500+ o Lysenwau Rhamantaidd i Wraig

Cwpl ifanc

Yn yr Erthygl hon

Mae angen defosiwn cyson ar briodas, agosatrwydd , cariad, a pheth quirk. Gall defnyddio rhai llysenwau ar gyfer gwraig fod yn ffordd wych o gael effaith gadarnhaol ar eich perthynas.Mae'r wraig a briododd chi yn dal i fod yn ferch ifanc yn y galon sy'n caru rhywfaint o ganmoliaeth a sylw gennych chi. Fel ei gwr anwylaf, canmolwch hi gyda llysenwau ciwt, annwyl neu ddoniol ar gyfer gwraig i wneud iddi deimlo'n arbennig fel eich cyfarfod cyntaf.

Dyma restr o fwy na 500 o lysenwau gwraig i wŷr-

Llysenwau ciwt ar gyfer gwraig

Mae annerch eich gwraig gyda llysenw gwraig giwt yn arferiad gwych fel gŵr. Dyma rai llysenwau ciwt i wraig wneud iddi gochi-

 1. Angel
 2. Afal fy llygad
 3. Bae
 4. Babe
 5. Babi
 6. BB
 7. Cwningen
 8. Botymau
 9. Blodau menyn
 10. Da da
 11. Gofalwr
 12. Cuddly
 13. Cacen cwpan
 14. Blwch pei
 15. Cutie
 16. Croissant

Mae'r enwau ciwt hyn ar gyfer gwraig yn wych ar gyfer anfon testunau bore da-

 1. Rhowch iddo
 2. Darling
 3. Dympio
 4. Annwyl
 5. Dduwies
 6. Merch hyfryd
 7. hi
 8. Hi hi
 9. Hottie
 10. Mam poeth
 11. Patootie poeth
 12. Teisen boeth
 13. cwningen mel

Bydd eich gwraig wrth ei bodd os byddwch chi'n ffonio gan ddefnyddio'r llysenwau ciwt hyn ar gyfer gwraig-

 1. Mêl
 2. Pei mel
 3. Gwenynen fêl
 4. ffa jeli
 5. Jujube
 6. Jia
 7. Ms. Kissey
 8. Fonesig lladdwr
 9. Brenin mama
 10. Kitty
 11. Cariad
 12. Lleuad
 13. Hyfryd
 14. Carwr
 15. Lovie
 16. Hyfryd
 17. Luv luv
 18. Myffin cariad
 19. Lovey-dovey
 20. Hyfryd
 21. Mam
 22. Fy merch
 23. Fy nghariad
 24. Myffin
 25. Munchkin
 26. Fy nghalon
 27. Mama hud
 28. McDreamy
 29. McDreamy
 30. Mooky
 31. Muffinhead
 32. Muppet
 33. Fy anwylyd
 34. Muncie

Gallwch hefyd ddefnyddio'r llysenwau ciwt hyn ar gyfer gwraig yn ystod dyddiad i werthfawrogi ei phresenoldeb-

 1. Pelenni cig
 2. Fy boo
 3. Fy cwningen
 4. Naaz
 5. rhif
 6. Nymff
 7. nymffo
 8. Hanner Arall
 9. Crempog
 10. Arth Panda
 11. Perl

Gallwch hefyd ddefnyddio'r llysenwau ciwt hyn ar gyfer gwraig:

 1. Tarten Bop
 2. Peachy
 3. Gwerthfawr
 4. Pooh
 5. Pookie
 6. Poopsi
 7. Pwmpen
 8. Tywysoges
 9. Pysgnau
 10. Pickle
 11. brenhines

Dyma rai mwy o enwau ciwt gwraig sy'n wych i rai fflyrtio iach -

 1. Rosie
 2. Ystafell-ystafell
 3. Hwyaden rwber
 4. Schmoopy
 5. Heulwen
 6. Siopiau
 7. Siwgr
 8. Sweetie
 9. Teardrop
 10. Tigress
 11. Tinkerbell
 12. Trysor
 13. twm-tums
 14. Twinkle
 15. Teigr mama
 16. Tedi mam

Llysenwau doniol ar gyfer gwraig

Nid oes unrhyw niwed mewn defnyddio ychydig o lysenwau doniol ar gyfer gwraig unwaith yn y tro. gallwch ddefnyddio'r llysenwau gwraig ddoniol hyn i'w chyfarch gyda chyffyrddiad siriol o hiwmor-

 1. Alfalfa
 2. Apo
 3. Appaloosa
 4. Bambi
 5. Ystyr geiriau: Boo Boo
 6. Coeden ffa
 7. Beanie
 8. Beefy
 9. Beethoven
 10. Cawr Mawr Cyfeillgar / BFG
 11. Boots
 12. Bysedd
 13. Catty
 14. Catnip
 15. Cwci
 16. Byrgyr caws
 17. Ystyr geiriau: Chirp
 18. Clown Dosbarth
 19. Clown baba
 20. Crafangau

Cwpl pert

Dyma rai llysenwau eang mwy doniol y gallwch eu defnyddio yn ystod sgwrs-

 1. Mam comedi
 2. Ystyr geiriau: Coo Coo
 3. Corny
 4. Brenhines wallgof
 5. Cyrlau
 6. Cyrliog
 7. Doogie
 8. Ble mae e
 9. Hwyaden
 10. Hwyaden fach
 11. Diod egni
 12. Egni diddiwedd
 13. Bwydie
 14. Mam pedwar llygad
 15. Llwynog
 16. Llwynog
 17. Llyffant
 18. Hwyl hwyl
 19. Fuzz

Eisiau gwneud iddi wenu? Yna beth am ddefnyddio'r enwau anwes ciwt hyn ar gyfer gwraig?

 1. Niwlog
 2. Fuzzy wuzzy
 3. Goofball
 4. gogls
 5. Gŵydd
 6. Gopher
 7. Gosling
 8. rhigol
 9. Llwglyd
 10. Draenog
 11. Jocer
 12. Jokie
 13. Joker mama
 14. Jôcs
 15. Mittens
 16. Mwnci mam
 17. Muzzie
 18. Nwdls
 19. wystrys
 20. Dociau Okie
 21. Pasta
 22. Colomen

Neu, gallwch ddefnyddio'r rhestr ganlynol o enw gorau ar gyfer gwraig-

 1. Pawennau
 2. Cynffon mochyn
 3. Pisqueak
 4. Porcchop
 5. Pynci
 6. Pwmpen
 7. Q-Awgrym
 8. Cwac
 9. Cwningen
 10. Clust cwningen
 11. Rhuwch
 12. Willy gwirion
 13. Trwyn
 14. Pencampwr chwyrnu
 15. sbageti
 16. Spunky
 17. llygaid croes
 18. Wiwer

Mae'r llysenwau doniol hyn am wraig hefyd yn wych ar gyfer cosi ei hesgyrn doniol-

 1. Chwistrell
 2. Ffyn
 3. Stinger
 4. Ffa llinynnol
 5. Peiriant te
 6. Te champ
 7. Coeden
 8. Bach iawn
 9. Tater
 10. Crwban
 11. Troublemaker
 12. Dwy droed chwith
 13. Dau-ben
 14. Heb ei losgi
 15. Vegas

Bydd eich gwraig hefyd wrth ei bodd os rhowch unrhyw un o'r llysenwau gwraig hyn iddi-

 1. wisgers
 2. whizzy
 3. Amserydd cyfan
 4. Senoffurf
 5. Bydd
 6. Sw ceidwad
 7. Zzzz pencampwr

Cwpl rhamantus

Llysenwau melys ar gyfer gwraig

Eich gwraig yw'r fenyw melysaf yn eich bywyd. Felly, mae hi'n haeddu llysenwau melys am wraig fel-

 1. Cariad
 2. Arth Boo
 3. Boogabear
 4. Llygaid brown
 5. Bubbies
 6. Bybi
 7. Bubba
 8. Bumpcyn
 9. Da da
 10. gwneuthurwr cacennau
 11. Carwr cacen
 12. Candy brenhines
 13. Malw Candy
 14. Swynol
 15. Tsimpans ddigywilydd
 16. Cheeky
 17. Chatterbox
 18. Chatter champ

Gallwch hefyd ddefnyddio'r llysenwau hyfryd hyn ar gyfer gwraig yn ystod dyddiad-

 1. Champi
 2. Bowlen gaws
 3. Sinamon
 4. Dookie cwci
 5. Cwci mama
 6. Ciwpiwt
 7. Cuddly
 8. Pen cutie
 9. Llygaid cutie
 10. Annwyl fêl
 11. Annwyl galon
 12. Dazzle
 13. Dearie
 14. Dimpy
 15. Dimples
 16. Breuddwydio mama
 17. Angel breuddwyd
 18. Breuddwydiwr
 19. Pen wy
 20. Merch erioed

Ategwch hi gyda'r llysenwau cariad hyn i wraig ei gweld yn dallu i fyny-

 1. Byth yn ifanc
 2. Candy llygaid
 3. Fflam
 4. Plentyn blodau
 5. blodeuyn
 6. Frou-frou
 7. Cacen ffrwythau
 8. Hunny doniol
 9. rhediad ffrwythau
 10. Dannedd
 11. Gaga
 12. Merch gangsta
 13. GFF (cariad am byth)
 14. Euraidd
 15. Elen Benfelen
 16. Goldie
 17. gwm gwm
 18. Arwres

Gallwch hefyd anfon neges destun gydag enw hyfryd ar gyfer gwraig fel-

 1. Honeybun
 2. sypiau esgyrn
 3. Ceirch mêl
 4. Gwefusau mêl
 5. Mam poeth
 6. Huggalump
 7. Huggy arth
 8. Wedi cael
 9. Hunny Pot
 10. Jujube
 11. traed mêl
 12. Gweddïwch
 13. Gweddi
 14. Gath fach
 15. Catty
 16. Pys melys
 17. Glöyn byw
 18. Pwdin
 19. Bwa

Bydd unrhyw fenyw yn teimlo'n arbennig os yw ei gŵr yn defnyddio'r rhain llysenwau gorau am wraig iddyn nhw -

 1. Eich Uchelder
 2. Fy Uchelder
 3. Fy myd
 4. Fy heulwen
 5. Toesen
 6. Pizza
 7. Snwcwm
 8. Lwc Arglwyddes
 9. Arglwyddes Cariad
 10. Calon
 11. Blanci
 12. Byns Mêl
 13. Eirin Siwgr
 14. Dewdrop
 15. babi dol

Os ydych newydd briodi, gallwch ddefnyddio'r llysenwau hyn am wraig i gadw'r fflam yn llosgi -

 1. Dol
 2. WFL (gwraig am oes)
 3. Dyfrdwy Dyfrdwy
 4. Partner-mewn-drosedd
 5. Partner Frenhines
 6. Poeth poeth
 7. Banana
 8. Missy cusan
 9. Tatws
 10. Sêr

Llysenwau hoffus ar gyfer gwraig

Gwnewch i'ch gwraig deimlo'n annwyl gyda chi llysenwau am wraig-

 1. Haul
 2. Cwningen heulog
 3. mam lleuad
 4. Fy Lleuad
 5. Gwrth-fwled
 6. BBC
 7. Google Mrs
 8. iym iym
 9. Mama blasus
 10. Bore Lilly
 11. Seren y bore
 12. Dyna fe

Cwpl yn cael diodydd

Fel eich hanner arall, mae hi'n haeddu rhywfaint o sylw arbennig fel llysenwau annwyl ar gyfer gwraig-

 1. Corwynt
 2. Giggles
 3. Gwên
 4. Gwenu
 5. Snoogypws
 6. Snwcwm
 7. Snuggems
 8. Snuggle Cwningen
 9. Cymar enaid
 10. Pefriog
 11. Seren
 12. Chwaraeon
 13. Seren
 14. Drewllyd
 15. Arth Snuka
 16. Bridfa
 17. Tater-Tot
 18. Tedi mam
 19. tedi
 20. bysedd traed teigr

Gallwch chi wneud iddi gochi gyda'r llysenwau gwraig annwyl hyn-

 1. Bol Mam
 2. Cuddiau Mrs
 3. Rhyfedd mam
 4. Aphrodite
 5. Dinc winci
 6. Fy Ngwen
 7. Gwraig bur
 8. Waw
 9. Petalau
 10. Pwmpen
 11. Breuddwydwraig
 12. Gwraig boeth
 13. Exotica
 14. Gwerthfawr
 15. Bochau melys
 16. Peiriant Blush
 17. Gwên Angel
 18. Alaw

Yn ystod eiliad arbennig, bydd defnyddio'r enwau melys hyn ar gyfer gwraig yn gwneud eich cemeg yn dynnach eto-

 1. hi
 2. Peiriant gochi
 3. Gwraig bert
 4. Waw
 5. Fy enaid
 6. Cariad Cyntaf am byth
 7. Fy nhragwyddoldeb
 8. Enfys
 9. Arth Mrs
 10. Deallus Mrs
 11. Pants Mrs
 12. Mrs
 13. Nef-anfon
 14. Angel gorau
 15. hi
 16. Fy Ysbrydoliaeth
 17. Siwgr brown

Mae'r enwau adar hyn yn wych fel llysenwau annwyl a phoeth ar gyfer gwraig-

 1. Calon ddewr
 2. Mwnci Bach
 3. Ace
 4. Fy Ffantasi
 5. Arglwyddes Boss
 6. Hyfryd
 7. Gwraig annwyl
 8. Pluen eira
 9. Fy hapusrwydd
 10. Cariad lle
 11. Fy Innocent
 12. Llygaid doe
 13. Mona Lisa
 14. Gŵr Mrs
 15. Gweinidog Cartrefol
 16. Tessy Blêr
 17. Llosgfynydd Mrs
 18. Fy myd
 19. Niagara yn cwympo
 20. Brenhines y Ddrama
 21. Seren parti
 22. Merch Parti
 23. Fy egni

Hyd yn oed os ydych chi'ch dau wedi priodi ers degawdau, gallwch barhau i ddefnyddio'r enwau hyn i alw'ch gwraig -

 1. Tech-brenhines
 2. Mam arth
 3. Amddiffynnydd
 4. rheolwr Mrs
 5. Glöyn Byw Cymdeithasol
 6. Merch Gartref

Dyma rai llysenwau mwy annwyl ar gyfer gwraig sy'n athrylith amldasgio-

 1. Fy shopaholic
 2. Hwyliau Mrs
 3. Fy bydysawd
 4. Fy seren

Enwau rhamantus ar gyfer gwraig

Dyma'r rhestr o enwau rhamantus ar gyfer gwraig am dod yn ŵr gwell -

 1. Nefertiti
 2. Cleopatra
 3. Helen
 4. Zenna
 5. Y Dywysoges Leia
 6. Athena
 7. Maya
 8. Cyb
 9. Fy mywyd
 10. Trysor
 11. Fy nghalon
 12. Aderyn y To
 13. llygoden babi
 14. Drud
 15. Drud
 16. Steelina

Cwpl gweld golygfeydd

Gallwch hefyd ddefnyddio'r llysenwau hyfryd hyn ar gyfer gwraig yn ystod unrhyw sgwrs â hi-

 1. Llawenydd
 2. cyfnod
 3. Angelo
 4. Trysor
 5. Belle
 6. Fy Diemwnt
 7. Gem
 8. Nina
 9. Carina
 10. Pupina
 11. Coch
 12. Dadina
 13. Cicci
 14. Aposina
 15. Gwraig

Dyma rai enwau gwraig ramantus egsotig i chi-

 1. Fy Pussy
 2. Fy soflieir
 3. Fy ast
 4. Choupinette
 5. Fy annwyl
 6. Mae ganddo Gazelle
 7. Fy llygoden
 8. Fy candy
 9. Ma Sardine
 10. Fy nghalon
 11. mon cocote
 12. Fy berdys
 13. Ma biche
 14. M ffi
 15. Fy mreuddwyd
 16. fy ffefryn
 17. Ma perffeithrwydd
 18. y cariad

Mae'r enwau cariad clasurol hyn ar gyfer gwraig hefyd yn wych i gyplau o bob oed-

 1. Lolita
 2. Ciwt
 3. Fy Mrenin
 4. Hanner oren
 5. Mami
 6. Bebe
 7. Mamante
 8. angel bach
 9. Candy
 10. Bella
 11. Pret
 12. melysyn
 13. Calon
 14. Mewn cariad

Gallwch hefyd ddewis eich hoff enwau kove ar gyfer gwraig o'r rhestr hon-

 1. Merched
 2. Gwych
 3. Glöyn byw
 4. Muneca
 5. Nene
 6. Tywysoges
 7. Annwyl
 8. anwyl
 9. Fy haul
 10. brenhines
 11. Fy mywyd
 12. Malwen
 13. Fy Mwthyn
 14. Merch
 15. Ma Bug
 16. Merch gwningen
 17. Siaradwch â Ma
 18. gwallt tywyll
 19. dewines
 20. Dol Tsieina
 21. pimp
 22. Bwci
 23. Dedwydd
 24. Cerubiaid

Mae'r llysenwau hyn ar gyfer gwraig hefyd yn wych fel man cychwyn sgwrs yn ystod eiliad breifat-

 1. Chuk
 2. Chum chum
 3. pop choco
 4. Blossom Crocws
 5. Difa
 6. Dimples Mrs

Gallwch hefyd ddefnyddio'r llysenwau gorau hyn ar gyfer gwraig mewn achlysurol ffordd o ganmoliaeth -

 1. Ffav ffefryn
 2. Arglwyddes Gyntaf
 3. Fflam
 4. Flawless Mrs
 5. Firefly
 6. Ferrie
 7. Genie
 8. Mrs

Casgliad

Mae priodas wedi'i gwreiddio'n ddwfn mewn seicoleg ddynol, hyd yn oed mewn y DNA . Ond, mae ychydig o ymdrech ychwanegol yn aml yn arwain at well boddhad priodas am amser hir. Er enghraifft, mae ei galw â llysenwau am wraig yn aml yn eich gwneud chi'n ddau arall yn gysylltiedig.

Dyma gip ar pam mae llysenwau yn bwysig:

Gallwch hefyd fynd â'ch gwraig ar ddêt, gwneud ei brecwast, rhoi help llaw iddi mewn gwaith tŷ neu hyd yn oed fwynhau rhywfaint o amser o ansawdd yn unig i wneud y sbarc yn fyw eto. Wedi'r cyfan, fe wnaethoch chi addo bod gyda'ch gilydd am oes yn uchel ac isel!

Ranna ’: