Enwogion a Gollyngiad Ashley Madison

Enwogion a Gollyngiad Ashley Madison


ailbriododd gweddw

Ar Awst 18 cafodd gwefan anffyddlondeb Ashley Madison ei hacio gan “Impact Team”. Daliodd y grŵp hacwyr wystlon y proffiliau gan fygwth dox y 37 miliwn o danysgrifwyr Ashley Madison gan gynnwys gwybodaeth a thrafodion cardiau credyd, ffotograffau, sgyrsiau, unrhyw wybodaeth a reolwyd ar y wefan. Daw'r ymosodiad nid o ymgyrch am arian neu enwogrwydd, ond o rai cred foesol ddwfn y Tîm Effaith.Am beth mae'r ffwdan?Hyd yn hyn yr enw enwog mwyaf adnabyddus a ollyngwyd oedd Josh Duggar a gafodd ei faeddu yn ddiweddar. Ym mis Mai cafodd ei ddinoethi am molestu ei chwiorydd pan oedd yn bymtheg oed ac roeddent yn sylweddol iau. Yn fuan ar ôl i’w enw gael ei ryddhau fe wnaeth ddatganiad ar wefan Duggar’s yn cyfaddef iddo gymryd rhan ar y wefan yn ogystal â manylion anniogel eraill am ei gaethiwed porn. Tra Josh Duggar oedd y cyntaf i gael ei eithrio yn gyhoeddus fel aelod o'r safle , nid oes amheuaeth bod enwau proffil uchel eraill gyda phroffiliau ar Ashley Madison; gan gynnwys hyd at 15,000 o ffigurau llywodraeth a milwrol, gweision cyhoeddus, ac un a gywilyddiodd Orlando, atwrnai Florida.

Ar Awst 25 dim ond ychydig mwy o enwogion - wel, eu gwŷr - a enwyd yn gyhoeddus fel rhai â chyfrifon. Johnny lavalle priod Nicole “Snooki” Polizzi, a Josh Taekman (gŵr Real Housewives o seren NY, Kristin Taekman) honnir bod gan y ddau gyfrifon sy'n gysylltiedig â nhw. Ni ddatgelwyd unrhyw enwogion proffil uchel na rhestr A ar hyn o bryd nac ychwaith unrhyw un y tu allan i Josh Duggar wedi dod ymlaen a mynegi eu barn ar y mater. Os oes unrhyw selebs wedi'u cofrestru, mae'n debyg eu bod yn dod yn isel nes bod y llanast llwyr hwn yn cael ei unioni.Yr hyn a ddaeth i'r amlwg yn ddiweddar yw dau hunanladdiad a gyflawnwyd o fewn dyddiau i'r sgandal dorri . Cymerodd Capten Heddlu San Antonio, Michael Gorhum, ei fywyd ar ôl i'w wybodaeth broffil gael ei rhyddhau i'r cyhoedd. Cydberthynas yn unig yw hyn ar hyn o bryd, nid achosiad wedi'i gadarnhau. Dylai hac Ashley Madison a docsio dilynol ei ddefnyddwyr gael y byd enwog ar y blaen wrth i fwy o enwau ddod i'r amlwg.

Y newyddion da yw, roedd defnyddio ffugenwau a gwybodaeth ffug yn arfer cyffredin i ddefnyddwyr y wefan, mae hyn yn caniatáu i'r cyhoedd yn gyffredinol ddiswyddo'r cynnwys yn hawdd oni bai bod rhywun yn dod allan ac yn cyfaddef yn debyg iawn i Josh Duggar.