5 Syniad Dyddiad Rhamantaidd i Swyno Pisces

5 Syniadau Dyddiad Rhamantaidd i Swyno Dyddiadau

Yn yr Erthygl honOs ydych chi mewn cariad â Pisces neu'n edrych yn agosach at un, efallai eich bod chi eisoes yn gwybod bod gennych chi chameleon ar eich dwylo.

Mae pysgod yn tueddu i addasu eu hunain i baru neu siwtio eraill, neu i weddu i wahanol sefyllfaoedd yn ôl eu canfyddiad rhamantus yn aml o sut y dylent fod.

Pisces yw cariadon y Sidydd.
sut i ddial ar gariad twyllo

Maent yn rhamantus yn eu syniadau ac yn aml yn anhygoel hefyd. Yn aml, cyflawnir y syniadau dyddiad Pisces gorau trwy sefydlu ymdeimlad o gariad, rhamant a chysylltiad.

Mae gan Pisces hefyd ochr ysgafn allweddol isel sy'n caru sylw digamsyniol (wrth gwrs ni fyddai'r mwyafrif yn cyfaddef hyn hyd yn oed iddyn nhw eu hunain), ond os yw'n ymddangos bod y chwyddwydr arnyn nhw mewn rhyw ffordd, yna fe allech chi ddatgloi eu calon.

Felly, beth yw'r syniadau dyddiad Pisces delfrydol y gallwch chi eu mwynhau i fanteisio ar ddyfnderoedd rhyfeddol Pisces cariadus? Beth yw'r ffordd orau i anrhydeddu eu byd lliw rhosyn a darganfod eu hochr hwyliog a gwych?Darllenwch ymlaen am chwe syniad dyddiad gwych ar gyfer y Pisces yn eich bywyd:

1. Anelwch am y traeth

Mae pysgod yn rhydd ac yn gariadus

Mae pisces yn rhydd eu hysbryd ac wrth eu bodd â'r syniad o lanhau neu lenwi eu henaid â rhai dirgryniadau môr hen-ffasiwn da.

Cymerwch eich Pisces ar ddyddiad traeth, a bydd hwn yn un syniad dyddiad Pisces na fydd eich Pisces byth yn ei anghofio.

Ond peidiwch â threulio'ch amser yn yr arcedau. Yn lle hynny cymerwch flanced glyd, rhywfaint o win, ac eistedd ar y traeth yng nghwmni ei gilydd. Dewch o hyd i fwyty ar lan y traeth ar ôl gyda bwyd gwych a bydd eich Pisces yn wooed yn dda ac yn wirioneddol.

2. Cynllunio picnic

Mae rhamant yn bopeth i Bisces, ac nid oes dim yn dweud rhamantus yn fwy na phicnic wedi'i baratoi'n arbennig ar gyfer eich dyddiad Pisces. Pan rydyn ni’n dweud ‘wedi ei baratoi’n arbennig’ rydyn ni’n ei olygu.

Os cymerwch yr amser i wneud y bwyd eich hun, neu i ddewis bwyd yn ofalus gan ystyried eich Pisces, ni chollir yr ymdrech arnynt o gwbl.

Byddant wrth eu bodd eich bod wedi mynd i ymdrechion o'r fath, hyd yn oed os mai dim ond chwilio am eitem fwyd ddiddorol y maent yn ei charu a'i hail-bacio, neu fynd i deli i ddod o hyd i ychydig o wahanol fwydydd i roi cynnig arni.

Bydd Pisces wrth eu bodd eich bod wedi mynd i ymdrechion o'r fath ac maen nhw hefyd wrth eu bodd eich bod chi wedi gwneud hyn trwy fwyd.

Mae bwyd yn llwybr arall i galon Pisces.

3. Ewch yn rhamantus

Mae unrhyw beth a phopeth rhamantus yn ennill am syniad dyddiad Pisces

Mae unrhyw beth a phopeth rhamantus yn ennill am syniad dyddiad Pisces.

Gallwch chi fod mor ystrydebol ag y dymunwch, a thalu ychydig o ymdrech i'ch setup rhamantus. Hyd yn oed os ydych chi'n cynnau ychydig o ganhwyllau ychwanegol, yn chwarae rhywfaint o gerddoriaeth felys, yn sibrwd rhai nothings melys ac yn coginio pryd o fwyd braf, bydd Pisces wrth ei fodd â hynny.

Ewch â nhw i ffwrdd ar benwythnos rhamantus, neu ddyddiad cinio wedi'i gynllunio'n dda a byddwch chi Pisces yn ailchwarae'r syniad hwnnw o ddyddiad Pisces yn eu calon a'u meddwl am fisoedd i ddod.

4. Ewch i mewn i chwarae rôl

Os ydych chi'n adnabod Piscean yn dda, byddwch chi'n darganfod y gallan nhw newid weithiau yn dibynnu ar bwy maen nhw o gwmpas. I rai arwyddion eraill, gallai hyn ymddangos ychydig yn arwynebol neu hyd yn oed yn ffug, ond nid yw i Bisces.

Maent wrth eu bodd yn mynd i mewn i'r foment, ac maen nhw'n meddwl mai addasu i'r person maen nhw gyda nhw yw sut maen nhw'n gwneud ac yn dangos cysylltiad â nhw (heblaw nad yw'r mwyafrif o Pisces hyd yn oed yn sylweddoli eu bod nhw'n gwneud hyn).

Nid yw eu tueddiadau chameleon i fod i fod yn ffug o gwbl.

Felly, syniad perffaith Pisces Date yw mynd i chwarae rôl. Mae chwarae rôl yn yr ystafell wely yn hanfodol (ond mae angen rhywfaint o ymddiriedaeth, ac mae'n debyg y bydd angen iddo gychwyn allwedd isel).

Gallai chwarae rôl ar ddyddiad fod yn syniad dyddiad Pisces sy'n stopio sioe.

Ewch â'ch Pisces i rywle lle mae'n rhaid i chi wisgo i fyny a chamu i rôl fel rhan o'r dyddiad fel digwyddiad Jazz, neu ddigwyddiad dirgelwch llofruddiaeth ac maen nhw wrth eu boddau.

Mae unrhyw fath o ffantasi, yn enwedig os yw'n rhamantus yn mynd i weithio i syniad dyddiad Pisces.

5. Gwyliwch sioe

Boed yn theatr, yn fale, neu

Mae Pisces wrth eu bodd yn cael eu sgubo i ffwrdd ar hyn o bryd ac nid oes dim yn gwneud hynny'n well na sioe fyw i Piscean p'un a yw'n theatr, bale, Cirque du Soleil, côr, neu gyngerdd awyr agored.

Dyma un syniad dyddiad Pisces a fydd yn ennill rhywfaint o kudos i chi. Ewch yn Fingered Gwyrdd. Mae pisceans yn caru natur ac mae'n debyg eu bod yn debygol iawn o ddatblygu bys gwyrdd neu ddau ar ryw adeg yn eu bywyd.

Ewch â nhw i rai gerddi, gwnewch ychydig o arddio gyda'i gilydd, neu hyd yn oed mynychu parti gardd (neu fwyty gyda gardd wych) a bydd yr amgylchoedd yn agor ac yn ysbrydoli'ch Pisces mewn ffyrdd na fyddech chi'n eu dychmygu.

Hyd yn oed os ewch chi i gasglu ffrwythau, i winllan neu sefydlu dyddiad yn eich iard gefn - bydd unrhyw beth sy'n gysylltiedig â gwyrdd yn gweithio i syniad dyddiad Piscean gwych.


cariad yn eu harddegau

Mae Dating a Pisces yn ymwneud â rhamant, ffantasi a hwyl

Mae Dyddio Pisces bob amser yn mynd i gynnwys cariad, rhamant a ffantasi, er bod hynny'n swnio fel syniad dyddiad cliche Mae Pisceans yn byw ac yn anadlu'r naws hon bob dydd.

Mae eu byd yn cael ei edrych â sbecs arlliw rhosyn ac nid yw dysgu sut i edrych ar y byd trwy lygaid Pisces, er y gallai ymddangos yn ddryslyd ar brydiau yn ddim byd ond torcalonnus a hwyliog. Rydych chi mewn am amser hwyliog a chariadus os ydych chi'n dyddio Pisces.