9 Ffordd i Wneud Ei Chwymp Mewn Cariad â Chi

9 Ffordd i Wneud Ei Chwymp Mewn Cariad â Chi

Yn yr Erthygl hon
gwneud cariad oedolion

Mae ‘chwant’ a ‘Cariad’ yn ddau air gwahanol.Mae merched yn chwilio am fondio emosiynol i gysylltu tra bod dynion yn cael eu syfrdanu gan ymddangosiad corfforol y rhyw arall yn unig. Mae'n wirionedd cyffredinol.

Mae dynion bob amser i fod i wneud y cam cyntaf; fodd bynnag, nid ydynt yn ymwybodol o sut i wneud hynny. Efallai y byddant yn llwyddo i gael eu sylw, ond i wneud iddi syrthio mewn cariad yn rhywbeth sy'n eu poeni.Nid oes unrhyw lyfr rheolau sy'n arwain sut y dylai person ddechrau perthynas, ond siawns na all dynion roi'r gorau i wneud rhai camgymeriadau cyffredin sy'n gwthio merched i ffwrdd.

Nid dyna'r atyniad cychwynnol erioed ond yr ymddygiad a'r arferion sy'n effeithio ar hirhoedledd perthynas. Felly, dyma rai pethau sylfaenol y dylai dynion eu cofio fel nad oes unrhyw beth yn mynd o'i le.

1. Cyfathrebu

Mae gennych linell codi anhygoel i gael sylw merch, ond nid dyna ydyw.Yr her yw gadael i'r wreichionen barhau. Pan fyddwch chi'n mynd at ferch gwnewch yn siŵr eich bod chi'n bwriadu gwneud hynny streicio sgwrs . Cynlluniwch ar yr hyn y byddech chi'n ei siarad nesaf.

Ni argymhellir yn gryf siarad am bynciau personol mor fuan.

Fodd bynnag, y ffordd orau i barhau â sgwrs atyniadol yw siarad am y pwnc cyfredol. Bydd hyn yn bachu eu sylw a byddech chi'n swnio'n ddeallus. Siawns na fyddai ychwanegu rhai sibrydion yn help.2. Gwrandewch

Nid yw merched yn hoffi pwy sy'n siarad yn unig, ond maen nhw wrth eu bodd pan mae rhywun yno i wrando arnyn nhw . Wrth i chi daro'r sgwrs gywir a cheisio cynnal y diddordeb, gwrandewch ar eu safbwyntiau a'u barn hefyd. Gofynnwch gwestiynau iddyn nhw; gwrandewch ar yr hyn sy'n rhaid iddyn nhw ei rannu.

Byddent wrth eu bodd yn rhannu eu teimladau. Ymhellach, trwy wneud hyn byddech chi'n dangos eich bod chi'n gofalu amdanyn nhw a'u barn neu emosiynau.Fodd bynnag, gwnewch nhw'n gyffyrddus cyn i chi eisiau iddyn nhw agor i chi. Dim ond eu gwthio oddi wrthych y bydd bod yn wthio.

3. Hyderus

Mae menywod yn feistr ar gyfathrebu di-eiriau.

Gallant synhwyro pan ydych chi'n dweud celwydd neu pan fyddwch chi'n cuddio rhai emosiynau. Felly, pan fydd gennych y pwysau i'w woo, efallai y bydd yn ei ganfod. Trwy gymryd pwysau diangen i berfformio'n well neu i gael ei sylw, efallai y byddwch chi'n gwneud rhai camgymeriadau gwirion na fyddai'n gwneud unrhyw beth yn well.

Felly, dim ond cadw'r pwysau o'r neilltu a bod yn hyderus. Mae merched yn hoffi dynion hyderus .

Pryd bynnag y byddwch chi'n teimlo pwysau, meddyliwch eich bod chi'n cwrdd â ffrind mewn trefn achlysurol. Byddwch chi'n teimlo'n well a bydd eich holl synhwyrau yn effro.

4. Canmoliaeth

Canmoliaeth

Heb os, mae merched yn hoffi canmoliaeth.


dynion a pheiriannau rhyw

Maen nhw'n caru pan mae dynion yn eu canmol am eu gwisg neu eu gwedd. Mae merched yn ymdrechu i baratoi a phan fydd rhywun yn eu canmol am sut maen nhw'n edrych, maen nhw'n teimlo'n neis.

Maen nhw'n teimlo bod rhywun wedi eu cydnabod am eu hymdrech.

Fodd bynnag, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n swnio'n naturiol ac nid rhywun sy'n gwneud yr hyn a ddywedwyd gan drydydd person yn unig. Hefyd, gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n gorwneud pethau wrth ei chanmol.

5. Peidiwch ag ysbryd arni

Pan ydych chi'n ceisio gwneud iddi syrthio mewn cariad, cadwch un peth mewn cof, peidiwch â chwalu'r cyfathrebu rhwng y dyddiadau.

Yn ôl pob tebyg, gwnaethoch gwrdd â hi ar y dyddiad cyntaf ac yn ei hoffi. Gadewch iddi wybod hynny. Efallai y bydd rhai yn dadlau y dylech chi gymryd ychydig ddyddiau i ffwrdd cyn gwneud hynny, ond os ydych chi am ei galw hi i fyny drannoeth a rhoi gwybod iddi sut rydych chi'n teimlo, mae'n iawn.

Cynlluniwch eich dyddiad nesaf gyda hi a gweld sut mae'n mynd. Nid yw merched yn hoffi pan fydd dynion sy'n diflannu ar ôl dyddiad ac yn ailymddangos ddyddiau'n ddiweddarach. Nid ydych yn rhoi argraff dda o gwbl trwy wneud hynny.

6. Byddwch yn gefnogol

Nid eu bod nhw'n mynnu bod dynion yn eu cefnogi, ond os ydych chi am wneud iddi syrthio mewn cariad â chi, yna mae'n rhaid i chi ddangos cefnogaeth ym mha beth bynnag mae hi'n ei wneud.

Fodd bynnag, nid yw hyn yn awgrymu eich bod yn gefnogol iddi ym mhopeth. Byddwch yn wirioneddol. Byddwch yn gefnogol iddi a'i harwain, lle bynnag y bo angen. Mae pawb wrth eu bodd pan fydd rhywun yno i'w tywys a'u cefnogi ym mhob cam o fywyd.

7. Amser hwyl

Nid yw cariad yn ymwneud â bod o ddifrif wedi'r cyfan. Mae'n ymwneud â chael hwyl. Treulio peth amser da gyda'n gilydd a gweld lle mae'n arwain.

Os ydych chi'n teimlo dros eich merch, treuliwch ychydig o amser da ac o ansawdd gyda hi. Cymerwch ran mewn rhywfaint o weithgaredd hwyl. Gwneud jôcs. Gadewch iddi wybod nad ydych chi'n berson difrifol erioed.

Bydd hi wrth ei bodd. Fel hyn, gall y ddau ohonoch wybod ochr hwyliog eich gilydd.

8. Rhowch sylw

Efallai bod yr holl gymwysiadau diweddaraf ar gael inni ond nid yw hynny'n golygu y gallwch guddio y tu ôl i'r rhain a pheidio â rhoi eich sylw.

Rhoi eich sylw dyladwy iddi yw dangos eich bod yn gofalu amdani.

Dewch allan o'r cymwysiadau symudol hynny a byddwch yn real. Cyfarfod â hi. Edrych i mewn i'w llygaid pan fydd hi'n siarad â chi. Byddwch o'i chwmpas pan fydd hi eich angen chi, cymaint â phosib. Cadwch eich hun i ffwrdd o dynnu sylw pan fyddwch chi gyda hi.

Gall yr ystumiau bach hyn olygu llawer.

9. Gofynnwch am bobl mae hi'n eu caru

Ni all y sgwrs fyth fod yn ymwneud â hi i gyd, ar ôl ychydig.

Pan fydd y ddau ohonoch wedi adnabod eich gilydd ers tro ac yn meddwl ei bod yn iawn gofyn am y bobl y mae hi'n gofalu neu'n eu caru, gofynnwch amdanynt. Gofynnwch am ei theulu a'i ffrindiau. Fel hyn, rydych chi'n gadael iddi wybod eich bod chi'n gofalu amdani ac am y rhai y mae hi'n eu caru. Mae merched yn caru pan fydd dynion yn cymryd diddordeb yn eu teulu a'u ffrindiau.

Gadewch inni ddeall nad oes llyfr a all eich tywys ar sut y gallwch gael perthynas berffaith.

Fodd bynnag, bydd y pwyntiau uchod yn sicr o ddweud wrthych beth i'w gadw mewn cof pan fyddwch chi'n ymdrechu i wneud iddi syrthio mewn cariad gyda ti. Felly, dilynwch y rhain a byddech chi'n gweld pethau'n cwympo i'r lle iawn.