A oes angen Pwer Atwrnai ar gyplau priod?
Cynllunio Ariannol Teulu

A oes angen Pwer Atwrnai ar gyplau priod?

2023

Cyngor Cynllunio Ariannol: Mae atwrneiaeth yn ddogfen wedi'i llofnodi lle rydych chi'n rhoi'r awdurdod i rywun arall weithredu ar eich rhan neu i wneud penderfyniadau ar eich rhan. Mae'r erthygl hon yn esbonio pam mae angen pŵer atwrnai ar barau priod.

Hawliau a Buddion Priodas
Cynllunio Ariannol Teulu

Hawliau a Buddion Priodas

2023

Cyngor cynllunio ariannol teulu: Mae'r erthygl hon yn nodi'r hawliau cyfreithiol a'r buddion y mae pobl yn cael hawl iddynt pan fyddant yn priodi. Maen nhw'n cael budd-daliadau preifat, buddion y llywodraeth a buddion eraill

4 Effeithiau Hapchwarae Negyddol ar Deulu a Sut i Ymdrin ag Ef
Cynllunio Ariannol Teuluol

4 Effeithiau Hapchwarae Negyddol ar Deulu a Sut i Ymdrin ag Ef

2023

Mae effeithiau gamblo ar y teulu yn sylweddol a gallent ddifetha bywyd person a dryllio hafoc emosiynol. Er gwaethaf y tollau hyn, mae angen cymorth diamod ar y caethiwed. Allech chi fod yn gefnogol? Gadewch i ni ddarllen.