Y Gwir Llym Am Dibyniaeth Côd Cyfryngau Cymdeithasol a Pherthnasoedd

Y Gwir Llym Am Dibyniaeth Côd Cyfryngau Cymdeithasol a Pherthnasoedd

Yn yr Erthygl hon

Allwch chi bara diwrnod heb ddefnyddio'ch ffôn a gwirio'ch cyfrifon cyfryngau cymdeithasol? Allwch chi roi'r gorau i'ch bywyd cyfryngau cymdeithasol pe bai'n achub eich priodas?



Mae cyfryngau cymdeithasol heddiw wedi dod yn rhan o’n bywydau a dyna’r realiti. I'r rhai sydd wedi tyfu yn yr oes lle mae cyfryngau cymdeithasol a pherthnasoedd yn gysylltiedig, ydych chi byth yn meddwl ei fod yn helpu eich perthynas neu a ydych chi'n meddwl ei fod yn un o'r ffactorau sy'n difetha perthnasoedd?

Perthynas ddoe a heddiw

Ydych chi byth yn meddwl tybed sut beth yw byw mewn bywyd lle mae cariad, priodas, a pherthnasoedd heb ffonau a chyfryngau cymdeithasol?

Lle mae perthnasoedd pellter hir yn golygu bod yn rhaid iddynt aros am wythnosau neu fisoedd dim ond i allu gweld llun o'u hanwyliaid a chlywed ganddynt trwy delegramau a llythyrau. Lle mae perthnasoedd yn golygu bod yn rhaid iddynt siarad am eu problemau yn breifat a chael sgwrs mewn gwirionedd?

Dyma sut brofiad oedd hi cyn i ni gael ein teclynnau a'n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Heddiw, mae problemau am berthnasoedd yn cael eu postio trwy rantiau a dyfyniadau am gyfryngau cymdeithasol a pherthnasoedd, lle gallwch wirio ble mae'ch partner unrhyw bryd a lle, mewn amrantiad, y gallwch chi gysylltu â ni waeth pa mor bell ydyw.

Dyma'r bywyd lle mae fflyrtiadau yn digwydd gyda dim ond tap ar ffôn a lle mae cyfrinachau ychydig o apps i ffwrdd.

Ydych chi byth yn meddwl tybed sut mae cyfryngau cymdeithasol a pherthnasoedd wedi esblygu a sut mae cyfryngau cymdeithasol wedi effeithio'n fawr ar sut rydyn ni'n delio â chariad a pherthnasoedd?

Cyfryngau cymdeithasol a pherthnasoedd – y da a’r drwg

Gadewch i ni fynd ymlaen i weld sut mae perthnasoedd a chyfryngau cymdeithasol yn gysylltiedig a beth yw'r effeithiau da a drwg sydd ganddo i'w cynnig nid yn unig â'n perthnasoedd ond hefyd â'n canfyddiad ein hunain o gariad, parch, ac ymrwymiad.

Manteision cyfryngau cymdeithasol mewn perthnasoedd

Un o fanteision mwyaf nodedig cyfryngau cymdeithasol a pherthnasoedd rhamantus o heddiw yn gyda'r defnydd o apiau negeseuon ac opsiynau cyfryngau cymdeithasol eraill i gyfathrebu, bydd yn hawdd iawn cysylltu â'ch partner.

Nid oes rhaid i chi boeni am bostio'ch llythyr ac aros cyn cael ateb. Fel hyn, gallwn gysylltu a gwneud i hyd yn oed y perthnasoedd pellter hir caled hynny ymddangos yn hawdd gyda'r defnydd o dechnoleg.

Yn wahanol i'r blaen pan oeddem yn arfer dibynnu ar ffrindiau a pherthnasau cilyddol i'n helpu i gwrdd â'r un, ond heddiw, mae ein rhwydwaith cymdeithasol wedi ehangu'n aruthrol diolch i gyfryngau cymdeithasol.

Yn ôl rhai ystadegyn cyfryngau cymdeithasol a pherthnasoedd, mae dros draean o barau wedi cyfarfod â'u priod trwy wefannau dyddio ar-lein . Gyda chyfryngau cymdeithasol a gwefannau dyddio perthnasau ac apiau, gallwch yn hawdd ddod o hyd i bobl gyfoes neu i fod yn ffrindiau â nhw.

Gyda'n ffordd brysur o fyw heddiw, nid oes gennym ni amser i fynd allan bob amser a dyna pam gyda'r cyfryngau cymdeithasol, rydyn ni'n gallu dod i adnabod y person arall yn dda gyda'i bostiadau a sut mae'n mynd yn dda gyda'r bobl o'i gwmpas.

Gallwch hefyd anfon neges destun a wynebu amser pryd bynnag y byddwch yn rhydd, a thrwy hynny bontio'r bwlch a'ch galluogi i ddod i adnabod y person arall yn well.

Anfanteision cyfryngau cymdeithasol mewn perthnasoedd.

Anfanteision cyfryngau cymdeithasol mewn perthnasoedd

Gadewch i ni ei wynebu, gyda chyfryngau cymdeithasol a pherthnasoedd, does dim gwybod pryd mae rhywun yn mynd i dwyllo oherwydd bod cyfryngau cymdeithasol yn ddrws agored i demtasiwn.

Astudio cyfryngau cymdeithasol a pherthnasoedd yn dangos bod rhai priodasau sy'n gorffen mewn ysgariad beio cyfryngau cymdeithasol am ei ddylanwad ac rydym i gyd yn gwybod pam.

Gyda chyfryngau cymdeithasol, gallwch gwrdd â chymaint o bobl a gyda thap o fotwm gallwch ddileu eich hanes pori a gallwch hyd yn oed gyfathrebu a fflyrtio gan ddefnyddio apiau negeseuon cyfrinachol sydd ar gael yn rhwydd.

Efallai y bydd cyfryngau cymdeithasol yn ein helpu i gyfathrebu â’n hanwyliaid ond mae hefyd yn offeryn lle gallwn ddod o hyd i bobl eraill y gallwch chi gael eich denu gyda nhw.

Mae cyfryngau cymdeithasol yn ffenestr agored ar gyfer y priod hynny sydd am sbïo.

Pa mor hawdd fyddai hi i greu cyfrif ffug a cheisio ychwanegu eich priod i gymryd arno eich bod yn rhywun arall i osod trap? A fydd hyn yn fuddiol i'r berthynas?

Dyfalwch na fydd hyn ond yn tanio amheuaeth, cenfigen, a pharanoia.

Gadewch i ni ddweud nad ydych chi a'ch priod yn fflyrtio ar-lein o gwbl ond beth os yw'ch cyfrifon cyfryngau cymdeithasol wedi cymryd drosodd eich perthynas? Beth yw'r peth cyntaf y byddech chi'n ei wneud pan fyddwch chi'n deffro yn y bore a hyd yn oed cyn i chi gysgu yn y nos?

Fe wnaethoch chi bethau'n iawn - rydych chi'n edrych ar eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Dim amser i fondio, dim amser i siarad a dim amser i fod yn agos at eich gilydd oherwydd caethiwed i'r cyfryngau cymdeithasol.

Sut i amddiffyn eich perthynas

Mewn ffordd, rydyn ni i gyd yn euog o fod yn rhy real mewn cyfryngau cymdeithasol a pherthnasoedd tueddu i ddioddef yn y broses. Felly, sut mae amddiffyn ein perthnasoedd?

Os ydych chi'n gwybod nad yw'n iawn, peidiwch ag ychwanegu'r person hwnnw na diddanu ceisiadau sgwrsio. Peidiwch â dechrau rhywbeth y gwyddoch a fyddai'n peryglu eich ffyddlondeb i'ch partner. Canolbwyntiwch ar eich perthnasoedd bywyd go iawn ond nid trwy gyfrwng rhithwir. Gallwch bostio llawer o luniau hapus gyda hashnodau fel #blessed neu #loveofmylife ond nid yw hyn yn fywyd go iawn, dim ond ar gyfer sioe ydyw .

Nid oes angen hoff bethau arnoch i ddilysu'ch cariad.

Yr hyn sydd ei angen arnom yw bod yn bresennol yn y fan a'r lle, i siarad â'ch partner heb declynnau, i fwynhau cwmni'ch gilydd a bod yno yn y foment i drysori'ch cariad yn lle meddwl faint o hoff bethau a gewch.

Mae cyfryngau cymdeithasol yn wych ac wrth gwrs, rydyn ni i gyd yn gwybod na allwn ni fyw hebddyn nhw, yn enwedig os ydych chi'n ei ddefnyddio ar gyfer gwaith ond gallwn ni bendant ei ddefnyddio'n gymedrol.

Cyfryngau cymdeithasol a pherthnasoedd yn gysylltiedig oherwydd ein bod yn ei ddefnyddio i gyfathrebu a bod yn agosach at ein hanwyliaid ond fel y dywedant, mae popeth dros ben yn ddrwg. Mae hyn yn cyd-fynd â phresenoldeb cyfryngau cymdeithasol hefyd.

Defnyddiwch ef i bontio’r bwlch ond peidiwch ag ildio i’r demtasiwn o wneud rhywbeth y gwyddoch a fyddai’n peryglu nid yn unig eich perthynas ond hefyd eich delfrydau fel person.