Sut i gael boi i'w gynnig i chi

Dyn Dwylo Yn Rhoi Blodau I Gysyniad Rhamant Cariad Arglwyddes Hardd

Yn yr Erthygl honRydych chi'n sylweddoli ei fod yn eich addoli ers iddo ddatgelu hynny i chi trwy'r amser ond rydych chi'n poeni nad yw'n mynd i fynd â'r berthynas i'r lefel nesaf. Bob tro rydych chi'n siarad am briodas, mae'n mynd yn drwm ei glyw yn y ddau glust ac yn dechrau siarad am rywbeth arall. Peidiwch â phoeni! Rydym wedi llunio rhai ffyrdd y gallwch gael eich dyn i'ch cynnig heb fod yn amlwg yn ei gylch.
ymarferion therapi cyplau

1. Dewch yn wendid iddo

Er nad yw'ch dyn yn eich cynnig chi, nid yw'n golygu na all eich ystyried yn bartner bywyd iddo yn y dyfodol. Efallai ei fod angen sicrwydd mai chi fydd y dewis gorau iddo. Er mwyn sicrhau hyn dylech fod yn fwrdd seinio iddo, ei gydymaith agosaf, ac yn arbenigwr ar goginio ei ddysgl fwyaf poblogaidd. Mae angen i chi ddeall bod angen amser i ffwrdd oddi wrth eich person hefyd. Bydd yn gwerthfawrogi'r ffaith nad oes gennych unrhyw ansicrwydd a'r ffordd rydych chi'n rhoi lle iddo unwaith mewn ychydig. Bydd yn deall yn raddol nad yw priodas yn golygu bod yn rhaid i ddyn ildio’i ryddid a’i hyblygrwydd, a bydd yn hapus i ymgysylltu â chi.

2. Rhowch amser a phwysigrwydd i'ch hun

Arglwyddes ryfeddol yn gorwedd ar wely a gwenu siriolPeidiwch â cholli'ch hun yn llwyr mewn perthynas. Credwch neu beidio, mae'n rhaid i'ch cariad sylweddoli eich bod chi'n poeni amdanoch chi'ch hun, mae gennych chi'ch nodau a'ch cynlluniau eich hun, ac ni allwch fod ar gael trwy'r amser. Efallai y bydd siarad â'ch dyn 24/7 yn ymgysylltu ar y dechrau; fodd bynnag, bydd yn sicr wedi diflasu arnoch chi os nad oes gennych unrhyw beth i'w wneud â'ch bywyd eich hun. Gwnewch rai cynlluniau i osod y ffocws arnoch chi'ch hun am beth amser. Gweithiwch allan, dechreuwch ofalu am eich croen a'ch gwallt yn fwy a mynd i sba i gael rhywfaint o ymlacio. Ymddiried ynof, os byddwch yn rhoi amser i'ch hun bob wythnos i wneud i'ch hun edrych yn fwy deniadol, byddwch yn bendant yn dod yn fwy apelgar iddo. Mae harddwch a ffitrwydd yn hanfodol i wneud i unrhyw ddyn fynd dros sodlau i chi. Hefyd, byddai eisiau eich sylw os nad yw'n ei gael llawer. Gallai hyn wneud iddo feddwl am eich cynnig chi.

3. Rhowch awgrymiadau iddo am symud

Dyma un ffordd y gallwch chi roi cynnig arni pan fydd popeth arall yn methu. Rhannwch eich meddyliau gydag ef yn dawel am symud i le arall i ddod o hyd i gyfleoedd gwaith gwell, neu symud i ryw ddinas sydd â hinsawdd odidog. Dechreuwch ddod o hyd i fflatiau newydd i'w rhentu neu dywedwch wrtho yn union sut y bydd yr agoriad newydd hwn ar gyfer gwaith mewn gwladwriaeth arall yn wych i'ch gyrfa. Nid oes ots os nad oes gennych unrhyw gynlluniau go iawn ar gyfer symud, dim ond meddwl amdanoch chi fynd i ffwrdd a symud allan fydd yn dylanwadu arno i gynnig.

4. Dechreuwch dreulio mwy o amser gyda'ch ffrindiau

Pan fydd dyn yn dod i mewn i'ch bywyd, mae'ch bywyd yn canolbwyntio arno ac yna ni chewch lawer o amser i'ch ffrindiau. Rydych chi'n osgoi swper wythnos ar ôl wythnos gyda'ch ffrindiau fel mater o drefn. Yn y tymor hir, mae eich ffrindiau'n rhoi'r gorau iddi yn gofyn am gael cyfarfod, ac yn awr, go brin eich bod chi'n derbyn hysbysiadau ganddyn nhw. (Rhaid i chi beidio ag anghofio'ch ffrindiau pan fyddwch chi'n mynd i berthynas). Nawr eich bod yn ceisio gwneud i'ch dyn gynnig i chi. Mae angen i chi ddangos iddo fod gennych bobl eraill yn eich bywyd i dreulio amser o safon gyda nhw. Yn hytrach na bod gartref ac aros iddo ddod adref o'r gwaith bob dydd, gwnewch eich pethau eich hun. Yn syml, cynlluniwch noson allan ar y penwythnos gyda'ch ffrindiau benywaidd, ond peidiwch â dweud wrtho'ch cynlluniau tan y pwynt y bydd nos Iau yn symud o gwmpas. Os bydd yn teimlo ychydig yn ansicr, bydd arno ofn eich colli chi. Weithiau mae'n bwysig gwneud i'ch absenoldeb deimlo. Mae hon yn strategaeth syml i wneud iddo sylweddoli y gall pethau newid yn ei fywyd caru os na fydd yn eich cynnig yn gynt.5. Dywedwch wrtho fod gennych opsiynau

Peidiwch â bod yn rhy amlwg a pheidiwch â'i ddychryn trwy ddweud unrhyw beth gwirion. Mae'n gwybod eich bod chi'n ei garu ac mae'n ymddiried cymaint ynoch chi, fodd bynnag, mae'n rhaid iddo sylweddoli bod gennych chi opsiynau eraill os nad yw'n mynd i fod yr un a fydd yn eich priodi. Mae angen i'ch person sylweddoli y gellir ei ddenu at fechgyn eraill, yn ogystal ag y gallant fod â diddordeb ynoch chi! Gallwch chi wneud hynny trwy ddim ond sôn am y math o fechgyn sy'n creu argraff arnoch chi neu dim ond trwy edrych ar rywun o'i flaen â llygaid edmygus. Dywedwch wrtho pan fydd dyn yn eich canmol. Bydd yn dechrau dod o hyd i'r fodrwy ddelfrydol i sicrhau mai chi yw ef a'i gyfiawn o hyn tan dragwyddoldeb!

6. Cadwch y sgwrs briodas ar stop

Nawr, mae'n gwybod bod angen i chi gael eich taro ar y sail eich bod chi'n trafod popeth trwy'r amser. Mae gennych gylchgronau priodas diddiwedd, rydych chi wedi datgelu iddo sut y bydd gwisg briodas benodol yn edrych yn hyfryd arnoch chi ac mae'n gweld bob tro rydych chi'n edrych ar bost priodas ar Instagram. Os ydych chi wir eisiau iddo gynnig, dyna'r gorau i roi'r gorau i siarad am briodasau. Chwarae'n cŵl. Rydych wedi dweud wrtho na allwch fyw hebddo; does dim rhaid iddo wybod pob un o'r mewnwelediadau am eich priodas ffantasi tan ar ôl iddo eich cynnig chi. Gadewch i'r boi symud nawr.