Sut i gusan Ffrengig: 5 cyngor i berffeithio'r celf mochyn Ffrengig

Ydych Chi Cusan!

Mae'r term ei hun yn ddigon cryf i fynd â chi ar daith gyffrous yn ôl i'ch cusan cyntaf neu'n bendant yr un mwyaf cofiadwy.

Yn yr Erthygl hon

Pwy sydd ddim yn caru blasu gwefusau eu partner allan o gyffro, cariad, angerdd neu ba bynnag emosiynau y mae rhywun yn eu teimlo bryd hynny?

Ers ein dyddiau ysgol, mae ffilmiau clasurol Hollywood fel 'Gone with the Wind,' 'Romeo and Juliet,' 'Rear Window,' 'Titanic,' a'r stori garu nad yw mor hen yn eu harddegau, 'Twilight,' wedi cyfrannu at grefftio. ein dychymyg o amgylch yr ystum bychan hwn o gariad.

O! Sut wnaethon ni i gyd ffantasïo am ein Cusan Ffrengig cyntaf? A dychmygwch yr eiliad pan fyddwch chi'n cyrraedd y dymuniad hwnnw o'r diwedd? Mae meddwl amdano yn gwneud i mi deimlo'n wan yn fy ngliniau.

Onid ydych chi'n teimlo'r un peth?

Beth os nad ydych chi'n cael eich Cusan Ffrengig yn iawn?

Rydych bron yn colli allan ar ddarn sylweddol o hwyl mewn bywyd. Neu efallai eich bod chi jyst yn sownd rhwng ‘smooch’ nodweddiadol a ‘chusan Ffrengig.’ ddim mor berffaith.

FYI, cusan Ffrengig yw - Cusan angerddol, dwfn, amorous sy'n cynnwys cariadon yn cyffwrdd â'u tafodau i wefusau ei gilydd a thu mewn i'w cegau - Jacqueline Moreno.

Ond, dim ond gweithred amorous a gyflawnir gan y gwefusau yn unig yw Smooch.

Ar ôl clirio eich dryswch rhwng y ddau weithred, gadewch i mi eich helpu gydag ychydig o awgrymiadau ar sut i Kiss Ffrangeg person fel pro?

1. Dechreuwch yn araf ac yna codwch y momentwm yn raddol

Mae mochyn yn ymwneud â mwynhau'n araf a byw'r teimlad na rhuthro'ch ffordd i'r brig.

Gall rhuthro achosi mwy o ddrwg nag o les a gall y foment fynd yn rhy chwithig i'r ddau bartner. Peidiwch â difetha'r foment, yn hytrach byddwch yn boddi yng ngolwg eich gilydd.

2. Chwarae tango gyda'ch tafod

Nid yw'ch gwers ar sut i gusanu person fel arbenigwr yn Ffrangeg yn gyflawn os nad ydych chi'n ymwybodol mai'ch tafod sy'n chwarae'r rôl amlycaf yma.

Wedi synnu??? Boed felly.

Wedi'r cyfan, nid yw cusan Ffrengig yn ymwneud â phig ar y boch neu frwsio gwefusau ychydig.

Mae cusanu Ffrengig yn ymwneud â theimlo gwefusau ei gilydd yn angerddol a phryfocio tafod gyda'i gilydd.

Ond, mae angen i chi wybod pryd i atal symudiad eich tafod. Mae'n well os ydych chi -

  • Dechreuwch trwy lyfu gwefusau eich partner ychydig
  • Pryfiwch ef trwy ddefnyddio blaen eich tafod yn gyntaf
  • Archwiliwch ddannedd eich partner ac yna sugno'r tafod yn araf ond am ychydig eiliadau
  • Cyfuno'r garwriaeth tafod â chusanau ysgafn ar y bochau, y gwddf a'r gwefusau

A dyfalu beth! Mae hwyl y llabed tafod ar goll yn gyfan gwbl mewn ‘smooch.’

Ond, os nad ydych chi'n gyffyrddus iawn yn chwarae â'ch tafod neu'n mwynhau tafod eich partner yn archwilio'ch ceg, yna nid ydych chi'n fath 'French Kisser'.

3. Defnyddiwch intensifiers fel eich dwylo

Defnyddiwch ddwysyddion fel eich dwylo Ydych chi'n mynd i sefyll fel cerflun tra'n cusanu Ffrengig eich merch / boi? Peidiwch ag ymddwyn fel zombie. Mae gennych ddwylo, felly defnyddiwch nhw mewn rhythm cywir i gyd-fynd â symudiad eich tafod.

Mae yna nifer o ffyrdd melys a rhywiol y gall eich dwylo chwyddo'r foment trwyddynt.

  • Rhedwch eich bysedd ychydig trwy wallt eich partner
  • Croeswch eich bysedd neu grafwch gil eu gwddf yn gariadus
  • Gafaelwch yn eu canol neu gwpanwch eu hwyneb yn ysgafn

A byddwch chi'n profi'r hud.

4. Gallwch chi wneud y symudiad cyntaf

Does dim pwynt dal eich emosiwn yn ôl. Gadewch iddo lifo allan yn wirfoddol a gwnewch eich symudiad beiddgar cyntaf.

Mewn eiliad cusanu, os na fydd y naill neu'r llall o'r partneriaid yn cymryd y symudiad cyntaf, yna bydd y foment yn diflannu cyn y gallwch ei wneud yn gofiadwy.

Gallwch chi ddechrau'n raddol trwy gusanu talcen eich partner, gan sibrwd canmoliaeth feddal am ei wefusau wrth i'ch gwefusau ddisgyn yn araf i lawr i gyffwrdd blaen eu trwyn. Gallwch chi deimlo'r tensiwn eisoes yn codi rhwng y ddau ohonoch.

Dyma'r amser i gymryd y cam cyntaf hwnnw, ond ceisiwch beidio â neidio i'r rhan olaf ar unwaith. Ewch â'r llif trwy ychwanegu mwy o wreichion at fflam yr angerdd ac yn olaf cyfangwch yr eiliad drydanol gan gusan.

Bydd yr eiliad y byddwch chi'n ei chreu yn y pen draw yn eich dysgu sut i gusanu'ch partner yn Ffrangeg fel arbenigwr. Mae angen i chi beidio â buddsoddi gormod o ymdrech na thorri'ch ymennydd i berffeithio'r grefft o gusanu Ffrengig.

Bydd eich corff a'r organau yn gwybod beth i'w wneud nesaf. Dim ond ceisiwch, a byddwch yn credu i mi.

5. Gwybod pryd i stopio

Peidiwch â lladd eich partner trwy ymestyn amser cloi gwefusau.

Os ydych chi'n berson sy'n cymryd y tro cyntaf, yna efallai y byddwch chi'n cael eich siomi gan y profiad ond, mae angen i chi wybod pryd i dynnu'n ôl o gofleidio eich partner. Ceisiwch gadw'r foment yn fyr ond yn un ddeniadol i'r ddau ohonoch.

Rydych chi eisiau gadael eich partner yn dymuno mwy ac yn marw i gloi gwefusau gyda chi eto.

Ychydig o ffeithiau cusanu syfrdanol i wybod amdanynt

Wyddoch chi mai milwyr Americanaidd a Phrydeinig yn Ffrainc a fathodd y term ‘ Cusan Ffrengig ‘ yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf?

Felly, peidiwch â rhoi clod i'r Ffrancwyr yn gyfan gwbl am y ddyfais brin hon. Arhoswch! Mae mwy i'r plât hwn.

  • Gwefusau yn 100 o weithiau yn fwy sensitif na blaenau'r bysedd a gall guro'r organau cenhedlu pan ddaw'n fater o sensitifrwydd.
  • Gall cusanu angerddol losgi 6.4 o galorïau munud, yn dda i'ch dannedd a gall fynd â menyw ar y daith lawen o orgasms ecstatig.

Os yw ‘cusanu’ yn gwneud mwy o les i’ch iechyd, pam dal eich hun yn ôl? A nawr pan fyddwch chi wedi meistroli'r grefft o gusanu Ffrengig, gallwch chi fynd ar sbri cusanu gyda'ch partner.

Gallwch chi bob amser fynd yn ôl at ein hawgrymiadau ar sut i gusanu Ffrengig fel pro a synnu'ch partner bob tro y byddwch chi'ch dau yn dod at ei gilydd.

Ranna ’: