Amser Stori – Sut Fe Gwrddon ni a Phriodi

Amser Stori - Sut Fe Gwrddon ni a Phriodi Y peth rhyfeddol am gariad yw bod ganddo ffordd o ddangos a synnu ni. Ceisiwch, fel y gallem, gadw’r cysylltiadau agos â ni wrth inni fynd ar drywydd swyddi, addysg uwch, a phrosiectau anhunanol, mae cariad yn aml yn dod i’n calonnau a’n gweledigaeth. A phan fydd cariad yn dod i'r amlwg, nid ydym yn aml yn cyd-fynd â'i bŵer a'i dynfa ysgubol.

Daliodd Mike i ddweud wrth ei ffrindiau, Wna i byth ddyddio dyn newydd. Roedd llygaid uwch, llywydd corff y myfyrwyr, yn sefydlog ar raddio, ysgol y gyfraith, a gyrfa mewn gwleidyddiaeth. Ar ôl dod i'r amlwg o sawl perthynas anodd, nid oedd gan Mike, syth bin, ddiddordeb bellach mewn bod yn rhan o bartneriaeth drychinebus arall. Daeth llygaid ar y wobr yn fantra Mike, hyd yn oed wrth i goed ifanc, a oedd ar gael, orlifo'r campws gwyrddlas, gwyrdd.

Cyrhaeddodd Sally y coleg gydag ysbryd rhydd a chalon am anhunanoldeb. Roedd ei gwisg hippie a'i hesiampl o gario cwpan coffi gyda hi bob amser, yn troi pennau ar y campws cymharol geidwadol. Wnaeth Mike ddim sylwi ar Sally i ddechrau, gan fod merched bob amser yn ei gylchu mewn ymgais i swyno’r dyn mawr ar y campws i rownd o fflyrtio. Un diwrnod, fodd bynnag, cafodd Mike ei daro oddi ar ei draed gan y vixen a gyrhaeddodd y coleg mewn sedan Chevy hipi. Ar brynhawn dydd Gwener, sylwodd Mike ar Sally. Wrth baratoi ar gyfer araith i'r corff myfyrwyr, gwyliodd Mike Sally yn gorymdeithio ar draws y cwad mewn modd hyderus. Roedd hi'n edrych fel breuddwydiwr, byddai Mike yn dweud yn ddiweddarach, cerddodd Sally gyda chlwyd rhywun a oedd yn gyfarwydd â rhythmau ac alawon y bydysawd. Ychydig a wyddai Mike fod Sally wedi sylwi ar Mike hefyd.Roedd Mike yn ofni cysylltiad

Yn boenus o swil er gwaethaf ei dafluniad allanol o gryfder a meistrolaeth, roedd Mike yn ofnus o gysylltu â Sally. Er eu bod wedi cael ychydig o sgyrsiau caredig yn y dyddiau a ddilynodd, roedd Mike yn synhwyro nad oedd ganddi ddiddordeb. Ah, ond roedd gan Sally ddiddordeb. Mewn dawns o atyniad dirgel, roedd Sally eisoes yn awyddus i gysylltu â Mike yn yr un ffordd ag yr oedd Mike yn gobeithio cysylltu â Sally. Byddai cyd-ddiddordeb yn cael ei gadarnhau'n fuan mewn ffordd hyfryd o anuniongred.

Ceisiodd Sally gael ei sylw

Roedd Mike yn aelod o fand gorymdeithio bach ei goleg. Yn chwaraewr sousaphone, Mike oedd yn cario'r offeryn mwyaf yn y band, offeryn gyda chloch bres enfawr a oedd yn wynebu'r ochr. Lluniodd Sally gynllun i gael ei sylw. Wrth i’r band agosáu cyn ac ar ôl y perfformiad, dechreuodd Sally daflu darnau bach o rew tuag at gloch sousaphone Mike. Fel gard pwynt NBA profiadol, gallai Sally daflu'r iâ yn union i mewn i gloch yr offeryn. Ni sylwodd Mike ar y saethwr miniog ar y dechrau, ond sylweddolodd fod rhywun ar y llinell ochr yn ceisio tynnu ei sylw. Yn olaf, clywodd y chwerthin. Yno ar y llinell ochr, roedd cnewyllyn o ferched ifanc yn chwerthin ac yn pwyntio at Mike wrth iddo adael y maes. Pwy oedd yng nghanol y cynulliad? Sally o'r dosbarth dynion ffres.

Sally a O ail hanner y gêm bêl-droed ymlaen, roedd Sally a Mike yn bâr. Wedi’u tanio gan eu stori gysylltiad anghyffredin a’u hangerdd i wneud peth daioni yn y byd, tynnodd Sally a Mike egni oddi wrth ei gilydd wrth iddynt barhau â’u hastudiaethau israddedig. Cyn bo hir daeth y cwpl i wybod eu bod yn cael eu meithrin mewn gwahanol fydoedd. Er gwaethaf ei phersona hipi, roedd Sally yn gynnyrch teulu cyfoethog â gorffennol achau. Roedd Mike, ar y llaw arall, yn fyfyriwr coleg cenhedlaeth gyntaf o gefndir coler las. Fe wnaethon nhw wneud iddo weithio a gwneud cytundeb. Byddai Sally yn gorffen ei gradd israddedig a byddai Mike yn cwblhau ei waith graddedig cyn ystyried y posibilrwydd o briodas.

Cynigiodd Mike i Sally

Ar ôl tair blynedd o ffrwythlon,perthynas pellter hir, cyrhaeddodd y cynnig o'r diwedd. Cyfarfu Mike â Sally ar y cae pêl-droed lle'r oedd y rhew wedi'i daflu, a chafodd ei hen ffrindiau o'r band gorymdeithio wrth ei ochr. Ar ôl serennu Sally â baled offerynnol hardd, tynnodd Mike sousaffon wedi’i fenthyg oddi ar ei ysgwydd, estynodd i mewn i gloch yr offeryn, a chyflwynodd ddarn un carat o iâ i Sally. Moment cylch llawn.

Priodasant

Flwyddyn yn ddiweddarach, priododd y cwpl annhebygol ar gwad eu coleg. Roedd yn ddiwrnod hyfryd o wanwyn yn llawn asaleas a choed cwn yn blodeuo. Unwaith eto, roedd y band gorymdeithio yn bresennol, gan gynnig llu o faledi ac alawon dawns i'r cwpl ar gyfer eu clustiau a'u traed diolchgar. Am yr wyth awr nesaf, cafwyd dathliad yng ngolau'r lleuad o amgylch y cariadon. Y diwrnod wedyn, ar ôl i niwl y dathliad wanhau, aeth y cwpl ar awyren gyda bagiau cefn yn tynnu, a gadael am Affrica ar ddechrau cyfnod o ddwy flynedd gyda'r Corfflu Heddwch.

Pwy a wyddai fod gan sousaphones y pŵer i danio fflamau atyniad? Fe wnaeth Mike a Sally, o wahanol fydoedd, danio fflam y berthynas ar ôl cyfnewid serendipaidd ar ddydd Sadwrn pêl-droed. Mae'r gweddill, fel y dywedant, yn hanes.

Ranna ’: