6 Hobïau A Fydd Yn Cryfhau Eich Perthynas

6 Hobïau A Fydd Yn Cryfhau Eich Perthynas Does dim byd cystal â theimlo eich bod chi mewn cariad llwyr â rhywun. Hyd yn oed mewn priodas, rydych chi am deimlo'r berthynas gref honno â'ch partner.

Dyna yw natur perthnasoedd heddiw rydych chi'n profi cariad cryf wrth ddêt, ac mae rhamant yn tueddu i ddarostwng pan fyddwch chi'n briod oherwydd rydych chi'n teimlo ei fod yn normal.

Fodd bynnag, gall treulio amser gyda'ch gilydd a rhannu profiadau helpu i gryfhau'ch perthynas ar unrhyw adeg, boed yn dyddio, dyweddïo, neu briod.

Gallwch chi gryfhau'ch perthynas heddiw trwy gymryd rhan mewn hobïau gyda'ch partner. Wrth ddewis hobïau, sicrhewch eich bod yn dewis un y bydd y ddau ohonoch yn ei fwynhau.

Felly os ydych chi a'ch partner chwilio am hobïau ar gyfer cyplau a all gryfhau eich perthynas neu pa hobïau y gall cyplau eu gwneud gyda'i gilydd, dyma 6 hobi gallwch chi a'ch partner fwynhau i mewn a'r rhesymau pam y bydd rhannu hobïau yn gwneud eich perthynas hyd yn oed yn gryfach

6 hobi a all ddod â chi'n agosach at eich gilydd:

1. Coginio

Gall coginio pryd o fwyd gyda'ch gilydd fod yn llawer o hwyl ar gyfer cyplau. Nid oes amheuaeth bod angen cynorthwyydd ar bob cogydd, a gall eich partner ddarparu'r cymorth angenrheidiol. Wrth goginio, gall y ddau ohonoch ddysgu trwy ddysgu tric newydd i'ch gilydd.

Y ffordd orau yw coginio pryd o fwyd y mae'r ddau ohonoch yn ei fwynhau. Os nad ydych chi'n gwybod sut i goginio, gallwch chi a'ch partner wylio tiwtorial YouTube neu ddarllen llyfrau coginio cyn yr achlysur i ddysgu peth bach.

Pan fyddwch chi'n coginio gyda'ch gilydd, rydych chi'n dysgu bod yn gyfrifol am eich iechyd , megis, trwy gynnwys mwy o lysiau yn y diet a defnyddio llai o olew.

2. Ymarfer corff gyda'i gilydd

Tarwch y gampfa honno gyda'ch gilydd. Os ydych yn rhedwr boreol, anogwch eich partner i ymuno â chi un diwrnod yn y gweithgaredd hwn. Bydd y ddau ohonoch yn profi'r un teimlad ar yr un pryd ac yn creu cwlwm cryf.

Mae angen cymhelliant ac anogaeth i wneud ymarfer corff a pha ffordd well o gael y rhinweddau hyn na gwneud hynny cynnwys eich gwraig neu ŵr yn eich trefn. Pan fyddwch chi'n annog eich gilydd i barhau i ymarfer, gallwch chi gyfieithu'r sgiliau hyn mewn meysydd eraill o'r berthynas.

3. Gwnewch bosau gyda'ch gilydd

Mae unrhyw gêm yn ddiddorol os ydych chi'n cystadlu yn erbyn eich gilydd. Gorffen jig-so yw nod pawb oherwydd mae’r rhan fwyaf ohonom yn ei adael hanner ffordd pan ddaw’n anodd. Gallwch chi ddysgu triciau gwahanol trwy wylio'ch gilydd yn datrys y pos.

Gallwch hefyd gystadlu i helpu eich gilydd i wella eu sgiliau. Gan fod pos yn broblem, gall eich helpu i ddysgu sut i ddatrys problemau eraill yn eich perthynas heb roi'r gorau iddi.

Gallwch sbario ychydig funudau neu oriau yn ystod y penwythnosau i chwarae pos jig-so. Os nad ydych yn gefnogwr o bosau, gallwch roi cynnig ar groeseiriau o gwefan croesair 911 , sy'n darparu llawer o groeseiriau cyffrous.

Hobïau A Fydd Yn Cryfhau Eich Perthynas 4. Iaith

Ydych chi erioed wedi meddwl am ddysgu iaith newydd? Ceisiwch ddewis un sydd o ddiddordeb i'r ddau ohonoch. Nesaf, edrychwch am raglenni ar-lein neu ystafelloedd dosbarth corfforol y gallwch chi eu mynychu gyda'ch gilydd.

Gall fod yn ddiddorol dweud geiriau fel dwi'n gweld eisiau chi mewn iaith arall. Ar ben hynny, fe welwch rywun i ymarfer siarad yr iaith newydd honno nes i chi gyflawni perffeithrwydd.

Gallwch chwarae gêm a penderfynu ymweld â gwlad arall sy'n siarad yr iaith honno fel rhan o'r hwyl.

5. Gwyliau

Nid oes unrhyw beth mor foddhaol â mynd ar wyliau gyda'ch partner. Mae mynd am wyliau yn caniatáu i chi'ch dau ymlacio a bondio. Rydych chi'n cael dysgu mwy am eich gilydd i ffwrdd o aflonyddwch dyddiol a phobl sy'n caniatáu ichi gryfhau'ch perthynas.

Ar ben hynny, rydych chi'n dysgu helpu'ch gilydd i ddringo creigiau a mynyddoedd neu nofio. Pryd ar wyliau, mae gan y ddau ohonoch ddigon o amser i'w dreulio gyda'ch anwyliaid.

6. Nosweithiau dyddiad rheolaidd

Mewn priodas, nid yw'r rhan fwyaf o gyplau yn treulio digon o amser gyda'i gilydd. Rydych chi'n darganfod eich bod chi'ch dau yn brysur yn mynd i'r gwaith ac yn cyrraedd adref yn hwyr.

Er mwyn cryfhau eich perthynas, cynllunio nosweithiau dyddiad o leiaf dair gwaith yr wythnos. Bydd nosweithiau dyddiad yn helpu i ailgynnau'ch cariad. Gallant gynnwys cinio yn eich hoff fwyty neu wylio ffilmiau, ymhlith eraill.

Casgliad

Mae cymryd rhan mewn hobi yn un o'r ffyrdd gorau o gryfhau'ch perthynas â'ch partneriaid. Ar ben hynny, ni waeth beth yw eich dewis o hobi, gall cael rhywbeth y gallwch chi ei fwynhau fel cwpl helpu i gryfhau'r berthynas. Peidiwch â phoeni am dreuliau; gallwch ddewis hobïau rhad fel coginio neu ymarfer corff.

Ranna ’: