6 Peth Ynglŷn â Phriodas Filwrol Ifanc y dylech Chi eu Gwybod

6 pheth am briodas filwrol y dylech chi eu gwybod

Priodi yn ifanc. Yna methu. Dyna'r dybiaeth gyffredinol yn iawn? Yn enwedig pan ychwanegwch yr hoelen ychwanegol yn yr arch. Priodi ifanc â rhywun yn y milwrol . Yna methu. Dyna'r cwrs tybiedig lle mae'r mwyafrif o briodasau milwrol ifanc dan y pennawd ond nid yw bob amser yn wir . Gall priodasau milwrol ifanc wneud mwy na goroesi yn unig, gallant ffynnu a sefyll prawf amser yn union fel unrhyw briodas arall. Gallant hyd yn oed gryfhau yn y pen draw ac yn agosach na phriodasau eraill. Dyma rai pethau nad ydych efallai'n eu gwybod am briodas filwrol ifanc:

1. Rydych chi'n tyfu i fyny gyda'ch gilydd . Pan fyddwch chi'n priodi'n ifanc yn y fyddin os ydych chi am iddo weithio, mae gennych chi un dewis ac un dewis yn unig ac mae hynny i wneud hynny tyfu i fyny, tyfu i fyny yn gyflym . Efallai y bydd gan y broses aeddfedu rai poenau cynyddol, yn enwedig pan fydd realiti lleoli a symud lluosog yn ymsefydlu, ond y peth hudolus yw os ydych chi'n eu goroesi rydych chi'n tyfu i fyny gyda'ch gilydd , ffugio bond arbennig sy'n dod â chi'n agosach fyth. Faint o gyplau priod eraill sy'n cael dweud eu bod wedi tyfu i fyny gyda'i gilydd?2. Rydych chi'n gwybod beth mae pobl yn ei ddweud . Nid yw priodi’n ifanc yn eich gwneud yn anghofus i weddill y byd. Rydych chi'n gwybod bod yna rai sy'n codi ofn ar ddifrifoldeb eich ymrwymiad y tu ôl i'ch cefn ac yn gwreiddio yn eich erbyn. Rydych chi'n gwybod bod priodi ifanc yn ymddangos yn wallgof, mae ychydig yn wallgof, ond felly hefyd dy gariad tuag at eich gilydd ac mae'n gwneud i chi hyd yn oed yn fwy penderfynol ei lynu.

3. a rydych chi'n gwybod eich bod chi'n mynd i newid. Dydych chi ddim yn naïf & hellip; Iawn, efallai eich bod ychydig yn naïf; mae'n rhaid i chi fod yn naïf ac yn serennog i briodi ar unrhyw oedran. Ond rydych chi'n gwybod y bydd y ddau ohonoch chi'n newid trwy'r blynyddoedd. Mae pobl yn newid trwy'r amser, yn enwedig pan maen nhw'n ifanc, ac nid yw priodi'n ifanc yn atal y broses honno, felly yn lle rydych chi ddim ond yn dysgu newid gyda'ch gilydd.

4. Rydych chi'n cael llawer o hwyl. Mae'ch ugeiniau cynnar i fod i fod yn rhai o flynyddoedd mwyaf hwyl, craziest eich bywyd. Nid yw priodi ifanc yn atal hynny. Rydych chi'n dal i fynd allan, rydych chi'n dal i yfed ychydig gormod weithiau, rydych chi'n gwybod gyda phwy rydych chi'n mynd adref ar ddiwedd y nos.

5. Gall fod yn anodd. Weithiau mae'r holl bethau maen nhw'n eu dweud am briodas filwrol ifanc yn wir. Gall fod yn anodd. Nid ydych chi'n gwybod beth rydych chi'n ei wneud . Weithiau mae'n teimlo'n amhosibl. Ond rydych chi'n ei dynnu at ei gilydd ac yn gwthio trwy'r amseroedd hynny oherwydd eich bod chi'n caru'ch priod FEL eich bod chi wedi eu priodi yn erbyn pob od ac rydych chi'n benderfynol o guro'r od.

6. Rydych chi ynddo i'w ennill. Mae priodi’n ifanc yn y fyddin ychydig yn wallgof, ond felly hefyd eich cariad tuag at eich priod. Fe wnaethoch chi eu priodi tra roeddech chi'n ifanc oherwydd eich bod chi eisiau tyfu gyda nhw, roeddech chi eisiau cael trafferth gyda nhw, a roeddech chi am i bob diwrnod o weddill eich bywyd fod gyda nhw. Efallai eich bod wedi priodi'n ifanc, ond rydych chi ynddo am y daith hir.

Ffres Ashley
Merch o Galiffornia yw Ashley, a anwyd ac a fagwyd yn San Diego, California. Mae hi'n Baragyfreithiwr yn ystod y dydd ac yn dilyn ei hangerdd dros ysgrifennu gyda'r nos. Mae hi hefyd yn treulio o leiaf un penwythnos y mis yn gwirfoddoli i Habitat for Humanity, achos y mae'n credu'n gryf ynddo. Priododd ei gŵr, sy'n weithgar yn y Llynges, ar ôl dyddio am 7 mlynedd yn 2014. Ar hyn o bryd maen nhw'n byw yng Nghaliffornia gyda'u difetha dros ben. ac adalw euraidd hynod felys.

Ranna ’: