ar draws gwledydd Ewrop rhwng 14 a 18 oed, gyda'r mwyafrif ohonyn nhw'n cwympo rhwng 14 ac 16 oed. Tra bod y oedran cyfreithiol yn Sbaen ar gyfer priodas yw rhwng 14 ac 16.Mae Sbaen yn codi oedran cydsynio o 14 i 16

Yn hanesyddol, roedd cyfraith Sbaen yn caniatáu i bobl ifanc 14 oed briodi gyda chaniatâd barnwr a phobl ifanc 13 oed i ymgysylltu â chysylltiadau rhywiol yn gyfreithiol. Yng ngoleuni hyn, ychydig iawn o briodasau a welodd y wlad o dan 16 oed.


bygwth ysgariad mewn ymladd

46Ar ôl codi y oedran cydsynio priodas yn Sbaen, mae'r wlad bellach yn unol â'r DU, Rwsia a'r Iseldiroedd.

Yn 2009, cytunodd Senedd Sbaen i godi oedran cydsynio o 13 i 16 oed. Ynghyd â hyn hefyd cynyddwyd isafswm oedran y briodas o 14 i 16 oed. Oherwydd pwysau parhaus gan y Cenhedloedd Unedig a'r Cyngor Ewropeaidd, yn 2015, rhoddwyd y codiadau oedran lleiaf hyn ar waith o'r diwedd.