Sut i Fod yn Fwy Hyderus yn y Gwely

Sut i Fod yn Fwy Hyderus yn y Gwely Mae bod yn rhywiol yn wahanol mewn gwirionedd na chael yr apêl rywiol honno.

Yn yr Erthygl hon

Nid yn unig y daeth y bobl hyn ag apêl rhyw allan o unman. Ar wahân i'r rhinweddau corfforol, mae llawer yn credu bod apêl rhyw yn effaith ar hyder person nid yn unig gyda'i rinweddau ei hun fel bod yn glyfar a swynol, ond hefyd bod yn berson proffesiynol yn y gwely.

Os ydych chi'n gwybod pa mor dda ydych chi yn y gwely, bydd yn bendant yn pelydru i'ch personoliaeth. Y gwir yw, mae pawb eisiau gwybod sut i fod yn fwy hyderus yn y gwely ac rydym wedi penderfynu ei wneud yw rhannu'r ffyrdd hawdd ar sut y gallwch chi!

Sut i fod yn ddyn rhywiol hyderus

Mae dynion yn arbennig iawn gyda'u ego, rydyn ni i gyd yn gwybod hynny, iawn? Mae'n anarferol iawn iddynt fod yn agored iawn ynglŷn â gofyn sut i fod yn fwy hyderus yn y gwely , ond yn ddwfn y tu mewn, mae pob dyn am fod y gorau.

Mae hyder yn yr ystafell wely a thu allan yn ymwneud ag agwedd. Os ydych chi'n gwybod eich bod chi'n dda, bydd yn dangos sut rydych chi'n siarad a sut rydych chi'n ymddwyn. Dyna pam mae yna rai dynion nad ydyn nhw efallai'n drawiadol o olygus ond sydd wir yn troi pen.

 1. Os ydych chi'n rhywun sydd eisiau gwybod sut i fod yn ddyn rhywiol hyderus , yna dechreuwch gyda hunan-gariad. Os ydych chi'n derbyn eich hun am bwy ydych chi, dyna ddechrau.
 2. Mae rhai dynion yn meddwl gormod ac mae hyn yn achosi iddynt fod yn ansicr - stopiwch hyn! Os ydych chi eisiau gwybod sut i fod yn rhywiol yn yr ystafell wely, yna dylech chi wybod eich cryfderau fel dyn.
 3. Nid yw maint o bwys. Gwyddom hyn oll; perfformiad yw'r allwedd. Felly, os ydych chi'n rhywun sydd o ddifrif am wybod sut i fod yn hyderus yn y gwely, yna dysgwch fod yn weithiwr pro wrth blesio'ch menyw.
 4. Mae gan bawb eu pro-symudiadau. Canolbwyntiwch ar hynny ac fe welwch sut i fod yn fwy hyderus yn y gwely . Dangoswch beth allwch chi ei wneud a pheidiwch byth â bod ofn rhoi cynnig ar bethau eraill.
 5. Set arall o awgrymiadau i ddod yn fwy rhywiol hyderus yn y gwely yw meddwl am eich menyw yn gyntaf. Mae hwn yn bro-symud o ran creu cariad. Yn sicr, os yw'ch menyw yn fodlon, chi fydd ei Adonis!

Sut i Fod yn Ddynes Ryw Hyderus

 1. Mae menyw rhywiol hyderus yn fenyw sy'n gwybod pa mor brydferth yw hi, nid yn unig yn gorfforol ond hefyd y tu mewn. Mae menyw sydd hefyd yn smart hefyd yn rhywiol. Fel dynion, gall fod llawer o bethau sy'n cyfrannu at rywioldeb cyffredinol a byddai hynny'n effeithio hefyd sut i fod yn fwy hyderus yn y gwely.
 2. Gall fod llawer ffyrdd o edrych yn fwy rhywiol nid yn unig gyda'r ffordd yr ydych yn gwisgo. Gall menyw sy'n hyderus yn ei deallusrwydd a'i symudiadau yn y gwely ddenu unrhyw ddyn gyda'i eiriau, ei weithredoedd, a hyd yn oed â chyswllt llygad yn unig.
 3. Un o'r cyfrinachau ar sut i fod yn fwy rhywiol hyderus yw gwybod eich bod yn hardd. Rydych chi'n unigryw ac mae gennych chi'r hyn sydd ei angen yn barod. Hyd yn oed yn y gwely, rydych chi gyda'ch partner nawr oherwydd mae'n eich cael chi'n ddeniadol - felly yn berchen arno!
 4. Gwybod sut i fod yn rhywiol yn yr ystafell wely yn eithaf hawdd! Gwybod beth yw eich ased, os oes gennych gorff neis, flaunt hynny. Gwisgwch lingerie sexy! Os ydych chi'n hyblyg iawn yn y gwely, wel dyna un peth y dylech chi wybod sut i wneud defnydd ohono. Gwybod eich cryfderau a'u defnyddio. O'r fan honno, mae'n siŵr eich bod chi'n teimlo'n hyderus ac yn sicr.
 5. Sut i fod yn fwy hyderus yn y gwely pan fydd gennych ansicrwydd? Mae'n rhaid i chi eu hwynebu wrth gwrs. Cofiwch hyn, os ydych chi'n rhy ymwybodol, bydd eich partner yn ei deimlo hefyd. Mae hynny'n bendant yn lladdwr hwyliau - felly gwell derbyniwch a chanolbwyntiwch ar eich cryfderau.
 6. Yn olaf, i fenyw wybod sut i deimlo'n fwy rhywiol yn y gwely , mae'n rhaid iddi wybod a theimlo'n rhywiol yn gyntaf. O dderbyn eich hun i fod yn wybodus am sut y gallwch chi blesio dyn mae eisoes yn un o'r pethau rhywiol i wneud yn y llofft . Darllen, gwylio a hyd yn oed ddysgu sut mae dynion yn ymateb i bleser. Os oes gennych chi'r rhain, yna ni all neb eich gwrthsefyll!

Pethau rhywiol i'w gwneud yn yr ystafell wely

Pethau rhywiol i Ar wahân i'r ysgogiadau hyder hawdd hyn uchod, mae yna ffyrdd ychwanegol eraill ymlaen sut i fod yn hyderus yn y gwely a'r cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw bod â meddwl agored a rhoi cynnig arnynt.

1. Chwarae rôl

Sut i fod yn fwy hyderus yn y gwely ? Wel, os oes gennych chi a'ch partner feddwl agored, efallai yr hoffech chi roi cynnig ar chwarae rôl. O nyrs rhywiol i'r dyn danfon rhywiol a phoeth hwnnw. Rydych chi'n sicr o gael amser gwych!

2. Teganau oedolion

Efallai nad dyma’r peth cyntaf yr hoffech chi wybod sut i fod yn hyderus yn y gwely gyda phartner newydd ond mae’n ffordd wych o awgrymu yn y tymor hir.

Nid yw teganau oedolion i fod i ddychryn ond yn gwneud ichi archwilio'ch cyrff.

3. Siarad yn fudr

Wel, ffordd arall o wybod sut i deimlo'n fwy rhywiol a hyderus yn y gwely yw gwybod sut i siarad yn fudr yn y gwely yn iawn. Ni ddylai fod yn ormod nac yn rhy ychydig.

Dim ond y seduction cywir ar gyfer rhyw well!

4. Sexy lingerie

Sut i edrych yn fwy rhywiol yn y gwely? Wel, i ferched, ewch i ffeindio'r dillad isaf rhywiol yna i roi sbeis i'r noson. I ddynion, mae thongs rhywiol neu G-strings, a briffiau latecs yn dro mawr ymlaen!

5. Cyswllt llygaid

Dyma gyfrinach bonws ymlaen ffyrdd o fod yn fwy agos yn y gwely a chyda dy gariad. Edrychwch ar eich partner yn y llygad wrth i chi brofi orgasm.

Y rhan fwyaf o'r amser, rydyn ni'n cau ein llygaid, ond mae yna rywbeth gwahanol wrth edrych ar ein gilydd pan fyddwch chi'n cyflawni'r teimlad hwnnw.

Mae pob un ohonom eisiau gwybod sut i fod yn fwy hyderus yn y gwely ond y gwir yw, mae gennym eisoes yr hyn sydd ei angen i fod yn rhywiol ac yn hyderus nid yn unig yn y gwely ond hefyd yn ein bywydau beunyddiol.

Gadael i ffwrdd o bryderon, ansicrwydd a hyd yn oed y rhai beth os cwestiynau. Mwynhewch y foment, mwynhewch y pleser a gwnewch y gorau ohono.

Ranna ’: