6 Ffordd o Ymdopi ag Mewn-Gyfreithiau Pan Rydych Yn Teimlo Fel Gwaharddiad

6 Ffordd i Ymdopi ag Ymweliadau â

Yn yr Erthygl hon
peidiwch byth â chyfaddawdu'ch hun

“A allech chi gamu allan o’r llun os gwelwch yn dda? Rydyn ni eisiau llun o'n teulu ni yn unig. ” Dyma sut y dechreuodd ymweliad gwyliau diweddar fy nghleient â’i chyfreithiau. Gofynnodd ei chyfreithiau yn lletchwith iddi gamu allan o'r llun teulu yr oeddent yn paratoi i'w dynnu. Roeddent eisiau llun o'u teulu yn unig. Roedd fy nghleient, yn teimlo'n brifo ac yn ddryslyd gan eu holl ymddygiad, yn gwylio wrth i'w gŵr 5 mlynedd swatio rhwng ei chwaer a'i frawd, gan gigio fel ei fod yn 3 oed eto.Roedd hi'n meddwl ei bod hi'n rhan o deulu ei gŵr pan briodon nhw 5 mlynedd yn ôl. Nawr, roedd hi'n teimlo bod ei deulu wedi tynnu llinell yn y tywod.

Yn waeth byth, roedd yn ymddangos nad oedd ei gŵr yn credu bod y llun teulu unigryw yn fargen fawr. Fy Nheulu Newydd? Mae'r rhan fwyaf ohonom yn gobeithio pan fyddwn yn priodi ein partner y byddwn yn cael ein cofleidio gan eu teulu, yn cael ein derbyn yn llawn ac yn cael eu hintegreiddio iddo. Yn amlwg, nid yw hyn yn wir bob amser. Mae'n ymddangos bod rhai teuluoedd, bwriad ymwybodol ai peidio, yn gosod ffiniau rhwng y teulu tarddiad a'r partner newydd yn ddiysgog. Ni allant neu amharod i weld yr aelod newydd fel un ei hun.Gall dal gafael ar integreiddio'r teuluoedd hen a newydd achosi gwrthdaro sylweddol, tensiwn neu ymddygiad osgoi llwyr.

Dyma brif ymddygiadau camweithredol sy'n rhwystro cyfuniad heddychlon teuluoedd:

Atchweliad: Mae llawer ohonom yn atchweliad pan fyddwn yn treulio amser gyda'n teulu tarddiad

Mae rôl ein plentyndod mor gyfarwydd nes ein bod yn syrthio yn ôl iddo fel ail natur. Gall ein teulu tarddiad hefyd alluogi ein hymddygiad tebyg i blant yn anymwybodol. Gallai unrhyw ymgais i wrthsefyll yr atchweliad i'ch hunan 15 oed ennyn ymddygiadau mwy negyddol gan y teulu o darddiad fel gwawdio fel plentyn (“roeddech chi'n arfer bod mor hwyl”), ymddygiad osgoi neu wrthdaro llwyr. Gall tensiynau rhwng eich teuluoedd hen a newydd wneud ichi deimlo ychydig fel Jekyll a Hyde. Gyda'ch teulu neu darddiad, rydych chi'n chwarae babi bach hwyliog y teulu, ac eto gyda'ch teulu newydd, rydych chi'n fwy difrifol ac â gofal. Mae'r ddwy rôl yn gwrthdaro â'i gilydd a all fod yn anodd i'r ddwy ochr eu derbyn.Monopoli: Efallai y bydd eich teulu tarddiad hefyd yn eich monopoli

Efallai y bydd eich teulu tarddiad hefyd yn eich monopoli'n emosiynol ac yn gorfforol gan adael i'ch partner deimlo'n ynysig ac wedi'i eithrio. Rhannodd un o fy nghleientiaid pa mor rhwystredig yr oedd yn teimlo pan na allai eistedd yn agos at ei wraig pan wnaethant dreulio amser gyda'i theulu. Roedd ei chwiorydd yn ei hamgylchynu'n gyson gan adael ychydig neu ddim lle iddo. Gall aelodau’r teulu tarddiad hefyd ddominyddu gofod emosiynol trwy gymryd rhan mewn sgyrsiau unigryw yn barhaus, gan ei gwneud yn anodd i’r partner gymryd rhan.

Efallai y bydd eich teulu tarddiad hefyd yn eich monopoli

Gwahardd: Ostraciaeth y partner newydd gan y teulu tarddiad

Yr ymddygiad mwyaf egnïol a dinistriol yw gwahardd neu fwriad ostraciaeth y partner newydd yn fwriadol gan y teulu tarddiad. Mae'r llun teulu unigryw yn amlwg yn dangos gwaharddiad bwriadol. Mae enghreifftiau ymosodol mwy goddefol eraill yn cynnwys sylwadau cynnil a wnaed gan aelodau’r teulu tarddiad fel, “nid ydym byth yn cael eich gweld chi & hellip; nawr,” a “Rwy’n colli sut roedd pethau’n arfer bod.”

Gall sut i reoli cymysgu teuluoedd hen a newydd beri pryder, ond mae ffyrdd iach ac effeithiol i gyplau a theuluoedd reoli eu hymweliadau.

Dyma 6 ffordd i reoli ymweliadau yng nghyfraith:

1. Amserlenni yn torri

Cymerwch seibiannau corfforol gan y teulu tarddiad i ailgysylltu ac ailosod gyda'ch partner. Gall hyn fod mor syml â mynd am dro 10 munud neu ddod o hyd i le tawel.

2. Trefnu gwiriadau emosiynol

Tynnwch eich partner o'r neilltu am ychydig eiliadau i weld sut maen nhw'n dal i fyny.

3. Byddwch yn ymwybodol o agosrwydd corfforol

Os sylwch eich bod wedi'ch amgylchynu gan eich brodyr a'ch chwiorydd a bod eich partner yr ochr arall i'r ystafell, gwnewch ymdrech fwriadol i'w cynnwys.

4. Cyfathrebu fel eich bod chi'n dîm

Defnyddiwch y rhagenwau rydyn ni a ninnau, llawer!

5. Byddwch yn gynhwysol bob amser hyd yn oed gyda lluniau

Oni bai bod gennych chi sioe boblogaidd fel y Kardashiaid, nid oes angen lluniau o'r teulu tarddiad positif.


caneuon perthynas pellter hir

6. Sicrhewch gefn eich partner

Siarad negyddol cywir cynnil neu amlwg am eich partner gan eich teulu tarddiad. Y nod yn y pen draw yw i chi a'ch partner sefydlu ffiniau gyda'r teulu tarddiad a datblygu mecanweithiau ymdopi iach a fydd yn hyrwyddo cysylltiad mwy heddychlon rhwng y ddau deulu. Po fwyaf cyson y byddwch chi a'ch partner yn cadw at eich ffiniau, y mwyaf tebygol y bydd y ddau deulu'n ailstrwythuro'n addasol mewn ffordd a fydd yn caniatáu i'ch perthnasoedd ffynnu.