Arddangos Eich Cudd-wybodaeth gyda Riddles Cariad Ciwt i wneud argraff ar Eich Malwch

Cwpl Rhyfeddol Yn Adeiladu Cariad A Rhamant Ynghyd Ar Y To Gyda Natur Hardd

Cofiwch yr amser hwnnw pan ofynnodd eich rhieni ichi fynd drwy’r adran honno o’r llyfrau comig lle’r oedd posau syml; roedd yn gyffrous bryd hynny, iawn? Felly y bydd yn awr.

Wrth feddwl am wneud argraff o flaen eich gwasgfa, nid ydych yn gwneud dim ond dangos eich ochr ddeallus allan. Mae posau cariad yn ei gwneud hi'n haws i chi ychwanegu at eich gêm o flaen eich cariad neu ddarpar gariad.

Felly, i'ch helpu chi ag ef, dyma rai posau cariad ciwt a hwyliog i wneud i'r dyn hwnnw feddwl amdanoch chi drwy'r amser.

Cariad posau i wneud y sgwrs yn hawdd gyda'ch gwasgu

C1. Beth yw fy un i ond dim ond chi all gael?

A- Fy nghalon.

C2. Pam roedd y cogydd yn teimlo embaras?

A- Oherwydd gwelodd y dresin salad.

C3. Llinell codi bwlb golau bachgen i'r bwlb golau merch fyddai?

A- dwi'n dy garu di wat cyfan.

C4. Beth fyddai fampir yn galw ei gariad?

A- Ei Ghouul-friend

C5. Sillafu merch bert gyda dwy lythyren.

A- QT

C6. Beth fyddai cerdyn valentine yn ei ddweud wrth y stamp?

A- Glynwch fi, fe awn ni i lefydd.

C7. Pam mae menywod yn cwympo mewn cariad â'r dracula yn gyflym?

A- Oherwydd mai cariad yw'r brathiad cyntaf!

C8. Beth ddywedodd yr Iphone wrth y Macbook?

A- Ti yw afal fy llygad.

C9. Pam nad oedd dyddiad gan Adda ac Efa?

A- Oherwydd eu bod yn bwyta afalau ac nid dyddiadau.

C10. Sut byddai gwiwer fach yn gwneud argraff ar y ferch wiwer?

A- Yr wyf yn wallgof amdanat ti fy nghariad.

C11. Pa dri gair sy'n cael eu dweud yn ormodol ond dim digon?

A- Rwy'n Dy Garu Di.

Cwpl yn Sefyll Gyda Phapur Shave Calon Yn Gwisgo Crysau Denim

C12. Pam ei bod hi'n anodd dod o hyd i ddyn cariadus, gofalgar a golygus?

A- Am fy mod eisoes gydag ef.

C13. Beth mae ffermwyr yn ei roi i'w gwragedd ar valentines?

A- Llawer o Hogiau a Chusanau

C14. Pam mae carbon a hydrogen yn priodi?

A- Oherwydd eu bod yn bondio'n dda bob amser

C15. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng cariad a phriodas?

A- Mae cariad yn freuddwyd felys sy'n cael ei deffro gan gloc larwm priodas.

Pryd bynnag y gwnewch unrhyw beth dymunol neu unigryw fel hyn, byddwch yn y pen draw yn edrych fel diva yng ngolwg eich gwasgfa.

Yr allwedd i asgwrs dda gyda'ch gwasguyn bendant bydd yn rhaid i'r ddau ohonoch daro cortynnau eich gilydd. Mae sgwrs dda gyda'r un yr ydych yn ei hoffi yn bwysig gan ei fod yn eich gwneud chicysylltu â'ch partneryn well ac yn gwybod beth maen nhw ei eisiau a pha fath o bobl y mae'n dymuno bod o gwmpas.

Ranna ’: