Ffeil 4 Rheswm Uchaf Merched ar gyfer Ysgariad

Ffeil 4 Rheswm Uchaf Merched ar gyfer Ysgariad

Yn yr Erthygl honYn draddodiadol yn cael ei gyffwrdd fel meithrinwyr di-baid mewn priodas, gallai fod yn syndod clywed mai menywod mewn perthnasoedd priodasol heterorywiol yw prif ysgogwyr ysgariad.
pa wladwriaethau sy'n cydnabod partneriaethau domestig?

Rydym yn gwybod bod y gyfradd ysgariad gyffredinol ar gynnydd gyda thua 50% yn dod i ben yn y diddymiad.

Yn ôl a astudio o'r ysgariadau hynny, menywod sy'n cychwyn tua 80%.Ar ôl eu hatal rhag mentro oherwydd dibyniaeth ariannol, neu stigma cymdeithasol, mae menywod bellach yn troi deilen newydd.

Rwy'n dyfalu bod yr hen adage yn wir: Pan fydd merch wedi cael llond bol, does dim byd y gallwch chi ei wneud amdano.

Wedi mynd yw dyddiau menywod yn pinio i ffwrdd am ddegawdau mewn undeb anhapus, daliwch ati i ddarllen i ddarganfod y prif resymau pam mae menywod yn ffeilio am ysgariad.Y 4 rheswm gorau mae menywod yn gadael eu priodasau

1. Materion dibyniaeth neu gam-drin sylweddau

Yn fwy agored yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gall cam-drin sylweddau sillafu diwedd y ffordd i wraig sydd wedi cael llond bol yn ei phriodas

Mae ymchwil yn awgrymu bod hyd at 45% o gyplau yn gwahanu oherwydd materion cam-drin sylweddau. Gall cam-drin sylweddau arwain at ganlyniadau difrifol mewn priodas, o ariannol, corfforol, emosiynol. Mae'n un o'r rhesymau mwyaf y mae menywod yn ffeilio am ysgariad.

Yn y gorffennol, efallai fod y wraig wedi dioddef am flynyddoedd mewn distawrwydd, ond yn y cyfnod modern, ni fydd menywod yn oedi cyn tynnu'r plwg i amddiffyn ei hun, a'i phlant.

2. Cam-drin corfforol neu emosiynol

Mae menywod fel arfer yn mynd i briodas â sbectol lliw rhosyn, gan obeithio am y gorau, ac yn aml y gallant anwybyddu, neu beidio â gweld baneri coch.

Efallai na fydd arwyddion cam-drin yn amlwg yn ystod cyfnod carwriaethol y berthynas, heb ddod yn amlwg yn amlwg tan ar ôl cyfnewid addunedau.

Boed yn ymddygiad ymosodol corfforol tuag at y wraig yn ystod pyliau o ddicter a chynddaredd neu gam-drin emosiynol trwy ddiraddio a rheoli, mae menywod yn ffeilio am ysgariad pan fyddant wedi cael digon.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad


lle mewn priodas

3. anffyddlondeb

Unwaith y bydd merch yn teimlo ei bod wedi'i bradychu'n rhywiol gall fod yn ddringfa i fyny yn ceisio atgyweirio'r difrod.

Un o'r prif resymau pam mae menywod yn ysgaru eu gwŷr yw anffyddlondeb.

Mae gan ferched recordiad mewnol uwch na dynion, ac wrth gael eu plagio â meddyliau am y gŵr gyda menyw arall ar awtoplay yn ei meddwl, dim ond mater o amser yw hi cyn iddi daro dadfeddiant ar y berthynas!

4. Problemau ariannol

Mae arian yn tueddu i fod y prif reswm dros ysgariad, ond i ferched yn arbennig, gall ansicrwydd ariannol fod yr hoelen yn yr arch ar gyfer priodas. I lawer, gall ymddangos yn un o'r rhesymau rhyfeddol y mae menywod yn ysgaru.

Ond mae'n ymddangos bod hyn yn wir mewn byd lle nad yw menywod bellach yn ddibynnol yn ariannol ar ddynion.

Er gwaethaf delfrydau modern, mae menywod yn dal i edrych i briodi am ddiogelwch, ariannol ac fel arall, a phan nad yw’n rhan o’r llun mwyach, gall arwain at ei hymadawiad cyflym.