The ABC’s i Berthynas Gyflawn

Rhowch gynnig ar Affinedd, Cydbwysedd a Sgwrs am greu perthynas lwyddiannus

Yn yr Erthygl hon

Sut ydych chi'n atal cariad rhamantus rhag lleihau dros amser? A yw'n bosibl cadw'r glöynnod byw a gawsom ar ddechrau'r berthynas?Mae'n rhy gyffredin y bydd perthynas, ar ôl cryn amser, yn mynd o angerdd a thân gwyllt i ofalu am lethr llithrig o ho-hum a hunanfoddhad. Yn anffodus, i lawer o briodasau, mae hwn yn fagl hawdd i syrthio iddo.

Un diwrnod rydych chi'n cwympo i gysgu wrth ymyl eich cariad a'r diwrnod nesaf y byddwch chi'n deffro wrth ymyl eich cyd-letywr. Mae'n digwydd mor gynnil nad ydych chi hyd yn oed yn sylweddoli ei fod yn digwydd.

Yn llyfr Susan Piver, Y Pedwar Gwirionedd Cariad Nobl , mae hi'n siarad am fywyd a chariad gan nodi na allwn fyw ar Passion Planet. Mae hi'n argymell ein bod ni'n teithio yno'n aml ac yn treulio cymaint o amser ag y gallwn ni yno, ond allwn ni ddim byw yno. Mae bywyd yn ddiflas ac mae rhwystrau yn anorfod.

Os ydych wedi bod yn briod ers amser maith, sut ydych chi'n sicrhau eich bod yn cael agosatrwydd rhywiol? Mae gennym ni rai awgrymiadau sy'n hanfodol ar gyfer cynnal perthynas anhygoel, iach sy'n sefyll prawf amser.

Rhowch gynnig ar Affinedd, Cydbwysedd a Sgwrs am greu perthynas lwyddiannus

Affinedd

Mae affinedd i'ch partner o'r pwys mwyaf. Diffinnir affinedd fel a hoffter digymell neu naturiol i rywun. Mae'n rym rhwng pobl sy'n achosi iddynt fynd i mewn ac aros mewn cyfuniad â'i gilydd.

Er mwyn cael eich cysylltu a bod ag angerdd am rywun yn greiddiol mae'n rhaid i chi hoffi'r person hwnnw. Rhaid bod gennych yr affinedd. Yr allwedd yw cadw golwg ar affinedd â'i gilydd bob amser.

Unwaith y bydd affinedd yn cael ei golli’n llwyr i’w gilydd mae’n anodd iawn ei adfer. Ddim yn amhosib ond yn heriol.

Balans

Mae cydbwysedd mewn perthynas yn hanfodol bwysig. Diffinnir cydbwysedd fel a ecwilibriwm corfforol, integreiddiad dymunol o esthetaidd o elfennau, sefydlogrwydd meddyliol ac emosiynol, i ddod â chytgord neu gyfran.

Cydbwysedd yw'r cynhwysyn angenrheidiol sy'n creu unigoliaeth â bod yn gwpl. Mae hefyd yn gynhwysyn sylweddol wrth ddod o hyd i gyfaddawd i'r heriau a wynebir mewn unrhyw berthynas. Dau unigolyn yn ymuno â'i gilydd yn ymwybodol ond eto'n cynnal eu hunigoliaeth yn enw cariad.

Mae'n fudd rhyfeddol ac angenrheidiol pan allwch chi gydbwyso'ch gilydd.

Er enghraifft, wrth i straen godi, cydbwysedd yw pan fydd eich partner yn sylweddoli'r sefyllfa ac yn gwybod beth sydd ei angen i ymyrryd a helpu i dynnu'r pwysau i ffwrdd. Dyma natur perthynas symbiotig ac yn ffordd wych o gryfhau'ch bond a chynhyrchu mwy o gysylltiad a chytgord.

Sgyrsiau

Y gallu i gael sgyrsiau effeithiol yw

Y gallu i gael sgyrsiau effeithiol yw'r agwedd bwysicaf ar unrhyw berthynas. Mae sgwrs iach yn cyfnewid teimladau, arsylwadau a syniadau.

Sgwrs yw'r craidd i gwpl sy'n pennu cyfeiriad unrhyw berthynas.

Pan fydd y sgwrs yn absennol, mae affinedd a chydbwysedd yn cychwyn y dirywiad i hunanfoddhad sy'n arwain at y teimlad o fod yn sownd mewn rhigol.

Elfen y Sgwrs yw elfen bwysicaf yr ABC o berthynas foddhaus.

Mae gallu sgwrsio am y pynciau mwyaf heriol yn hanfodol i lwyddiant eich perthynas. Mae defnyddio geiriau sy'n eich tynnu chi'n agosach at eich gilydd yn hytrach nag annog ymladd neu hedfan yn hanfodol. Er enghraifft, os yw'ch partner yn gwneud rhywbeth i'ch gwylltio, efallai mai'ch greddf gyntaf fydd rhoi gwybod iddynt sut y gwnaethon nhw eich digalonni. Fodd bynnag, mae hyn fel arfer yn golygu eu bod yn amddiffyn eu hunain, yn ymladd yn ôl neu'n cerdded i ffwrdd o'r sefyllfa. Nid yw'r un o'r senarios hyn yn ddefnyddiol i'r sefyllfa.

Beth pe baech chi, ar y llaw arall, yn rhannu gwraidd eich dicter? Pan na wnaethoch chi arddangos i mi fel yr addawsoch, fe wnaeth fy ngwneud yn drist iawn. Teimlais nad ydych yn poeni amdanaf fi na fy nheimladau. Bydd geiriau fel hyn yn eich tynnu'n agosach at eich gilydd yn hytrach na'ch gwthio ymhellach oddi wrth ei gilydd.

Cael hwyl

Un meddwl olaf yw sicrhau eich bod chi'n cael hwyl yn eich bywyd. Mae'n anodd peidio â bod yn hapus pan rydych chi'n mwynhau'r reid. Mae newydd-deb mewn perthynas o'r pwys mwyaf, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cynllunio nosweithiau gyda'i gilydd yn rheolaidd. Mae astudiaethau perthynas wedi dangos dro ar ôl tro na fyddech chi fel arfer yn disodli'r cinio arferol a ffilm gyda gweithgaredd dyddiad yn cael effaith gadarnhaol enfawr ar eich perthynas.

Felly ewch allan o'ch trefn arferol a rhoi cynnig ar rywbeth newydd fel dosbarth celf, noson sba gartref, gwersi dawns, awyrblymio dan do neu yn yr awyr agored, wel cewch y syniad.

Rydyn ni i gyd yn gwybod bod cael perthynas anhygoel yn cymryd gwaith ond mae'n werth yr egni a'r ymdrech pan rydych chi mewn un da. Ein gobaith yw y byddwch chi a'ch partner yn osgoi'r sownd mewn syndrom rhigol trwy ychwanegu newydd-deb at eich dyddiadau, ymarfer yr A, B, C’s a thrwy hynny greu perthynas anhygoel a fydd yn para am oes.

Ranna ’: