500+ o Lysenwau Ar Gyfer Gŵr

Cwpl hapus

Fel gwraig, gallwch chi bob amser werthfawrogi'ch gŵr trwy ddefnyddio llysenwau ar gyfer gŵr. Wedi'r cyfan, a priodas lwyddiannus angen peth ymdrech yn ystod y bywyd dirdynnol presennol hwn.

Efallai y byddwch yn teimlo ychydig yn betrusgar wrth ddefnyddio llysenwau ar gyfer gŵr yn sydyn. Ond mae'n dod yn haws gydag amser. Wel, nid oes rheol galed a chyflym ar sut i alw gŵr ag enwau melys. Gallwch chi ddefnyddio llysenwau ar gyfer gŵr unrhyw bryd rydych chi'n teimlo fel hynny.

Pam defnyddio llysenwau iddo?

Wel, mae yna lawer o resymau i roi llysenwau ar gyfer gŵr fel-

 • Bydd yn teimlo'n arbennig
 • Bydd yn deall eich bod yn dal i garu ef
 • Mae llysenwau ar gyfer gŵr yn helpu i adfywio'r berthynas hyd yn oed ar ôl blynyddoedd
 • Gallwch ddefnyddio llysenwau ar gyfer gŵr i wneud iawn ar ôl ymladd cwpl

Ond, mae dod o hyd i'r cywir a phriodol yn ymddangos yn dasg frawychus. Dyma 500+ o lysenwau gwr i chi. Gallwch bori o'r rhestr llysenw gŵr hon i ddod o hyd i'r delfrydol ar gyfer eich dyn-

Rhestr o'r llysenwau mwyaf ciwt ar gyfer gŵr

Mae eich hanner gwell yn haeddu llysenwau ciwt ar gyfer gŵr-

 • Llysenwau ciwt ar gyfer gŵr

Os yw'n ofalgar ac yn caru pethau neis, rhowch ei lysenw unigryw fel gŵr iddo. Dyma rai enwau anifeiliaid anwes ciwt ar gyfer gŵr-

 1. Hi hi
 2. Fflwfflau
 3. Lambcyn
 4. McLovin
 5. Poppet
 6. ffa jeli
 7. Fy nghariad
 8. Arth Boo
 9. Panda
 10. Cacen cwpan
 11. Mêl sypyn
 12. Pookie-Wooki
 13. Darling
 14. Mêl
 15. hi
 16. Hi hi
 17. cwningen mel
 18. Anrh byn
 19. Wedi cael
 20. Hwynllyd
 21. Darling
 22. Rhowch iddo
 23. Bachgen cariad
 24. Hyfryd
 25. Luvv
 26. Fy nghariad
 27. Arth snuggle

Dyma rai enwau mwy ciwt ar gyfer gŵr-

 1. Nugget
 2. Fy myd
 3. tedi
 4. Tedi mawr
 5. Arth cwtsh
 6. Cyfaill cudd
 7. Cariad byg
 8. Caru caru
 9. Pooh arth
 10. Arth bachog
 11. Rydych chi'n colli
 12. BAE
 13. BFF (cariad am byth)
 14. Meistr Dyn
 15. Babi
 16. Babe
 17. Bubba
 18. Tater tot
 19. Heulwen
 20. Tywysog

Gallwch hefyd roi'r llysenw ciwt canlynol iddo ar gyfer gŵr-

 1. Papa mawr
 2. Snuggles
 3. Lovey-dovey
 4. Angel
 5. Heulwen
 6. Fy nghariad
 7. Munchkin
 8. Trafferth
 9. Lloniannau
 10. Anghenfil cwci
 11. Mawr Mr
 12. Squishy Mr
 13. Dibynadwy Mr
 14. Hoff Mr
 15. Jeff
 16. Joon
 17. Darling
 18. Lyubov Moya
 19. Candy Llygaid
 20. Wookie
 21. candy llaeth
 22. BFG
 23. Goober
 24. Drogo

Gallwch hefyd ddewis enw o'r rhestr hon o ffugenw ar gyfer gŵr-

 1. Fy haul
 2. Fy Lleuad
 3. Fy seren
 4. Fy ANGEL
 5. Cutie Cutie
 6. Mac mawr
 7. Hercules
 8. Maverick
 9. rhyfeddod bachgen
 10. Darling
 11. Pencampwr
 12. Champ Mr
 13. Pel cig
 14. Dimple Mr
 15. Gwên Mr
|_+_|
 • Llysenwau Melys Ar Gyfer Gwr

Cwpl hapus

Gall defnyddio enwau melys ar gyfer gŵr ychwanegu ychydig o ffactor mush ar gyfer ei gilydd.

 1. Muffin Mr
 2. Bachgen Mêl
 3. Fy annwyl
 4. pwdin Mr
 5. Oreoman
 6. BF
 7. Pethau twym
 8. Cutie
 9. Byd Mr
 10. Da edrych Mr
 11. swynol Mr
 12. Tywysog swynol

Dyma ychydig mwy o enw cariad ar gyfer hubby -

 1. Bachgen breuddwyd
 2. Boi mawr
 3. Llygaid calon
 4. Hearthrob
 5. Mêl boo
 6. Bestie
 7. golygus
 8. Pastai melysion
 9. Gofal arth
 10. Sugerplam
 11. Arth snuggle
 12. Cariad babi
 13. Gwenynen fêl
 14. Boo Thang
 15. Pen-gliniau Gwenyn
 16. Menyn Babe
 17. Marchog mewn arfwisg ddisglair
 18. Mr Dibynadwy

Gallwch hyd yn oed ddod o hyd i ystyr newydd o'r cariad rydych chi'n ei rannu gyda'r llysenwau melys ar gyfer gŵr-

 1. Siocled Mr
 2. Peach
 3. Wafflau
 4. Candyman
 5. Bygiau
 6. Beau
 7. Babi Booga Boo
 8. Ci bach
 9. Snoogypws
 10. golwythion Cig Oen
 11. Snwcwm
 12. Fy nhywysog
 13. Mêl sypiau o geirch
 14. Fy Guy
 15. Boi rhydd
 16. cyfeiliornad Mr
 17. Fy enaid

Mae hyd yn oed gwrywod alffa yn eich gwerthfawrogi ac yn eich caru chi os ydych chi'n defnyddio enw melys ar gyfer gŵr o bryd i'w gilydd.

 1. Soulmate
 2. Dyn fy mreuddwydion
 3. Gwell hanner
 4. Fy mhopeth
 5. Fy rhyfeddod
 6. Dyn rhyfeddod
 7. Dyn gwych
 8. Dyn Haearn
 9. dyn ffôn cell
 10. Gŵr hylaw Mr
 11. Pefriog

Gallwch hefyd ddefnyddio enwau melys unigryw ar gyfer gŵr fel-

 1. Capten Sspark
 2. Sharlock Mr
 3. Byns cariad
 4. Ceirios
 5. Chang Noi
 6. Dropie

Dyma rai mwy o lysenwau ar gyfer gŵr-

 1. Siampw papi
 2. Morwr Mr
 3. Morwr
 4. Popeye
 5. Hen ddyn
 6. Danasama

Dyma rai llysenwau hynod ar gyfer gwr neu gariad-

 1. Rydych chi'n colli
 2. Mister yn gyflawn
 3. Kiddo
 4. Mack Gwryw
 5. Swets
 6. Dude
 7. Pwmpen
 8. sbectol Mr
 9. Athro Mr
 10. Lladwr calon
 11. Botwm
 12. Binky
 13. Firecracker
 14. Blaidd
 15. Uwchgapten
 16. Cyhyr
|_+_|
 • Llysenwau Unigryw ar gyfer Gwr

Bydd ei alw gan lysenwau unigryw ar gyfer gŵr yn gwneud iddo deimlo'n arbennig. Bambi

 1. Pieman
 2. Bagel
 3. Tootsie
 4. Candikins
 5. Papi mawr
 6. MR OEN
 7. Pop eirin gwlanog
 8. Llwynog
 9. Dwsin pobydd
 10. Bachgen Rhyfedd
 11. Llychlynwyr
 12. Taenellwr
 13. golygus
 14. Hunk-A- Lunk
 15. Bisgedi Menyn
 16. Adonis
 17. Hardd
 18. Zaichik
 19. Darling
 20. Mon Tresor
 21. Fy cwningen
 22. Fy ANGEL
 23. golygus
 24. Siryf
 25. Partner Mewn Trosedd
 26. Maverick
 27. Syr
 28. Rhyfelwr
 29. All- Seren
 30. Hedfan boi
 31. Champ

Neu gallwch hefyd ddefnyddio'r llysenwau annwyl hyn ar gyfer gŵr o bryd i'w gilydd-

 1. Superman
 2. Rheolwr plant Mr
 3. Gofynnwch i Bocegim
 4. annwyl ffrind
 5. Ef-Dyn
 6. Bebetom
 7. Anpanman
 8. Syr-Caru-Mae llawer
 9. Askum
 10. Mêl
 11. Fy nghariad
 12. Bo
 13. Fella Fawr
 14. Bossman
 15. Boss
 16. Chewbecca
 17. Cybiaid
 18. trwchus
 19. Charmer
 20. Fy nef
 21. Fy Cpraon
 22. Fy dyn
 23. Fy mywyd
 24. melysyn
 25. byg bach
 26. Candy

Dyma ychydig o lysenwau annwyl ar gyfer gŵr Cwpl hapus

 1. Siwgr
 2. Chisui
 3. Ciwt
 4. Edrych am
 5. Caemelito
 6. Corff
 7. Peth Gwyllt
 8. Gŵydd
 9. Dyn Iâ
 10. Ip dyn
 11. Arth gummy
 12. MCsteamy
 13. Seren roc
 14. Diferu Siocled
 15. Brenin Tywyll
 16. Fy mhlentyn
 17. fy Romeo
 18. Fy nhrysor
 19. Fy Teigr
 20. Fy Mrenin
 21. Fy dol
 22. Fy golau
 23. Fy Braster
 24. Fy nhywysog
 25. Fy nghalon
 26. Rwy'n aros
 27. Gwr annwyl
 28. FMB (Tad fy mabanod)
 29. cacwn
 30. Burger King
 31. Blaguryn
 32. Bredrin
 33. Brodyr
|_+_|
 • Llysenwau doniol ar gyfer gwr

A'r rhan orau yw nad oes angen i chi ddefnyddio unrhyw esgus i alw wrth y llysenw doniol ar gyfer hubby. Gallwch ddefnyddio'r llysenwau hubi unrhyw bryd y dymunwch.

Rydych chi'n ffodus os gall eich dyn wneud ichi chwerthin hyd yn oed mewn sefyllfaoedd rhyfedd! Mae hiwmor yn eithaf pwysig mewn perthnasoedd gan y bydd y fideo hwn yn dweud wrthych:

Felly, pam na ddewiswch chi lysenwau doniol i ŵr werthfawrogi ei hynodrwydd? Dyma ychydig o enwau doniol i alw'ch gŵr-

 1. Caveman
 2. Boss dyn
 3. Bender tân
 4. Torcher gwely
 5. Pen pwdin
 6. Muppy ci bach
 7. Bachog bachog
 8. Chipmunk
 9. Hulk
 10. Hebog
 11. Bwytawr mawr
 12. bwydie Mr
 13. Cowboi
 14. Briwsionyn o aur
 15. Dyn Nintendo
 16. pizzaman
 17. Elmo
 18. Llyffantod
 19. Llygoden y Ty
 20. Taten soffa
 21. Hunbun
 22. newynog
 23. Dyn ifanc blin
 24. Iau
 25. Simba
 26. Craith
 27. Gŵydd gwirion
 28. Chwaraeon
 29. Pŵer seren
 30. Mr Shine
 31. pyjama siwgr
 32. Heulog
 33. Pelydr haul
 34. Jock
 35. Jocer
 36. Capten Byd
 37. Golau fy llygaid
 38. Llwynog bach
 39. Meistr bach
 40. Nain
 41. Trouble Mr
 42. Mr trwsgl
 43. Knace
 44. Managina
 45. Marcwis
 46. Baw yn yr esgidiau
 47. Preniog
 48. Buzz ysgafnach
 49. Fy bresych
 50. Fy hwyaden
 51. Fy chwain
 52. Yn helaeth

Mae defnyddio llysenwau doniol ar gyfer gŵr yn aml yn ychwanegu deinameg newydd i'r berthynas. Ac efallai y bydd hyd yn oed yn gwneud jôc newydd gyda'r llysenw cariad am ŵr a roesoch iddo-

 1. Tylluan
 2. dyddiad cau Mr
 3. Mr cramming
 4. Cwpan pwdin
 5. ‘Pyncyn’
 6. Guy swil
 7. Hwyaden rwber
 8. Slic
 9. Mr neb
 10. Efadu meistr
 11. Shoogie wogie
 12. Ribcracker
 13. Nos Mr
 14. Tei boi
 15. Sbonciwr hosan
 16. Roc
 17. Skyscraper
 18. Shufty
 19. Spaenog
 20. Bridfa
 21. Sug
 22. Siwgr
 23. stiltiau
 24. Ffa llinynnol
 25. Mr pedwar llygad
 26. Y bwystfil
 27. Tripod
 28. Marse
 29. Estron o gors
 30. Ydw- dyn
 31. Yaar
 32. Winnie
 33. Yn y pen draw
 34. Vegas
 35. Balŵ
 36. Chwerthin nwy Mr
 37. Mr pen poeth
 38. Mr iâ
 39. Dyn lafa
 40. Angewr
 41. Mae Mr anghofio
 42. diweddar Mr
 43. Mr du

Gallwch hefyd ddefnyddio'r llysenwau goglais asen a ganlyn ar gyfer gŵr sydd bob amser yn cosi'ch esgyrn doniol-

 1. Cybiaid
 2. Dyn chwyrnu
 3. Dyn cawl
 4. Mr esgyrn doniol
 5. drama Mr
 6. Brenin drama
 7. Ziggy
 8. Mr ddwy droed chwith
 9. Mr ddwy droed dde
 10. trefnydd Mr
 11. Mr chug
 12. Cneuen taffi
 13. Mr Llwglyd
 14. Coffi Gwyddelig
 15. Mr Chai
 16. Mr Cofee
 17. Peppermint
 18. backpack Mr
 19. gêm Mr
 20. Mr Xbox
 21. Saws poeth Mr
 22. Lusiog
 23. Ares
 24. Zeus
 25. Cannon
 26. Jonny Roced
 • Rhestr o'r Enwau Anifeiliaid Anwes Cwtaf ar gyfer Gŵr

|_+_|

Dyma restr unigryw o'r enw gorau ar gyfer gŵr y gall unrhyw wraig ei ddefnyddio unrhyw bryd y maent am asesu eu gŵr-

|_+_|
 • Enwau Anifeiliaid Anwes Rhamantaidd Ar Gyfer Gŵr

Mae rhoi enwau anifeiliaid anwes a llysenwau ar gyfer gŵr yn golygu llawer. Dyma ychydig o enwau gorau ar gyfer gŵr fel-

 1. Capten
 2. Gwych Mr
 3. Llwynog
 4. Cariad
 5. Marquira

Fel arall, gallwch ei alw gan ddefnyddio enwau rhamantus ar gyfer gŵr fel-

 1. Teigr
 2. Ydy ma'am
 3. Diaper dadi
 4. Mr Knock allan
 5. Mr Mwnci
 6. Jami
 7. Fy holl
 8. Pastai pwdin
 9. Rhywiog
 10. Superstar
 11. Winci
 12. Myffin Bridfa
 13. Mopsi
 14. Honeysop
 15. Poppet
 16. Acushla
 17. Frisco
 18. Sweetkins
 19. Super gre
 20. Smaciau siwgr
 21. Fy nhrysor
 22. Ceidwad y galon
 23. Mr warlock
 24. Mr dirgel
 25. Mr annwyl
 26. Mr rhamantus
 27. Breuddwyd Mr
 28. Cwympo mewn cariad
 29. Fflam Twin
 30. Dymuniad y Galon
 31. Affinedd Mr
 32. Ysbryd Caredig
 33. mr santa claus
 34. Adda
 35. Bwa
 36. Cariad dwyfol
 37. Fy tân
 38. Fy ysbrydoliaeth

Gall unrhyw wraig hefyd ddefnyddio llysenwau gŵr rhamantus fel-

 1. Teulu Mr
 2. Peter Pan
 3. Cymar Hud
 4. Fy PBJ
 5. rhodd Duw
 6. golffiwr Mr
 7. Fy coller glas
 8. Perffeithydd Mr
 9. Trwsgl Mr
 10. Dynamig Mr
 11. Dychrynllyd Mr
 12. Tristan
 13. Tom
 14. Afal fy llygad
 15. Llygaid angel
 16. Alliebear
 17. Mr Annwyl
 18. Bambi
 19. Fy Bachgen
 20. Bybi
 21. Frou-frou
 22. Heisenberg
 23. Arwr Mawr
 24. Jujube
 25. Gwyneb clingy
 26. Lala
 27. Lambcyn
 28. Colomen fach
 29. luber
 30. Sweetum
 31. Teardrop
 32. bysedd traed teigr
 33. melysion
|_+_|
 • Enwau Anifail Anifeiliaid Anwes I'w Gŵr

Eich hanner gorau yw eich person mwyaf annwyl. Efallai ei fod wedi dod yn dad ond mae angen rhai arno o hyd snuggles a chynhesrwydd unwaith mewn tro. Gallwch chi roi llysenwau doniol ar gyfer gŵr iddo, gan gynnwys-

 1. Shrek
 2. Yoda
 3. Dyn Haearn
 4. Menyn
 5. Ciwcymbr
 6. Batty
 7. Fuzzball
 8. Rapscallion
 9. Buster
 10. Goofball
 11. Cyw iâr
 12. Pen wy
 13. cacen raved Mr
 14. Dolen Fury Mr
 15. Dyn sinamon
 16. Goof
 17. Arth Monley-pookie
 18. Anghenfil barf
 19. Bigfoot Mr
 20. Muppet
 21. Mooky
 22. rhif
 23. Hen ddyn
 24. Pen picl
 25. Anifail anwes
 26. Mr ceiliog
 27. Mae Mr yn neidio
 28. ynni Mr
 29. Da da
 30. Candy
 31. Mr goedwig
 32. wal Mr
 33. Cnau cyll
 34. Tarten bop
 35. PBJ
 36. poopsie
 37. roo roo
 38. Mr Brenin
 39. Gwenau Mr
 40. Arth Snuka
 41. Soda pop
 42. Snuggems
 43. Tarzan

Casgliad

Gallwch ddewis beth yw'r enw gorau i alw'ch gŵr fel y dymunwch. Bydd ei alw â llysenwau unigryw ar gyfer gŵr yn sicrhau ei fod ef a chi yn parhau i fod yn gysylltiedig. Modern yn ymchwilio hefyd yn awgrymu bod defnyddio llysenwau yn aml yn gwella lles emosiynol cyplau

Felly, os nad ydych wedi rhoi unrhyw enw iddo, mae'n bryd defnyddio llysenwau ar gyfer gŵr!

Ranna ’: