Syniadau Diddorol a Syniadau Rhodd i Wneud Eich Dydd San Ffolant yn Arbennig

Syniadau Diddorol a Syniadau Rhodd i Wneud Eich Dydd San Ffolant yn Arbennig Mae anrhegion diwrnod V yn rhan anwahanadwy o'r gwyliau rhamantus hwn.

Yn yr Erthygl hon

Ond nid yw'n dasg hawdd plesio'ch anwylyd gyda rhywbeth mwy na blwch banal o candies neu degan meddal. Weithiau mae ein creadigrwydd yn diflannu ac mae gwir angen awgrym da.Er mwyn eich helpu gyda'r dasg heriol hon, rydym wedi paratoi rhestr o'r anrhegion Dydd San Ffolant mwyaf diddorol iddi:

1. Bydd tusw ffrwythau yn gwneud y noson yn llawn sudd

Bydd tusw ffrwythau yn anrheg ddyfeisgar, sy'n ddewis arall da i griw arferol o flodau. Mae fersiwn hardd, wreiddiol, blasus ac iach o'r tusw eisoes wedi ennill poblogrwydd mawr.

Ni fydd yn rhaid i'ch merch daflu'ch tusw mewn cwpl o ddiwrnodau. Yn lle hynny, bydd hi'n bwyta'ch anrheg blasus yn unig.

Fel arall, gallwch chi fwydo'ch gilydd â ffrwythau o'r tusw, wrth rannu potel o siampên da. Wedi'r cyfan, mae pawb yn caru ffrwythau, ac mae harddwch tuswau o'r fath yn hynod ddiddorol.

2. gemwaith aur neu arian

Yn draddodiadol, y mwyaf poblogaidd o anrhegion Dydd San Ffolant iddi yw gemwaith (pendant, mwclis, breichled, modrwy neu glustdlysau). Bydd unrhyw ferch yn gyffrous gyda'r math hwn o anrheg.

Ond, byddwch yn ofalus, rhaid i chi wybod chwaeth eich merch, neu gallwch ddewis gemwaith gyda hi.

Hefyd, cofiwch! Dim ond os ydych chi'n mynd i wneud cynnig priodas y gallwch chi ganu ar Ddydd San Ffolant.

3. Set coffi neu de

Bydd cefnogwyr te neu goffi yn gwerthfawrogi'r anrheg hon.

Mae yna lawer o setiau unigryw a chit o gwpanau gyda choffi neu debot. Mae'n iach, yn flasus, a gellir ei drawsnewid yn draddodiad bach i'r ddau ohonoch - i yfed te neu goffi gyda'ch gilydd ar benwythnosau, er enghraifft.

4. Blodau

Byddai ein rhestr o syniadau anrhegion San Ffolant iddi yn anghyflawn heb y rhif un erioed - blodau.

Nid oes angen rhoi rhosod, sydd i lawer yn gysylltiedig â chariad. Rhowch fath o flodau y mae eich gwraig yn eu caru. Efallai ei bod hi'n wallgof am ffordd o fyw ecogyfeillgar fel y gallwch chi roi pot blodau iddi gyda thegeirian neu unrhyw flodyn arall sy'n blodeuo yn lle criw o rosod.

Bydd anrheg o'r fath yn para'n hir iawn ac yn atgoffa bob amser am eich teimladau.

Ond nid yn unig mae rhyw tecach yn cael syrpréis ar Ddydd San Ffolant. Mae'n wyliau i'r ddau, a dyna pam y gallwch chi ddod o hyd i rai syniadau da ar gyfer anrhegion Dydd San Ffolant iddo -

5. Tocyn ar gyfer taith quest neu ystafell quest

Tocyn ar gyfer taith quest neu ystafell quest Mae eistedd mewn caffi neu fynd i’r sinema yn dal i fod yn amrywiad da ar gyfer dyddiad ar San Ffolant.

Ond mae'n llawer mwy diddorol mynd i ystafell quest a datrys pos doniol gyda'ch gilydd. Os ydych chi'n treulio ychydig mwy o amser ac ymdrech, mae'n well fyth trefnu taith o amgylch y ddinas.

Mae guys yn caru anturiaethau.

Paratowch wobr ddiddorol ar ddiwedd y cwest.

6. Bocs hudolus o ddymuniadau

Os edrychwch am anrhegion Dydd San Ffolant cartref ciwt, dyma'r un sydd ei angen arnoch chi.

Llenwch y jar gyda melysion ar ffurf calonnau a nodiadau ar gyfer eich un annwyl. Gall samplau o nodiadau gynnwys – tystysgrif tylino cefn, 10 cusan, brecwast yn y gwely ac ati.

Gall y nodiadau hefyd ddweud am eich cariad a'ch parch: Rwyf mor hapus bod yr Arglwydd wedi rhoi i mi ŵr mor hyfryd â chi. Rholiwch bob nodyn a'i glymu gyda band.

Bydd yn gwerthfawrogi eich creadigrwydd.

7. Llyfr

Mae llyfr yn anrheg gyffredinol a phriodol hyd yn oed ar gyfer Dydd San Ffolant.

Mae'n bwysig gwybod chwaeth a hoff awduron eich dyn. Yn y diwedd, gall e-lyfr fod yn anrheg hefyd.

8. Anrhegion uwch-dechnoleg

Mae'r rhan fwyaf o ddynion, hyd yn oed os nad yw eu gwaith yn gysylltiedig â thechnolegau, yn gwerthfawrogi ymarferoldeb a chyfleustra, mae hynny yn eu natur. Dyna pam, hyd yn oed os nad yw'ch dyn ifanc yn hoff o dechnoleg, gall teclynnau amrywiol sy'n gwneud bywyd yn haws fod yn anrheg wych iddo o hyd.

Er enghraifft, gall fod yn lamp USB, seinyddion cludadwy, bocs bwyd, sy'n cynhesu'r cinio ei hun, pad llygoden, oriawr smart - mae yna lawer o opsiynau y gallwch chi ddewis ohonynt, gan ystyried pob chwaeth ac unrhyw gyllideb.

Mae rhai awgrymiadau eraill i'w dilyn ar Ddydd San Ffolant

  • Peidiwch â bod yn hwyr - Ceisiwch gynllunio'ch diwrnod fel nad yw'ch cyd-enaid yn treulio dwy awr ar ei ben ei hun yn y bwyty, tra byddwch chi'n gwrando ar ddarlith y pennaeth am godi sgôr y cwmni yng ngolwg y defnyddiwr (neu beth bynnag y mae am siarad). tua).
  • Peidiwch â gwthio syniadau arno/arni - Hyd yn oed os nad yw'ch un arall arwyddocaol yn rhannu cyffro'r holl galonnau a melysion Valentine pinc hyn, ni ddylai effeithio ar eich perthynas. Peidiwch â gwthio arno neu arni. Cofiwch fod llawer o ddynion - llawer o feddyliau.
  • Osgoi safonau - Syrffio'r Rhyngrwyd i chwilio am rywbeth arbennig. Bydd eich partner yn gwerthfawrogi'r ymdrech, byddwch yn siŵr.
  • Peidiwch â gorwneud pethau ag anrheg ddrud - Efallai bod yr un a ddewiswyd gennych wedi paratoi rhywbeth symbolaidd a bydd ef/hi yn teimlo embaras oherwydd eich bod yn rhoi rhywbeth drud iawn.
  • Peidiwch â chymharu'r gwyliau hyn â'r rhai blaenorol - Fel arall, mae cyfle i ddifetha eich hwyliau yn syml oherwydd nid oedd eleni mor rwysgfawr â’r un o’r blaen.
  • Archebwch fwyty ymlaen llaw - Credwch ni, bydd hi'n brysur bron ym mhobman. A gallwch chi ddinistrio'ch noson ramantus yn syml wrth chwilio am le rhydd.
  • Dangos gofal a sylw didwyll - Wedi'r cyfan, ni all tusw drud neu gylch diemwnt byth ddisodli cynhesrwydd y galon.

Ac rydyn ni am atgoffa un tro arall: mae'n ddiwrnod o LOVE. Felly, rhowch eich cariad i'ch cyd-enaid!

Ranna ’: