5 Awgrymiadau i Ddewis y Emwaith Priodas Perffaith

Os ydych chi Priodas yw un o'r digwyddiadau pwysicaf ym mywyd oedolyn person. Dyma'r foment y mae'r rhan fwyaf o fenywod yn byw iddi ac mae'n rhan annatod o bob diwylliant ledled y byd. Nid yw'n syndod felly bod yr achlysur hwn yn cael ei roi llawer o bwysigrwydd ac mae pob cwpl yn ymdrechu i wneud eu rhai hwy y digwyddiad gorau erioed. Un ffordd o ychwanegu glitz a hudoliaeth hyd heddiw yw trwy emwaith cain a chwaethus. O setiau modrwyau priodas, tlws crog i glustdlysau a llawer o eitemau hyfryd eraill, mae yna wahanol ffyrdd o gyrchu'ch gwisg briodas i sefyll allan. Os ydych chi'n chwilio am emwaith priodas sy'n pwysleisio'ch steil hudolus, bydd y canllaw hwn yn eich helpu i wneud y dewis cywir.

Yn yr Erthygl hon

Pwysigrwydd gemwaith priodas

Dod â'ch steil priodas yn fyw

Byddai'r gemwaith priodasol y byddwch chi'n ei ddewis yn ffurfio'r eisin ar y gacen trwy ychwanegu'r doriad arddull mawr ei angen sydd ei angen i gwblhau'r edrychiad coeth.

Arwyddocâd diwylliannol

Mae rhai eitemau gemwaith priodasol yn rhan o'r traddodiad. Mae'r rhain yn cynnwys modrwyau priodas a tlws crog ymhlith eraill. Bydd gan bob darn o emwaith y mae priodferch yn ei wisgo ar ddiwrnod ei phriodas ystyr arwyddocaol i bob rhan o'r seremoni briodas.

Cysylltiad personol

Mae llawer o gyplau yn dewis gemwaith priodas arferol sydd â rhywfaint o arwyddocâd yn eu bywydau. Gall cwpl, er enghraifft, benderfynu cynnwys diemwnt o wlad benodol sydd â rhywfaint o arwyddocâd i'r ddau ohonyn nhw, yn eu band priodas .

Mae llawer o gyplau yn dewis gemwaith priodas arferol sydd â rhywfaint o arwyddocâd yn eu bywydau

Creu atgofion annileadwy

Trwy ddewis gemwaith priodas cain, mae cyplau yn creu atgofion da y gallant eu cofio bob amser pan fydd pethau'n anodd. Mae un olwg ar y fodrwy ddiemwnt hardd honno'n gosod atgofion yn gorlifo ac yn rhoi'r ewyllys i berson ymladd dros ei briodas.

Dangos ymrwymiad

Mae'r math o emwaith priodas a ddewiswch yn dangos pa mor ymroddedig ydych chi i'r undeb. Os ewch i drafferthion ychwanegol i addasu modrwyau priodas i adlewyrchu personoliaeth eich priod, byddant yn gwerthfawrogi'r ymdrech ac yn eich caru yn fwy amdano.

Gyda'r pwyntiau hyn mewn golwg, mae angen i chi ddechrau chwilio am y gemwaith priodas gorau i ddod â'ch diwrnod mawr yn fyw. Un peth y bydd pobl bob amser yn ei gofio yn eich priodas yw'r gemwaith priodas hudolus a wisgwyd gennych y diwrnod hwnnw. Dyma'r rheswm pam mae angen i chi wario'r holl egni ac adnoddau i'w wneud yn iawn.

Dyma rai awgrymiadau i'ch helpu ar eich ffordd

1. Osgoi gorwneud hi

A dweud y gwir, mae pob priodferch eisiau edrych yn wych ar ei phriodas. Mae hyn yn gorfodi llawer o briodferched i fynd dros ben llestri gyda'u gemwaith priodas. Mae'n bwysig cofio, er bod angen i chi edrych yn wych ar y diwrnod mawr, mae gan y gwesteion fwy o ddiddordeb mewn eich gweld. Gwnewch yn siŵr nad yw eich ategolion yn drech na chi oherwydd dyma'r camgymeriad gwaethaf y gallwch chi ei wneud. Maen nhw'n dweud 'llai yw mwy' ac mae'r mantra hwn yn berthnasol yn berffaith wrth ddewis gemwaith i'w wisgo ar gyfer eich priodas. Ceisiwch osgoi cyrchu pob rhan o'ch corff gan fod hyn yn gwneud ichi edrych yn dywyll ac annaturiol.

2. Cydweddwch y metelau i'ch gwisg

Dylai lliw eich gŵn eich arwain wrth i chi ddewis gemwaith i'w wisgo ar gyfer eich priodas. Ni ddylai fod y ffordd arall. Ni all y rhan fwyaf o briodferched benderfynu a ydynt am fynd am emwaith arian neu aur ac yn y pen draw bydd ganddynt ategolion nad ydynt yn cyfateb mewn ymgais i gael y gorau o ddau fyd. Gallai gwneud rhywbeth fel hyn lychwino disgleirio eich gŵn priodas drud. Ar gyfer gŵn gwyn, mae gemwaith platinwm neu arian yn edrych yn berffaith, tra ar gyfer gŵn ifori / siampên, gemwaith aur sy'n gweithio orau gan ei fod yn gwella'r cysgod hufennog. Ar gyfer gŵn blush, gemwaith aur rhosyn fydd yn gweithio orau.

Argymhellir -Cwrs Cyn Priodas Ar-lein

3. Ystyriwch y neckline gwisg

Un o'r agweddau pwysicaf i'w hystyried wrth gyrchu yw décolletage y gŵn. Mae'n fframio'r wyneb ac o'r herwydd, mae angen gemwaith arnoch chi sy'n gweithio'n berffaith ag ef. Dylai'r neckline gyd-fynd â silwét y gadwyn adnabod er mwyn osgoi difetha harddwch y gŵn. Cymerwch olwg:

Gynau gwddf V : Angen choker neu tlws crog a ddylai gyd-fynd â'r clustdlysau.

A cariad / neckline strapless : Yn gweithio orau gydag a choker neu gadwyn adnabod byrrach i greu uchder a gwneud eich gwên yn ganolbwynt sylw.

Halter neu halter gwrthdroi : Dylai ffocws fod ar lluniaidd, jeweled neu flodeuog addurniadau gwallt fel pinnau, crwybrau neu winwydd.

Un o

4. Ymlaciwch, peidiwch â chael eich llethu

Mae tynnu'r ffrog briodas gywir eisoes yn anodd ac ni ddylech adael i'ch dewis o emwaith priodas eich gorseddu ymhellach. Gallwch ddewis mwclis rydych chi'n ei garu, a dewis diemwntau ar gyfer eich clustdlysau. Gallai gormod o ddarnau hyfryd ddifetha'r holl ymdrech ac adnoddau rydych chi wedi'u buddsoddi yn y gŵn priodas.

Mae tynnu

5. Ystyriwch eich cysur

Cofiwch y bydd gennych yr holl emwaith arnoch chi trwy gydol y dydd ac felly mae'n bwysig dewis darnau sy'n teimlo'n naturiol arnoch chi. Y peth olaf y mae priodferch ei eisiau yw colli ffocws ar eu diwrnod mawr dim ond oherwydd na fydd pin gwallt yn aros yn ei le. Rhowch gynnig ar y gemwaith priodas rydych chi am ei wisgo a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gyfforddus yn eu gwisgo.

Mae yna lawer o arddulliau gemwaith priodas i ddewis ohonynt ac mae'n rhaid i chi gymryd eich amser a gwneud eich ymchwil i'w gael yn iawn. Edrychwch ar yr hyn y mae priodferched eraill wedi'i wisgo a beth sy'n ffasiynol ond cofiwch mai dyma'ch diwrnod mawr a bod angen i chi gasglu darnau sy'n cyfoethogi eich personoliaeth. Byddwch yn chi'ch hun wrth ddewis gemwaith priodas ac os yn bosibl gwnewch yn siŵr bod y darnau rydych chi'n eu dewis, fel setiau modrwy briodas , yn fwy nag addurniadau yn unig. Dylai eich gemwaith priodas hefyd weddu i'r thema briodas a ddewiswch. Beth bynnag yw'r achos, gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n gorwneud hi.

Ranna ’: