Sut Gall Priod Hapus Wneud Tŷ'n Hapus

Sut Gall Priod Hapus Wneud Tŷ Dywedir yn aml fod agwraig hapus yn cyfateb i fywyd hapus. Dyna ddatganiad yr wyf yn dewis anghytuno ag ef. Mae'n well gennyf yr ymadrodd, Happy Spouse, Happy House oherwydd ei fod yn gynhwysol o'r ddwy blaid. Ni ddylai unrhyw beth mewn perthynas neu briodas fod yn unochrog. Mae'r hyn sy'n dderbyniol i un yr un peth i'r llall. Dylid cael chwarae teg a chydraddoldeb. Yn ganiataol, fe wneir aberthau fel gyda dim, ond ni ddylai gynnwys un person yn gwneud y rhodd i gyd a'r llall yn derbyn. Dylem fynd yn galed am unrhyw beth y mae ein henw ynghlwm wrtho. Mae ein partneriaid yn adlewyrchiad ohonom a'r un y dewiswn ymrwymo iddo.

Sut ydych chi'n disgwyl cael sefydlogrwydd gyda meddylfryd dros dro? Mae un yn dweud ei fod yn ymwneud â mi, fy nymuniadau a fy anghenion. Pan fyddwch chi'n ymuno â'r undeb priodas, mae'r un fi/fi/fy yn cael ei ddisodli gan ni/ni/ein un ni. Sy'n golygu, nid yw'n ymwneud â chi bellach. Mae yna rywun arall y dylai ei lesiant, ei chwantau a'i ddymuniadau gael blaenoriaeth. Meddyliwch amdano fel hyn. Os byddwch chi'n rhoi'ch priod yn gyntaf ac maen nhw'n eich rhoi chi'n gyntaf, nid oes unrhyw un yn cael ei adael yn teimlo nad yw'n cael ei werthfawrogi na'i anwybyddu.

Deall bod y ddau ohonoch ar yr un tîm nid mewn cystadleuaeth

Mae cymaint o bobl briod yn cerdded o gwmpas gydag un meddylfryd. Mae hynny'n rysáit sicr ar gyfer trychineb. Pan fyddwch chi'n priodi, mae pethau i fod i newid. Mae’n ffôl meddwl y gall popeth a wnaethoch cyn cyfnewid addunedau aros yr un fath. Bydd rhai lleoedd, pobl a phethau yn dod yn rhan o'r gorffennol. Byddwch chi'n clywed sibrydion eich bod chi'n actio'n ddoniol, ac ati. Felly beth! Pwy sy'n malio beth mae eraill yn ei feddwl. Eich prif amcan yw adeiladu sylfaen sy'n ffynnu ar gariad, heddwch a llawenydd. Ni allwch wneud hynny gyda gormod o wrthdyniadau. Sut mae rhywun yn disgwyl 100% gan eu partner, ond eto'n rhoi 50%? Pam maen nhw'n cael eu dal i safon uwch nag yr ydym ni ein hunain? Rhaid i chi greu glasbrint ar gyfer eich priodas. Nid dyna mae cymdeithas yn ei ddweud na barn eich teulu/ffrindiau. Gwnewch yr hyn sy'n gweithio i chi a'ch un chi. Os mai'r cytundeb yw bod y dyn yn talu'r holl filiau, yna bydded felly.Gwnewch i'ch priodas/perthynas weithio i chi

Nid yw un sy'n rhannu'r treuliau hynny gyda'i wraig yn ddim llai o ddyn. Peidiwch â chaniatáu i'r ddelwedd o sut rydych chi'n meddwl y dylai fod er mwyn ystumio'ch barn am sut ydyw mewn gwirionedd.Gwnewch i'ch priodas/perthynas weithio i chi. Deall bod y ddau ohonoch ar yr un tîm nid mewn cystadleuaeth. Gellir cyflawni cymaint mwy pan fydd cyplau yn cydweithio yn hytrach nag yn erbyn ei gilydd.

Gellir cyflawni cymaint mwy pan fydd cyplau yn cydweithio

Dim ond yr hyn rydych chi'n ei dderbyn y gallwch chi ei ddisgwyl

Pe bai'r ddealltwriaeth o briodas yn glir, byddai llawer llai o ysgariad a chartrefi wedi'u torri. Pe bai pobl yn ei nodi gyda'r cysyniad o'r hyn y gallant ei roi yn erbyn ei gael, sut y gallant dyfu / ffynnu yn erbyn hunanfodlonrwydd aros yr un peth. Gallai pethau fod gymaint yn well. Ar ddiwedd y dydd cofiwch hyn: dim ond yr hyn rydych chi'n ei dderbyn y gallwch chi ei ddisgwyl. Os yw'n ymddangos nad yw gwneud pethau mewn ffordd benodol yn gweithio, rhowch gynnig ar ddull gwahanol.

Ranna ’: