7 Sefyllfa Cysgu Mwyaf Cyplau Cyffredin a’u Arwyddocâd

7 Sefyllfa Cysgu Mwyaf Cyplau Cyffredin a’u Arwyddocâd

Yn yr Erthygl honMae llawer o gyplau ifanc yn dymuno cael noson dda o gwsg yn boblogaidd. Boed yn newydd-anedig anghenus neu arferion chwyrnu eich partner, mae yna nifer o ffactorau sy’n tarfu ar amser cysgu cyplau.Mae'n hawdd lleihau rhannu eiliadau agos-atoch yn yr ystafell wely gan y disgresiynau hyn, a all achosi problemau i rai cyplau.

Fodd bynnag, a oeddech chi'n gwybod eich safle cysgu gyda'ch partner yn gallu arddangos gwirioneddau anymwybodol am eich perthynas? Ydych chi erioed wedi meddwl am swyddi cysgu cwpl a'u hystyr a beth mae eich safle cysgu yn ei ddweud am eich perthynas ?Darllenwch ymlaen i ddarganfod pa lwy, gefn wrth gefn ac ati swyddi cysgu cyplau datgelu am eich statws perthynas.

Safle cysgu 1: Llwy

Llwy yw un o'r rhai mwyaf swyddi cysgu cyplau clasurol ac mae'r mwyafrif o gyplau yn cychwyn fel hyn. Mae'r llwy fach yn mwynhau teimladau o gysur ac amddiffyniad, sy'n gwneud synnwyr gan fod eu partner yn eu hamgylchynu'n llawn.


dyddiadau am bunnoedd

Mae llwyau mawr yn debygol o roi mwy ac mae'n well ganddyn nhw amddiffyn eu partner. Mae'r rhan fwyaf o gyplau sy'n llwyio'n rheolaidd naill ai wedi dechrau dyddio yn ddiweddar neu'n anwahanadwy.Safle cysgu 2: Cefn wrth gefn

Gall cefn wrth gefn gyda chysylltiad ddweud amrywiaeth o bethau am eich perthynas. Os yw'ch gwaelodion yn cyffwrdd, mae'n dangos eich bod am aros yn gysylltiedig wrth aros yn gyffyrddus.


ffurfiau o anffyddlondeb

Os ydych chi wedi cael dadl yn ddiweddar, gallwch ddewis y safle cefn wrth gefn er mwyn osgoi cyswllt llawn. Fodd bynnag, mae'r cyffyrddiad bach yn datgelu eich bod yn dal i ofalu am eich gilydd.

Safle cysgu 3: Blaen i'r blaen

Yn y bôn, y blaen i'r blaen gyda chyswllt yw'r fersiwn “babi” o gydgysylltiad, y byddwn yn mynd i'r afael ag ef yn nes ymlaen.Mae'r sefyllfa gysgu hon yn cynnwys pennau'r ddau bartner sydd wedi'u lleoli ar yr un lefel a breichiau'n cofleidio'ch partner ychydig. Gallai cwpl sy'n cysgu o'r blaen i'r blaen nodi eu meddwl tebyg a'u cemeg gadarnhaol.

Safle cysgu 4: Crud cariad

Safle cysgu 4: Crud cariadYdych chi erioed wedi meddwl beth oedd y swydd am orffwys eich pen ar frest eich partner? Mae'n grud cariad.

Mae'r sefyllfa agos-atoch hon yn datgelu ymdeimlad cryf cwpl o ymddiriedaeth a gwaith tîm. Mae'n well gan lawer o gyplau newydd y swydd hon, sy'n esbonio pam mae rhamant wrth wraidd y sefyllfa hon.

Safle cysgu 5: Cwt coes

Weithiau gall bod yn gwbl gysylltiedig â'n partner boethi. Mae hyn yn arwain llawer o gyplau i gysgu yn safle cwtsh y coesau.

Roedd safle cwtsh y coesau yn nodi chwant rhywiol neu emosiynol partner am y llall. Yn ogystal, mae coesau cyd-gloi yn hyrwyddo ymdeimlad o un, neu uned.

Safle cysgu 6: Cydgysylltiedig

Mam pawb swyddi cysgu cyplau : cydblethu.


teimlad yn agos

Mae cydblethu'ch hun yn llawn â'ch partner yn un o'r rhai mwyaf swyddi cysgu cyplau rhamantus oherwydd ei fod yn aml yn achos dros dro ar gyfer rhyw. Mae cwpl sy'n cydblethu eu hunain yn rheolaidd yn dangos eu dibyniaeth ar ei gilydd.

Sefyllfa Cysgu 7: Y ddau ar stumog

Os ydych chi a'ch partner yn cysgu ar eich stumog heb unrhyw gyswllt, gallai nodi bod diffyg ymddiriedaeth rywiol.

Weithiau gall sylweddoli hyn annog cariadon i drafod unrhyw faterion cudd. Er bod hyn yn heriol i lawer o bobl, gallai cael sgwrs ddifrifol am unrhyw ofnau neu bryderon arbed eich perthynas rhag lleihau.

Safleoedd cysgu cwpl a'u hystyron cudd yn gallu datgelu llu o wirioneddau am eich perthynas. Efallai nad ydyn nhw'n hollol gywir ar gyfer perthynas pawb, ond mae peth doethineb y tu ôl i bob safle. Edrychwch ar y llawn Casper ffeithlun isod am fwy swyddi cysgu cyplau a'u hystyron.