Fyddwch Chi'n Priodi Fi? 5 Awgrym ar Sut i Dderbyn Ydy

A Fyddwch Chi Mae cynnig priodas yn ddigwyddiad unwaith-mewn-oes. Felly, mae'n eithaf amlwg y byddwch yn nerfus cyn codi'r cwestiwn arbennig.

Yn yr Erthygl hon

Peidiwch ag anghofio bod y foment hon yn bwysig iawn ym mywyd pob merch a menyw, maen nhw'n breuddwydio amdano o blentyndod. Y peth gorau y gallwch chi ei wneud yw dewis y lleoliad cywir, gwnewch y funud hon y cynhesaf yn eich perthnasoedd. Ar ben hynny, efallai y bydd yn eich helpu i gynyddu'r siawns o gael yr ie annwyl.

Dylech fod yn greadigol gyda dewis lle arbennig i ofyn cwestiwn arbennig.

Byddwn yn rhannu 5 syniad gwahanol gyda chi y gallwch ddewis o'u plith pan ddaw'n fater o gynnig eich partner ar gyfer priodas.

1. Cynnig mewn man cofiadwy

Mae cynnig mewn lle cofiadwy yn gwneud digwyddiad unigryw Yr opsiwn gorau sydd gennych i ofyn cwestiwn o'r fath yw dewis lle sy'n gofiadwy i'r ddau ohonoch. Gall fod cryn dipyn o opsiynau fel:

  • Lleoliad y gusan 1af
  • Lleoliad y dyddiad 1af
  • Y lleoliad lle cyfarfu'r ddau ohonoch am y tro cyntaf
  • Yn hoff le eich partner yn y ddinas

Dylai fod yn well gennych le cofiadwy i chi'ch dau, nag un hudolus. Bydd hyn o werth emosiynol i chi a'ch partner. Yn ystod y cyfnod yr ydych wedi bod gyda'ch gilydd, efallai eich bod wedi dod ar draws llawer o leoedd o'r fath. Mae'n rhaid i chi feddwl ychydig a byddwch yn gallu dod o hyd i'r lle yn eithaf hawdd.

Gyda'r gwerth emosiynol ynghlwm wrth y lle hwnnw, gallwch yn sicr ddisgwyl i'ch partner fod yn fwy tueddol o ddweud ie a'i wneud yn ddigwyddiad unigryw.

2. Cynigiwch o gwmpas cylch o ffrindiau

Gallwch chi bob amser ffonio'ch cylch ffrindiau cyffredin er mwyn gwneud y digwyddiad yn llawer mwy mawreddog i'ch hanner chi.

Hefyd, gall eich ffrindiau, wrth gwrs, eich helpu chi gyda'r trefniadau hefyd. Gyda chymaint o help llaw, bydd yn dod yn haws i chi drefnu popeth yn berffaith.

Yn ogystal, pan fydd eich partner yn dweud ie o'r diwedd, byddwch ymhlith eich ffrindiau i rannu'r llawenydd. Gall y lleoliad fod yn gartref i chi, yn fwyty neu hyd yn oed yn barc (yn dibynnu ar eich dychymyg).

Y peth mwyaf gwerthfawr yw bod eich ffrindiau cydfuddiannol o gwmpas er mwyn dathlu'r achlysur. Bydd yn sicr o ddod hyd yn oed yn fwy cofiadwy i'r ddau ohonoch gyda'ch holl rai agos yn bresennol yn ystod y foment hon.

3. Cynnig mewn lleoliad anarferol

Os ydych chi am optio allan o'r syniadau cynnig blwch, dylech bendant ddewis lle anarferol. Efallai y bydd yn rhaid i chi deithio ychydig er mwyn dod o hyd i'r lleoliad perffaith ond bydd yn sicr yn gwneud i'ch partner ddeall pa mor ddifrifol ydych chi am y berthynas.

Mae rhai o'r opsiynau yn cynnwys:

  • Mynd ar daith cwch
  • Mynd ar saffari
  • Mynd ar daith i gynnig ar ben y mynydd
  • Cynnig mewn awyren
  • Cynnig ar y traeth

Mae'r opsiynau hyn yn sicr yn anarferol a fydd yn eich helpu i wneud y digwyddiad yn unigol ac yn rhamantus.

4. Cynnig ar daith dramor

Mae

Os ydych chi'n chwilio am rywbeth llawer mwy unigryw, mae'n syniad da cynllunio taith dramor.

Mae gan y rhan fwyaf o'r cyplau o leiaf un wlad yn eu rhestr bwced y maen nhw am ymweld â hi. Felly, byddwch chi'n adnabod hoff gyrchfan eich partner hefyd.

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw cynllunio'ch taith i'r wlad / ynys / dinas honno a dewis un o'r bwytai gorau yno gyda chymorth ap archebu bwyty a chynnig yno. Gyda chymorth meddalwedd o'r fath, efallai y bydd yn haws i chi wneud yr holl drefniadau mewn jiffy.

Bydd y bwyty gorau yn y dref yn sicr yn ychwanegu at y cyffro o'i gyfuno â'r daith dramor. Felly, mae’n siŵr y bydd yn gynnig a fydd yn sefyll allan o’r gweddill.

5. Cynigiwch tra'n rhoi tylino

Os ydych chi'n chwilio am syniad rhamantus i'w gynnig, ni all fod yn well na'r un hwn. Gallwch chi roi tylino rhamantus i'ch partner.

Gallwch ddewis rhwng y gwahanol fathau o dylino yn unol â dewis eich partner.

Does ond angen i chi adael y llaw chwith allan tan yr olaf. Pan fyddwch chi'n tylino'r llaw chwith o'r diwedd, gallwch chi lithro'r fodrwy ar fys eich partner. Mae'r syniad cynnig hwn nid yn unig yn rhamantus ond mae ganddo elfen o syndod hefyd.

Ar ben hynny, gan mai dim ond chi'ch dau fydd hi yn ystod y tylino, mae'n gynnig rhamantus ac agos-atoch hefyd. Gallwch hyd yn oed gadw ychydig o win ar yr iâ, cyn y tylino er mwyn dathlu'r achlysur arbennig. Os gwnewch bethau'n iawn, gallwch yn hawdd gael llawer mwy na dim ond ie.

Felly, os ydych chi'n bwriadu rhoi'r cwestiwn arbennig hwnnw i'ch partner, yn hytrach na gwneud hynny mewn ffordd fanila plaen, defnyddiwch y 5 awgrym yr ydym wedi'u hamlygu uchod.

Gyda chymorth y pum syniad hyn, gallwch nid yn unig dderbyn ie ond hefyd wneud y digwyddiad cyfan yn llawer mwy cofiadwy i chi'ch hun yn ogystal ag i'ch partner. Nid oes angen llawer o baratoi ar gyfer y rhan fwyaf o'r syniadau hyn. Mae'n fater o fynd yr ail filltir er mwyn gwneud hynnygwneud i'ch partner deimlo'n arbennigac yn caru.

Ranna ’: