Sut i Gael y Noson Briodas Orau Erioed - 9 Awgrym Hwyl

Sut i Gael y Noson Briodas Orau Erioed P’un a yw eich noson briodas yn un o nifer o nosweithiau rydych chi wedi’u treulio gyda’ch gilydd, neu os mai hon fydd eich noson agos-atoch gyntaf gyda’ch gilydd, bydd y pwysau a’r disgwyliadau yn aruthrol.

Yn yr Erthygl hon

Rydyn ni i gyd yn arbennig o dda am or-gynllunio popeth y rhan fwyaf o'r amser. Yn y pen draw, rydyn ni'n dod â llawer o bethau na fyddwn ni'n eu gwneud, neu'n cynllunio ar eu cyfer. Byddwch wedi blino’n lân ar noson eich priodas (er nad yw pobl yn dweud hynny wrthych yn aml). Efallai eich bod wedi'ch llethu gan emosiwn, yn feddw, ac o dan bwysau i orffen y briodas. Gall hyn oll arwain at drychinebau a phethau'n mynd o chwith.Y peth cyntaf y dylech chi ei wneud ar eich noson briodas (fel y gallwch chi ei fwynhau a'i wneud yn arbennig) yw mynd gyda'r llif. Ac i gydnabod, hyd yn oed os nad yw pethau'n mynd yn berffaith, neu os yw un ohonoch chi'n cwympo i gysgu, bod yna fory bob amser. Yn wir, mae gennych chi oes gyda'ch gilydd. Yn y dyfodol, byddwch chi'n chwerthin ar eich trychineb noson briodas (os oes gennych chi un).

Fe allech chi bob amser ail-greu eich noson briodas freuddwydiol ar eich pen-blwydd priodas cyntaf. Felly os na weithiodd yn union fel y disgwyl y tro cyntaf, fe allech chi fwynhau rhoi cynnig arall arni ar eich pen-blwydd.

Ond gyda'r cyfan wedi'i ddweud, dyma ein hawgrymiadau gorau i'ch helpu i wneud eich noson briodas yn anhygoel.

1. Bwyd i feddwl

Mae'r rhan fwyaf o briodferched a gweision yn aml naill ai'n anghofio bwyta yn ystod y briodas neu'n rhy gyffrous neu'n orbryderus i fwyta. Felly pan fyddwch chi yng nghysur eich ystafell westy (neu ble bynnag mae noson eich priodas yn digwydd), does dim amheuaeth y bydd y pangs newyn yn dechrau gwneud eu presenoldeb yn hysbys.

Archebwch ychydig o flasau o flaen llaw, neu anfon rhywfaint o’r bwyd o’ch priodas i’ch ystafell, i’r ddau ohonoch ei fwynhau. Bydd yn helpu i leddfu unrhyw nerfau noson briodas, agor y llawr ar gyfer dal i fyny yn gyflym ac yn gwasanaethu fel atgoffa nad ydych yn ddieithriaid. Ac wel, gall bwyd fod yn affrodisaidd hefyd! Peidiwch ag anghofio cael pethau i symud yn agos trwy fwydo'ch gilydd!

2. Adeiladu atgofion gyda'r arogl

Llenwch eich ystafell ag arogl i greu atgof persawrus o'ch noson arbennig. Dewiswch persawr rydych chi'n ei ddefnyddio ar gyfer noson eich priodas yn unig, neu achlysuron rhamantus eraill a dreulir gyda'ch priod, fel y gallwch chi flasu'r arogl. Defnyddiwch eto ar ddydd San Ffolant, neu ar eich pen-blwydd (i ddod â'r holl atgofion hyfryd hynny o noson eich priodas yn ôl). Bydd y persawr yn ychwanegu at yr awyrgylch ac yn gwella'r hwyliau. Bydd canhwyllau persawrus, chwistrellau ystafell, ac olewau hanfodol wedi'u taenellu ar y dillad gwely yn berffaith.

3. Ychwanegwch ychydig o gerddoriaeth

Creu rhestr chwarae ar gyfer eich noson briodas. Ystyriwch ddechrau'r rhestr gyda rhai o'r caneuon sy'n ymddangos yn eich priodas, ac yna ychwanegwch eich holl hoff ganeuon sy'n cyd-fynd â'r hwyliau rydych chi am eu gosod. Peidiwch ag anghofio pacio'r offer sydd ei angen arnoch i chwarae'ch cerddoriaeth os ydych chi'n aros mewn gwesty. Gallech hyd yn oed gynllunio rhestr chwarae eich noson briodas gyda’ch gilydd cyn y briodas – ar gyfer agosatrwydd ac ymrwymiad ychwanegol i’r hwyliau.

4. Cynlluniwch eich gwisg

Llithrwch i mewn i rywbeth rhywiol pan fyddwch chi ar eich pen eich hun gyda'ch gilydd o'r diwedd. Efallai ei fod yn ymddangos yn amlwg, ond fe'i nodir yma fel nad ydych chi'n anghofio'r amlwg! Cymerwch amser i fwynhau dewis rhywbeth y byddwch chi'n teimlo'n wych ynddo, ac y byddwch chi'n mwynhau ei wisgo am noson.

Cynlluniwch eich gwisg

5. Ysgrifennwch lythyr caru

Iawn, iawn, felly mae'n noson eich priodas, ac rydych chi wedi bod yn datgan eich cariad at eich gilydd nid yn unig am y diwrnod cyfan, ond hefyd trwy gydol yr holl wythnosau a misoedd cyn eich diwrnod mawr. Ond oni fyddai’n braf ysgrifennu nodyn i’ch gilydd y gallwch ei rannu ar noson eich priodas? Efallai y gallech chi ei lenwi â'r holl atgofion gwych rydych chi wedi'u hadeiladu gyda'ch gilydd, neu'ch breuddwydion ar gyfer y dyfodol gyda'ch gilydd. Neu efallai y gallwch chi greu rhestr o bopeth rydych chi'n ei garu am eich gilydd.

6. Cymerwch bath ymlacio gyda'ch gilydd

Buddsoddwch mewn bath swigen faldodus, a gwnewch yn siŵr bod gan eich swît mis mêl bathtub gwych fel y gallwch chi dreulio amser yn ystod eich noson briodas yn ymlacio yn y twb gyda'ch gilydd. Peidiwch ag anghofio dod â siampên a rhai bwydydd bys a bawd fel mefus gyda chi, fel y gallwch chi fwynhau'r foment. Gwnewch yn siŵr nad yw'n eich anfon i gysgu!

7. Ewch am dro hanner nos gyda'ch gilydd

Ar ôl i chi fwynhau’r holl weithgareddau cyffrous a ddylai ddigwydd ar noson eich priodas, beth am fynd am dro hanner nos rhamantus gyda’ch gilydd. Buddsoddwch yn fawr i gydnabod mai dyma’r daith gerdded gyntaf i chi ei chymryd gyda’ch gilydd fel Gŵr a Gwraig a mwynhewch yr agosatrwydd y gall cerdded yn y nos ei roi wrth i chi fynd heibio i eraill sydd heb unrhyw syniad pa mor arbennig yw eich diwrnod heddiw.

8. Peidiwch ag aflonyddu

Rhowch arwydd peidiwch ag aflonyddu ar eich drws os ydych yn aros mewn gwesty a pheidiwch â dod â neb yn ôl i ddathlu eich noson arbennig!

9. Cynlluniwch ar gyfer rhywbeth arbennig yn y bore

Mwynhewch frecwast hir a hirhoedlog yn y gwely gyda'ch gilydd (gyda siampên wrth gwrs). Yna ystyriwch gymryd tylino ar y cyd, neu weithgaredd agos gyda'ch gilydd cyn i chi ddechrau cwrdd â gweddill eich teulu a'ch ffrindiau. Myfyriwch ar ddiwrnod eich priodas dros frecwast a chofiwch yr uchafbwyntiau a'r isafbwyntiau.

Ranna ’: